Korona ei vaikuta kaikkiin toimialoihin − Rekrytointiongelmat pahenevat

Vuoden 2020 suhdanteiden kehitystä on varjostanut korona. Suhdanteet ovat heikentyneet lähes kaikilla toimialoilla. Kaivannaistoiminnan liikevaihto kasvoi kuitenkin 25 % ja henkilöstömääräkin lähes 16 % 1. vuosipuolikkaalla. Matkailun liikevaihto romahti erityisesti huhti-toukokuussa. Kesäkuussa suuntaus oli parempaan ja lähes kaikki kärkitoimialat kasvoivat liikevaihdon osalta. Henkilöstömäärät romahtivat matkailussa ja vähenivät kaivannaisalaa lukuun ottamatta kaikissa kärkiklustereissa. Koronatilanteesta huolimatta Kainuun työttömyysaste on maan alhaisimpia ja avoimia työpaikkoja on paljon tarjolla. Kohtaanto-ongelma on Kainuussa pahentunut.

Kainuun suhdanteet 1. puolivuosi 2020

Kaivannaistoiminta ja elintarvikeklusteri kasvoivat korona-aikanakin

Kainuun kärkitoimialojen suhdanteet olivat kaivannais- ja elintarvikeklusteria lukuun ottamatta laskusuuntaiset ensimmäisellä vuosipuolikkaalla 2020. Voimakkainta kasvua vuoden 2020 tammi-kesäkuussa oli kaivannaistoiminnassa, jossa liikevaihto kasvoi 25,0 prosenttia vuotta aiemmasta. Elintarvikeklusterissa liikevaihto kohosi vuoden 2020 alkupuolella yhteensä 2,8 prosenttia. Muilla toimialaklustereilla liikevaihto laski. Matkailuklusterin liikevaihto väheni eniten, 21,8 prosenttia, metsä- ja puuklusteri supistui 9,3 prosenttia ja energiaklusteri 7,8 prosenttia. Myös biotalouden kehitys oli laskusuuntaista ja laski 7,2 prosenttia vuoden takaisesta. ICT- ja elektroniikkaklusteri supistui 2,1 prosenttia kuten myös metalliklusteri 1,4 prosenttia. Kesäkuussa lähes kaikki kärkitoimialat kasvoivat. Vain matkailu- ja metsä- ja puuklusterissa oli vähenemistä.

Kaivannaisalan henkilöstömäärät kasvussa, muut supistuivat

Kärkitoimialojen henkilöstömäärä kasvoi vuoden 2020 tammi-kesäkuussa ainoastaan kaivannaistoiminnassa, jossa henkilöstömäärä kasvoi 15,9 prosenttia. Muilla toimialaklustereilla henkilöstömäärän kehitys oli negatiivista. Kaivannaisalan henkilöstömäärät kasvoivat joka kuukausi ajalla tammi-heinäkuu. Vuoden 2020 tammi-kesäkuussa matkailuklusterissa henkilöstömäärä supistui 17,6 prosenttia ja energiaklusterissa 9,2 prosenttia. Biotaloudessa lasku oli 5,9 prosenttia, elintarvikeklusterissa 5,0 prosenttia ja metsä- ja puuklusterissa 4,9 prosenttia. Tämän lisäksi ICT- ja elektroniikkaklusterin henkilöstömäärä supistui 4,1 prosenttia, kuten myös metalliklusterissa, jossa henkilöstömäärä laski 3,9 prosenttia. Verrattuna tammi-toukokuun tilanteeseen (edellinen korona-suhdannekatsaus) henkilöstömäärät ovat laskeneet tammi-kesäkuun keskiarvolla laskettaessa biotaloudessa, metsä- ja puuklusterissa, energia-, matkailu- ja elintarvikeklusterissa. Sen sijaan ICT- ja elektroniikka- sekä metalliklusterissa henkilöstömäärien väheneminen on ollut vähäisempää, kun kesäkuu on otettu mukaan tarkasteluun. Heinäkuussa henkilöstömäärän väheneminen ei ollut enää niin rajua matkailua lukuun ottamatta.

Kaikkien toimialojen kehitys vahvaa ennen koronaa

Kainuun talous kasvoi erityisen vahvasti vuodesta 2015 vuoteen 2018. Vuonna 2019 liikevaihdon suhdanteet hieman tasoittuivat ja vuoden 2020 ensimmäisellä kvartaalilla liikevaihto kasvoi vielä hieman; 0,7 % (TOL A-X). Henkilöstömäärien suhdanteet nousivat myös vahvasti vuodesta 2015 vuoteen 2018 saakka, tasoittuivat vuonna 2019 ja pysyivät vielä melko tasaisena vuoden 2020 alkupuolella (kasvua +0,2 %). Kaikkien toimialojen työpaikat kasvoivat vuodesta 2015 vuoteen 2018 yli tuhannella. Eniten kasvoivat hallinto- ja tukipalvelutoiminnan työpaikat (500 työpaikkaa lisää), rakentaminen (349), terveys- ja sosiaalipalvelut (197), teollisuus (192) ja kaivostoiminta ja louhinta (141). Eniten kolmessa vuodessa (2015-2018) supistuivat muu palvelutoiminta (-131), tukku- ja vähittäiskauppa (-112) ja maa-, metsä- ja kalatalous.

Sotkamossa vahvin liikevaihdon kasvu, Ristijärvellä henkilöstömäärien kasvu

Kunnittaisessa tarkastelussa kaikkien toimialojen liikevaihto kasvoi Sotkamossa joka kuukausi maaliskuuta lukuun ottamatta ajalla tammi-kesäkuu 2020. Kaivannaisalan vahva kasvu piti suhdanteet plussalla, vaikka matkailu romahti koronan vaikutuksesta. Piristynyt kotimaan matkailu osaltaan nosti Paltamon, Kuhmon, Kajaanin, Ristijärven ja Suomussalmen kesäkuun liikevaihdon kasvuun. Paltamossa kesäkuun liikevaihto kasvoi 20,1 prosenttia. Henkilöstömäärät laskivat pääsääntöisesti kaikissa muissa kunnissa paitsi Ristijärvellä, jossa kasvua oli lähes joka kuukausi ajalla tammi-heinäkuu 2020. Suurimmat henkilöstömäärän supistumiset olivat Puolangalla (heinäkuussa -19,7 %).

Rekrytointiongelmat pahenevat

Koronatilanteesta huolimatta Kainuun työttömyysaste on maan alhaisimpia ja avoimia työpaikkoja on paljon tarjolla. Avoimia työpaikkoja oli lokakuussa 2020 Kainuussa 10,6 % enemmän kuin vuosi sitten. Tämä muutos on toiseksi eniten maakunnista. Työpaikkojen avoinna olon kesto on myös noussut hälyttäviin lukuihin. Kohtaanto-ongelma on Kainuussa pahentunut.

Suhdannekatsaus kokonaisuudessaan: Kainuun-suhdannekatsaus_joulukuu2020.pdf

Suhdannekuvat: Suhdannekuvat_1puolivuosi-2020.pdf