Koronakriisin hinta Kainuun matkailulle: majoitusmyynti laski 3 miljoonaa euroa

Korona leikkasi kolmanneksen yöpymisistä Kainuussa maaliskuussa. Tutustu Kainuun liiton matkailukatsaukseen. 

Maaliskuussa 2020 korona alkoi vaikuttaa etenkin kansainväliseen matkailuun Kainuussa. Pudotusta ulkomaisissa yöpymisissä kirjattiin lähes 70 prosenttia. Kotimaan matkailu säilyi vielä alkukuun ajan osin ennallaan hiihtolomien takia, mutta loppukuussa rajoitukset alkoivat jo purra kysyntään. Maaliskuussa kotimaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät 27 prosenttia. Majoituksen kysyntään oli yhteensä -31 % pudotusta edellisvuoden maaliskuuhun verrattuna Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy:n Visitory-matkailutilastojen mukaan.

Majoitusmyynti laski maaliskuussa 3,1 miljoonaan euroon Kainuussa, pudotusta oli 1,5 miljoonaa euroa (-49 %) edelliseen kuukauteen, helmikuuhun verrattuna, jolloin liikevaihtoa kertyi vielä 4,6 miljoonaa. Edellisvuoden maaliskuuhun verrattuna majoitusmyynti väheni 3 miljoonaa euroa, mikä on valtava menetys aluetaloudelle. Koronakriisin vaikutukset ovat matkailuelinkeinolle suuremmat kuin monelle muulle toimialalle Kainuussa.

Alkuvuosi osoitti 8 prosentin kasvua vielä helmikuussa, mutta maaliskuulle korona pudotti matkailijamääriä yli kolmanneksen. Maaliskuussa ulkomaisia matkailijoita tuli eniten Saksasta (-36 % pudotusta vrt. 3/2019), Venäjältä (-72 %), ja Ranskasta (-52 %). Poikkeuksellisesti maaliskuussa ruotsalaisten (+ 22,8 %), tsekkiläisten (+50 %) ja puolalaisten (+250 %) yöpymisten määrä kasvoi Kainuussa, mitä todennäköisimmin urheiluun liittyen.

Suurin osa Kainuussa vierailevista matkailijoista maaliskuussa oli lomamatkalaisia. Vapaa-ajan matkailijat viettivät Kainuussa 69 800 yötä (-28,6 %). Korona vaikutti etenkin työmatkustuksen osalta, sillä business-matkailijat viettivät Kainuussa 6 300 yötä (-49,7 %).

Koronan jälkeen Kainuun saavutettavuus ja liikenneyhteyksien kehitys ovat iso kysymys. Koronan jälkeen kysynnän arvioidaan viriävän ensin kotimaan matkailijoiden osalta, joista suuri osa saapuu Kainuuseen autolla tai junalla. Lentoliikenteen säilyttämiseksi Kainuussa tarvitaan työmatkailun ja kansainvälisen matkailun elpymistä. Kajaanin lentokentälle saapui maaliskuussa 1 800 matkailijaa, joten lentomatkustajien saapumiset vähenivät 59 prosenttia. Paluulennot huomioiden yhteensä matkoja tehtiin lentoaseman kautta 3 300. Lentojen turvaamiseksi myös business-matkailun oheispalveluiden tarjontaa tulee kehittää ja viestiä kotimaisille työmatkaajille, että Kainuuseen on turvallista tulla.

Kainuun markkinaosuus kasvoi liki kahdeksaan prosenttiin Suomen matkailusta

Kainuu selvisi kuitenkin pienemmällä pudotuksella koko maan lukuihin verrattuna. Maaliskuussa yöpymisiä kirjattiin Suomessa yhteensä 989 000 yöpymistä (-46,9 %), joista kotimaisia oli 722 000 (-44,3 %) ja ulkomaalaisten tekemiä 267 000 yötä (-53,0 %). Kainuun markkinaosuus koko Suomen yöpymisistä kasvoi lähes kaksi prosenttia yhteensä 7,7 prosenttiin.

Sotkamossa yöpymisten määrä (67 000 yötä) väheni 28 prosenttia, kun taas liikematkustuksen laskiessa Kajaanissa majoitusöiden määrässä (5100 yötä) pudotusta oli 45 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kehys-Kainuussa myynti laski 65 prosenttia maaliskuussa.

Miten koronakriisistä eteenpäin?

Ensi vaiheessa keskitytään tukemaan matkailuyrityksiä. Visit Finland panostaa Suomen matkailutoimialan elvyttämiseen ja kansainvälisen matkailun edistämiseen tässä vaiheessa etenkin Euroopan sisämarkkinoilla. Ensin arvioidaan avautuvan työmatkailun Schengen alueella, vapaa-ajan matkustaminen ei tällä hetkellä ole mahdollista. Turvallisuus, kestävyys ja digitalisaatio ovat keskeisimpinä kehittämisteemoina. THL tekee matkailuyritysten käyttöön hygieniaohjeistusta.

Milloin matkailu elpyy on iso kysymys. Matkailukysynnän normalisoitumisen edellytyksenä on pandemian lieventyminen, turvallisuuden tunne ja talouden kohentuminen. Visit Finlandin mukaan matkailukysynnän elpymisarviot osoittavat positiivisimman vaihtoehdon mukaan kuluvana vuonna 60 % vähennystä (- 9,8 mrd €), jos matkailukysyntä käynnistyy syyskuussa 2020. Jos korona vaikuttaa kysyntään vielä joulukuussakin, niin pudotusta olisi 70 % (- 10,9 mrd €) koko Suomessa. Kainuussa kuitenkin kotimaan matkailulla on vahva tukijalka, joten vaikutukset eivät ole aivan niin voimakkaita kuin esimerkiksi kansainväliseen matkailuun nojaavassa Lapissa.

Kotimaan matkailun ennustetaan jopa kasvavan kriisin aiheuttaman epävarmuuden takia, kun suomalaisten matkailuinnostus suuntautuu ulkomaiden sijaan kotimaahan, väljiin luonto – ja lähikohteisiin. Arvioiden mukaan palautuminen 2019 tasolle kestää ainakin kesään 2021.

Kansainvälisesti trendejä ovat nyt lähimatkailu, turvavälien säilyttäminen matkustaessa, luontomatkailu, lyhyet mikrolomat kodin lähellä, sekä road tripit, missä itse voi säädellä matkantekoa. Näihin kaikkiin kansainvälisiin trendeihin Kainuu vastaa erinomaisesti. Nyt onkin aika terävöittää matkailutarjontaa, kirkastaa brändiviestintää ja tukea matkailuyrityksiä pääsemään kriisin yli. Kainuun liitto tulee selvittämään toukokuussa koronan vaikutuksia kainuulaisille matkailuyrityksille ja tapahtumanjärjestäjille osana Kainuun koronaexit-toimenpiteitä. Vasta käyntiin saatua Arctic Lakeland –markkinointia ja kansainvälisten matkailutuotteiden kehittämistä iskukykyisiksi on tarpeen jatkaa, vaikka palvelujen myynti on tällä hetkellä keskeytyksissä.

Lähteet:

Business Finland
Visit Finland
Tutkimus- ja analysointikeskus TAK Oy
Visitory.io, TAK Research