Kainuun liiton logo

Maakuntahallituksen päätöksiä 18.1.2021

Maakuntahallituksen kokous pidettiin tänään etäyhteydellä.

Esityslista

Lue  Kainuun maakuntahallituksen kokouksen 18.1.2021 esityslista tästä linkistä. 

Päätökset lyhyesti

* Kainuun edunajaminen: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.

* Talousraportti 12/2020: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.

* Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Viraston antamat lausunnot ajalla 01.12.2020-11.01.2021: Merkittiin tiedoksi.

* Maakuntavaltuuston päätösten täytäntöönpano: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Tiedoksi merkittävät asiat: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.

* Mainetyön tilannekatsaus: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.

* Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.

* Suunnittelujohtajan viran vaali: Maakuntajohtajan ehdotus kokouksessa: Maakuntahallitus päättää valita suunnittelujohtajan virkaan haastatteluryhmän esityksen mukaisesti FM Sannan Schroderuksen. Virkaan sovelletaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Ennen viran vastaanottamista virkaan valitun tulee jättää lääkärintodistus terveydentilastaan. Käydyn keskustelun jälkeen maakuntahallitus hyväksyi maakuntajohtajan kokouksessa tekemän ehdotuksen yksimielisesti. Lisäksi maakuntahallitus päätti valtuuttaa maakuntajohtajan käymään tarkemmat keskustelut viran vastaanottamisen ajankohdasta ja palkkaehdoista.