Koronakriisi leikkaa Kainuun matkailusta kolmanneksen tänä vuonna

Kainuussa koronan vaikutukset matkailuun näkyivät ääripäinä maaliskuussa 2020. Kotimaan yöpymisten määrä tipahti Kainuussa maakunnista vähiten (31,1 %), mutta ulkomaiset yöpymiset romahtivat Kainuussa (70,7%) suhteellisesti toiseksi eniten Suomessa. Kotimaan matkailun elpymisen ennakoidaan käynnistyvän heinäkuussa.

Maaliskuussa yöpymiset vähenivät 75-95 % Suomessa

Koronan vaikutukset näkyvät selkeästi Kainuun maaliskuun matkailuluvuissa. Ulkomaanmatkailu on loppunut käytännössä kokonaan ja yöpymiset Suomen eri alueilla ovat vähentyneet 75-95 prosenttia Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy:n mukaan. TAK Oy on tehnyt aiempien kuukausien yöpymisten kehityslukuihin perustuneen ennustemallin pohjalta laskelman yöpymisten määristä eri alueilla vuonna 2020. Olettamuksena on, että korona-epidemia leikkaa yöpymisten määrää maaliskuun puolivälistä alkaen neljän kuukauden ajan 95 prosenttia. Vuosittaisten yöpymisten määrästä jäisi pois kolmasosa tänä vuonna, vaikka tilanne palaisi ennalleen heinäkuun puolivälissä.

TAK:n ennusteen mukaan rekisteröityjen yöpymisten määrä vähenisi Kainuussa -30 prosenttia vuonna 2020 jääden 692 000 yöpymiseen. Ilman koronaepidemian vaikutuksia ennusteen mukaan päästäisiin lähes miljoonaan yöpymiseen ja vuotuinen kasvu olisi noin kahdeksan prosenttia.

Koronakriisi vähensi kotimaisia matkailijoita -31 % ja kansainvälisiä matkailijoita -71 % Kainuussa maaliskuussa 2020

Vuoden 2020 tammi-helmikuussa Kainuun matkailu vielä kasvoi kotimaan matkailun kasvun myötä. Tammikuussa yöpymisiä oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan lähes 80 000 (+6 %) ja helmikuussa yli 104 000 (+7 %). Kotimaiset yöpymiset lisääntyivät tammikuussa +17 prosenttia (ollen yli 61 200 yöpymistä) ja helmikuussa +12 prosenttia (ollen lähes 98 300 yöpymistä). Ulkomaisia yöpymisiä oli vielä tammikuussa yli 18 300, mutta vuoden takaiseen yöpymiset vähenivät -19 prosenttia. Helmikuussa ulkomaisten yöpymisten määrä tipahti alle kuuteen tuhanteen ja vähenemistä vuoden takaiseen oli jo -38 prosenttia.

Koronavirustilanteen aiheuttamat liikkumisrajoitukset, rajojen sulkeutuminen ja lentojen peruuntumiset näkyvät Kainuun maaliskuun yöpymistilastoissa. Yöpymiset vähenivät maaliskuussa ennakkotietojen mukaan -35 prosenttia vuoden takaisesta jääden reiluun 71 800 yöpymiseen. Kotimaiset yöpymiset vähenivät edellisvuoden maaliskuusta -31 prosenttia ja ulkomaiset yöpymiset hurjat -71 prosenttia. Kotimaisia yöpymisiä oli kuitenkin maaliskuussa vielä reilut 68 700, mutta ulkomaisia enää reilu 3 000.

Kainuussa matkailun pudotus oli kuitenkin pienempi kuin Lapissa tai Pohjois-Pohjanmaalla

Maakunnittaisessa vertailussa hiihtomaakunnat Kainuu, Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa kärsivät yöpymisten vähenemisestä maaliskuussa vähiten. Yöpymisten muutos maaliskuussa 2020 oli Kainuussa kaikkein pienin (-35 %). Lapissa pudotus oli -41 prosenttia ja Pohjois-Pohjanmaalla -43 prosenttia. Suurin pudotus oli Uudenmaan naapurimaakunnassa Kanta-Hämeessä, -66 %. Myös kotimaan yöpymisiä vertailtaessa Kainuussa muutos oli pienin (31 %) ja Kanta-Hämeessä suurin (- 66 %). Sen sijaan ulkomaisten yöpymisten määrä romahti Kainuussa toiseksi eniten (-71 %). Vain Kanta-Hämeessä muutos oli vieläkin pahempi, -72 prosenttia. Lapissa muutos oli -47 prosenttia, mikä on neljänneksi alhaisin maakunnista.

Kainuussa koronan vaikutukset matkailuun näkyivät ääripäinä maaliskuussa 2020. Kotimaan yöpymisten määrä tipahti Kainuussa maakunnista vähiten (31,1 %), mutta ulkomaiset yöpymiset romahtivat Kainuussa (70,7%) suhteellisesti toiseksi eniten Suomessa.

Miten matkailu kehittyy tästä eteenpäin? – Turvallisuus, lähimatkailu ja virtuaalisuus trendeinä

TAK ennakoi Suomen matkailun kehittyvän kriisissä trampoliinimallilla, yöpymisennuste on että matkailu on kiinni pari kuukautta ja sen jälkeen alkaa varovainen kasvu. Visit Finland on kehittänyt matkailun muutokseen erilaisia skenaarioita, joita ovat nopea globaali toipuminen, hidas toipuminen rajoituksia vähennettäessä, hidas toipuminen pitkäkestoisin liikkumisrajoituksin sekä kriisi voi myös pitkittyä.

Koronakriisi muuttaa ihmisten matkustuskäyttäytymistä. Visit Finlandin mukaan lähimarkkinoiden rooli ja luontomatkailu kasvaa. Kansallispuistot ja retkeilyalueet kiinnostavat entistä enemmän. Tällöin myös kestävää matkailua tulee kehittää, kun luontoympäristön infrastruktuuri kuormittuu. Vertaismajoitus, kuten airBnB kärsii vielä hotelleja enemmän, kun etsitään turvallisuutta.

Visit Finland arvioi, että valtakunnallisesti vasta vuonna 2023 oltaisiin mahdollisesti samoissa lukemissa kansainvälisen matkailun osalta, ja sillä tasolla, missä oltiin ennen koronaa. Mitä voidaan kuitenkin tehdä nyt? Kainuussa matkailutoimiala on merkittävä työllistäjä. Matkailutoimialan kesä on ehkä pelastettavissa kotimaisin voimin. Kainuun mahdollisuuksia ovat kotimaan matkailun ympärivuotisuus, se ei ole niin keskittynyt talvisesonkiin kuten kansainvälinen matkailu. Nyt kuluttajat kaipaavat turvallisuutta ja ruuhkaisia matkakohteita vältellään. Kainuun luontokohteet voivatkin kokea jo loppukesästä matkailijabuumin.

Kainuun erityisenä huolena on tarve saada lentoliikenneyhteydet mahdollisimman nopeasti koronakriisin jälkeen ajettua ylös ja kriisiä edeltävälle tasolle. Tähän liittyy erityisesti tapahtumien järjestämisen käynnistyminen ja vahva kansainvälinen matkailumarkkinointi, sillä vain kansainvälinen matkailu voi nostaa Kajaanin lentoaseman liikennettä.

Korona on tuonut myös uusia liiketoimintamalleja matkailuun, erityisesti virtuaalimatkailu on kokenut äkkipyrähdyksen. Ne yritykset, joilla on jo nyt digimaailma hallussa, selviävät parhaiten. Matkailualuemarkkinoinnissa tuleekin nyt hiljaisempana aikana keskittyä markkinoinnin rakentamiseen. Mm. Skotlanti suunnittelee jo isoja markkinointikampanjoita luontomatkailuun, heti kun pandemian vaikutukset lievenevät. Miksei Kainuukin ottaisi nyt koppia aluebrändäyksestä ja markkinoisi luontokohteita, vesistömatkailua ja rikasta kulttuuriperintöään? Digitaalisen myynnin kehittäminen, kohteiden virtuaaliset esittelyt (videot, 360-kuvaus) ja tuotteiden saatavuus matkailun verkkokaupoista lisäisi matkailijoiden tietoisuutta Kainuun monipuolisesta tarjonnasta. Ne tuovat myös luottamusta ja uskallusta ostaa. Myös ”Unelmoi nyt, matkusta myöhemmin”-somekampanjat pitävät yllä matkailijoiden kiinnostusta. Yleisten arvioiden mukaan koronakriisin tuomien liikkumisrajoitusten lakkautuminen nostanee patoutuneen kotimaan matkailun kysynnän nopeasti ennalleen.

Lähteet:

Business Finland
Majoitustilasto, Tilastokeskus
Tutkimus- ja analysointikeskus TAK Oy
Visitory.io, TAK Research