Kainuun liiton logo

Maakuntahallituksen päätöksiä 13.2.2023

Kainuun maakuntahallitus kokoontui maanantaina 13.2.2023 vuoden toiseen kokoukseensa (katso esityslista tästä). Hallitus kuuli mm. helmikuun alussa käytyjen aluekehittämisen keskustelujen tulokset, KaiCell Fibers Oy:n tilannekatsauksen sekä Kainuun alueellisen riskiarvion vuodelta 2022. Kainuun edunajamisen ajankohtaiskatsauksessa käytiin läpi Itä- ja Pohjois-Suomen yhteiset hallitusohjelmatavoitteet ja liikennepolitiikan liittyvät ajankohtaiset asiat. Näitä olivat mm. Kajaanin lentoaseman liityntäliikenneraportti ja valtion väyläverkon investointiohjelma.

Ajankohtaiskatsaukseen maakuntajohtaja nosti esille maakuntien ja Kuntaliiton sopimuksen tilanteen, Kainuun matkailuhankkeiden kokonaisuuden ja koordinaatiotarpeen sekä Itä- ja Pohjois-Suomen neuvottelukuntien asiat.

Suorat kansainväliset yhteydet Kajaaniin -hanke

Suorat kansainväliset yhteydet Kajaaniin -hanke tähtää nimensä mukaisesti maakunnan valmisteluun suoria kansainvälisiä lentoyhteyksiä varten ja uuden kansainvälisen lentoreitin avautumiseen Keski-Euroopasta Kajaaniin. Tämä myös johtaisi Kainuun ja Arctic Lakeland-alueen tunnettuuden kasvamiseen saavutettavana matkailukohteena sekä kasvattaisi Kajaanin lentokentän matkustajamääriä. Näin varmistettaisiin myös maakuntakentän pysyminen Finavian lentokenttäverkostossa.

Hankkeen toteutusajaksi on hankehakemuksessa suunniteltu 1.3.2023 – 31.1.2024 ja hankkeen kokonaiskustannusarvio on 149 934 euroa. Haettu AKKE-rahoitus (alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määräraha) on 119 946 euroa. Maakuntahallitus puolsi hankkeen rahoittamista ja valtuutti maakuntajohtajan tekemään rahoituspäätöksen.

ENIHEI Kainuu -hanke

Kajaanin ammattikorkeakoulu valittiin kesällä 2022 jäseneksi innovatiivisten eurooppalaisten korkeakoulujen verkostoon. Verkosto (ENIHEI – The European Network of Innovative Universities) kehittää korkeakoulujen alueellista innovaatiotoimintaa. Esitetyllä hankkeella tuetaan tätä ajatusta Kainuussa ja toteutetaan niin eurooppalaista innovaatio-ohjelmaa kuin Kainuun omia, älykkään erikoistumisen ohjelmia. Hankkeen tavoitteena on lisätä soveltavaa kehittämistyötä ja tutkimusta syväteknologian ympärillä ja edistää tutkimustulosten kaupallistamista.

Maakuntahallitus puolsi Kajaanin ammattikorkeakoulun uuden ENIHEI Kainuu -hankkeen rahoittamista ja valtuutti aluekehitysjohtajan tekemään rahoituspäätöksen. Rahoitusta haettiin yhteensä 47 400 euroa hankkeen kokonaiskustannusten ollessa 79 000 euroa.

Tilannepäivitys Kainuun Venäjä-strategiasta

Kainuun maakunnan kansainvälinen toiminta on nivoutunut jo muutaman vuoden ns. Kainuu-ohjelmaan, eikä erillistä kansainvälisen toiminnan strategiaa ole tarvittu. Kainuulla on kuitenkin rajamaakuntana ollut tiivis yhteys Venäjän lähialueiden kanssa. Tämän yhteyden kehittämisellä nähtiin olevan erityinen asema. Maakuntahallitus hyväksyi erillisen Venäjä-strategian kokouksessaan kesäkuussa 2021. Strategian toteuttaminen ja rajat ylittävä yhteistyö päättyi vajaa vuosi sitten Venäjän Ukrainaan suuntaaman hyökkäyssodan vuoksi. Yhteistyön päättymisen jälkeen Kainuun Venäjä-strategian toteuttamista ja seurantaa varten perustettu Venäjä-ryhmä on keskittynyt lähinnä hankkimaan lisätietoa sodan vaikutuksista projektiyhteistyöhön, yrityksiin ja kansalaisyhteiskuntaan.

Venäjäyhteistyön tulevaisuuden ollessa epävarma on noussut ajatus uuden kansainvälisen toiminnan toimenpideohjelman laatimisesta ohjaamaan Kainuun liittoa. Sisällöllisesti toimenpideohjelmassa keskityttäisiin EU:n, Barentsin alueen (ilman Venäjää), NSPA:n (Pohjoisen harvaan asutut alueet -verkosto) ja muun pohjoisen ja arktisen yhteistyön tavoitteisiin. Kainuun liitto on valmistautunut ohjelmatyön käynnistämiseen ja mm. Arktisen neuvoston ja Barentsin yhteistyön mahdollisiin muutoksiin.

Ohessa maakuntahallituksen kokouksen 13.02.2023 päätöksiä:

 

* Kainuun edunajaminen: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.
* Kainuun liiton edunajamisen jälkiarviointi: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.
* KaiCell Fibers Oy:n tilannekatsaus: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.
* Eron myöntäminen Tuula Sivoselle maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) jäsenyydestä: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.
* Maakunnan yhteistyöryhmän kokoonpano: Käydyn keskustelun jälkeen maakuntahallitus päätti ettei MYR:n kokoonpanoa muuteta. Lisäksi maakuntahallitus nimesi edellä käydyn keskustelun perusteella MYR:iin varajäseneksi EK:n edustajaksi Tuula Sivosen tilalle Jukka-Pekka Kiviojan.
* Kainuun alueellinen riskiarvio 2022: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.
* ENIHEI Kainuu -hanke: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.
* Suorat kansainväliset yhteydet Kajaaniin -hanke: Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.
* Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF) ja Kainuun oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelma 2021-2027 (TJTP): Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.
* Aluekehittämisen keskustelut v. 2023: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.
* Tilannepäivitys Kainuun Venäjä-strategiasta: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.
* Maakuntavaltuuston päätösten täytäntöönpano: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.
* Viranhaltijapäätökset: Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.
* Kainuun liiton lausunnot ajalla 14.01.-03.02.2023: Merkittiin tiedoksi.
* Tiedoksi merkittävät asiat: Merkittiin tiedoksi.
* Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.

 

Lisätietoja

Maakuntahallituksen puheenjohtaja Sakari Seppänen
+358 45 317 9050, sakari.seppanen@vuokatti.net