Life-ohjelma: EU investoi yli 116 miljoonaa euroa strategisiin luonto-, ympäristö- ja ilmastohankkeisiin

Komissio ilmoitti 9.3.-23 yli 116 miljoonan euron investoinnista Life-ohjelman uusiin strategisiin hankkeisiin. Rahoituksen avulla saavutetaan ilmasto- ja ympäristötavoitteet kahdeksassa suuressa hankkeessa, jotka toteutetaan Suomessa, Belgiassa, Espanjassa, Italiassa, Puolassa, Slovakiassa ja Virossa.

Hankkeilla autetaan Eurooppaa tulemaan maailman ensimmäiseksi ilmastoneutraaliksi maanosaksi vuoteen 2050 mennessä ja edistetään Euroopan vihreän kehityksen ohjelman onnistunutta toteuttamista. Niillä tuetaan myös vuoteen 2030 ulottuvaa EU:n biodiversiteettistrategiaa, saasteettomuustoimintasuunnitelmaa, kiertotalouden toimintasuunnitelmaa ja luonnon ennallistamista koskevaa lakia sekä edistetään siirtymistä puhtaaseen energiaan.

”Euroopan luonnon tila edellyttää toimien tehostamista. Ilmastokriisillä, biologisen monimuotoisuuden köyhtymisellä ja saastumisella on vakavia vaikutuksia luontoon ja ekosysteemeihin, mikä vaarantaa ruokaturvan ja taloudellisen vaurauden. Life-ohjelmalla on edistetty merkittävästi luonnon elpymistä kaikkialla Euroopassa. Näiden kahdeksan uuden hankkeen avulla kokonaiset maat ja alueet voivat menestyksekkäästi vähentää päästöjä, ennallistaa luontoa ja varmistaa luonnonvarojen kestävän käytön.

Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta vastaava johtava varapuheenjohtaja Frans Timmermans – 09/03/2023

Veden laatuun ja jätehuoltoon liittyvässä PlastLIFE hankkeessa toteutetaan Suomen muovitiekartta. Hankkeeseen sisältyy muoviroskan vähentäminen, jätteiden ja muovin kulutuksen pienentäminen sekä kierrätyksen tehostaminen.

Hankkeiden odotetaan saavan liikkeelle merkittäviä lisävaroja kansallisten varojen ja yksityisen sektorin investointien lisäksi muista EU:n rahoituslähteistä, kuten maatalous-, rakenne-, alue- ja tutkimusvaroista.

Life-ohjelma on EU:n ympäristö- ja ilmastotoimien rahoitusväline. Ohjelma perustettiin vuonna 1992, ja siitä on osoitettu rahoitusta yli 5 500 ympäristöhankkeeseen eri puolilla EU:ta ja EU:n ulkopuolisissa maissa. Euroopan komissio on kasvattanut Life-ohjelman vuosien 2021–2027 määrärahat 5,4 miljardiin euroon, mikä on lähes 60 prosenttia enemmän kuin edeltävällä kaudella. Ohjelmaan on myös lisätty uusi puhtaaseen energiaan siirtymistä koskeva alaohjelma. Life-ohjelmaa hallinnoi Euroopan ilmasto-, infrastruktuuri- ja ympäristöasioiden toimeenpanovirasto (CINEA).

Lisätietoa

Life-ohjelman strategiset hankkeet – lyhyet kuvaukset

Life-ohjelma

Euroopan vihreän kehityksen ohjelma

Lähde: Euroopan komission verkkosivut