Maakuntahallituksen päätökset 1.6.2020

Kainuun maakuntahallituksen kokous pidettiin tänään ns. hybridikokouksena (osa paikalla, suurin osa etänä).

Lue maakuntahallituksen esityslista tästä linkistä (avautuu uuteen ikkunaan). 

Ohessa maakuntahallituksen päätöksiä:

  • Biojalostuksen mittaukset –professuurin ajankohtaiskatsaus ja talousraportit: Merkittiin tiedoksi.
  • Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus: Käsiteltiin vain kohta 2: Maakuntahallitus päätti myöntää maakuntajohtajalle valtuudet käydä po. sopimuksen päivittämistä koskevat neuvottelut. Muut kohdat käsitellään seuraavassa maakuntahallituksen kokouksessa 8.6.
  • Kainuun edunajaminen: Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti ehdotus Kainuun koronakriisin elvytysohjelmaksi.
  • Maakunnan omaehtoisen kehittämisen hankehaku, koronahaku: Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti. Maakuntahallituksen jäsenet Eila Aavakare, Markku Oikarinen ja Harri Peltola eivät esteellisinä osallistuneet päätöksentekoon tämän asian käsittelyn aikana.
  • Kainuun liiton hallintosäännön päivittäminen: Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti seuraavilla lisäyksillä: 125 § lisättiin sanat ”EU-rahastovaroihin” ja 127 § lisättiin sanat ”maakuntahallituksen niin päättäessä”.
  • Kainuu-ohjelmaa valmisteleva linjauskeskustelu: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

HUOM! Muut esityslistan asiat siirrettiin käsiteltäväksi seuraavassa maakuntahallituksen kokouksessa 8.6.2020.