Kuulutus: Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan 2035 kaavaluonnoksen nähtäville asettaminen

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 27 §) mukaisen vaihemaakuntakaavan laatiminen on meneillään Kainuussa. Maakuntakaavan tarkistamisen tavoitteena on ajantasaistaa Kainuun voimassa oleva tuulivoimamaakuntakaava 2030. Kainuun tuulivoimamaakuntakaavaksi 2035 nimetyssä vaihemaakuntakaavassa käsitellään seudullisesti merkittäviä tuulivoimaloiden alueita, muutostarpeita voimajohtojen maakuntakaavamerkintöihin sekä merkittäviä pohjavesialueita. Maakuntakaavassa osoitettavien uusien kaavaratkaisujen osalta Kainuun tuulivoimamaakuntakaava 2035 voimaan tullessaan kumoaa tai muuttaa osin Kainuun maakuntakaavan 2020, Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan 2030 ja Kainuun vaihemaakuntakaavan 2030 kaavaratkaisuja.

Maakuntahallitus asettaa Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan 2035 kaavaluonnoksen maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja -asetuksen 30 §:n mukaisesti nähtäville ja varaa osallisille tilaisuuden mielipiteen esittämiseen asiasta. Vaihemaakuntakaavan osallisia ovat alueen maanomistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.

Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan 2035 kaavaluonnos on julkisesti nähtävillä 22.12.2021–31.1.2022:

Luonnokseen ja sitä koskevaan aineistoon on mahdollista tutustua Kainuun liiton virastossa, Kainuun kaupunkien ja kuntien virastoissa niiden aukioloaikana sekä Kainuun liiton verkkosivuilla: https://kainuunliitto.fi/tuulivoimamaakuntakaavan-tarkistamisen-luonnosvaihe/ Kainuun liiton virasto on avoinna ma-pe klo 8.00–15.00. (Huom. Kainuun liiton virasto on suljettu 24.-31.12.2021 sekä 6.-9.1.2022).

Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan 2035 luonnosta koskevat mielipiteet pyydetään toimittamaan kirjallisesti viimeistään maanantaina 31.1.2022 klo 12 mennessä ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@kainuunliitto.fi tai postitse: Kainuun liitto, Kauppakatu 1, 87100 Kajaani. Palaute pyydetään toimittamaan kirjaamon sähköpostiin pdf- ja word-muodossa.

Lisätietoja antaa tarvittaessa suunnittelujohtaja Sanna Schroderus, (sanna.schroderus(at)kainuunliitto.fi, puh. 044 7100 873)