Kainuun liiton logo

Maakuntahallituksen päätöksiä 19.12.2022

Kainuun maakuntahallitus kokoontui vuoden viimeiseen kokoukseensa maanantaina 19.12.2022. Esityslistalla oli mm. kevättä valmistelevia toimia kuten kokouspäivien aikataulut ja tulevan vuoden aluekehittämiskeskustelujen ohjeistus. Maakuntahallitus päätyi myös puoltamaan uutta liikuntateemaista hanketta, jonka tavoitteena on kasvattaa Kainuun matkailua lisäämällä ja monipuolistamalla Kainuussa järjestettäviä liikuntatapahtumia.

Aluekehittämisen keskustelut v.2023

Valtioneuvoston ja maakuntien väliset vuoden 2023 aluekehittämisen keskustelut käydään 8. – 9.2.2023. Maakuntakohtaisten keskustelujen sijaan tulevana vuonna ne toteutetaan yhteisinä, temaattisina kokonaisuuksina. Tulevat keskustelut ovat tärkeitä siksi, että vuonna 2023 pidettävien eduskuntavaalien jälkeen käydään hallitusneuvottelut sekä muodostetaan uusi hallitus ja hallitusohjelma. Valtioneuvosto valmistelee uuden aluekehittämispäätöksen, jolla hallitusohjelman linjauksia viedään aluekehittämiseen. Aluekehittämispäätökseen voidaan nostaa keskusteluissa ilmenneitä, alueiden priorisoimia teemoja. Aluekehittämispäätöksen valmistelua tehdään alkuvuoden 2023 aikana valtioneuvoston ja alueiden kesken yhteistyössä.

Osana aluekehityskeskustelujen prosessia toimijat valmistelevat aluekehityksen tilanne- ja kehityskuvat, jotka ovat tietopohjana keskustelujen sisältöjen valmistelussa. Kainuussa tilanne- ja kehityskuvan on laatinut Kainuun liiton vetämä ennakointi- ja seurantaryhmä ja se toimitettiin työ- ja elinkeinoministeriölle marraskuussa sekä esiteltiin valtioneuvoston ALKE (aluekehitys) työryhmälle 30.11.2022.

Kainuun tilannekuvassa keskeiseksi haasteeksi on nostettu osaavan työvoiman riittävyyden turvaaminen. Se vaatii erityisiä toimenpiteitä, myös työ- ja opiskeluperäistä maahanmuuttoa. Kainuun ELY-keskuksessa on hiljattain valmisteltu Kainuun maahanmuuton tilannekuva, johon maakuntahallitus sai kokouksessa tutustua.

Kainuun liikuntapahtumat roadmap 2023-liikuntamatkailun kehittämishanke

Maakuntahallitus valtuutti maakuntajohtajaa tekemään rahoituspäätöksen uudelle hankkeelle. Kainuun liikuntatapahtumat roadmap 2030-liikuntamatkailun kehittämishanke tähtää Kainuun matkailun kasvattamiseen monipuolistamalla Kainuussa toteutettavien liikuntatapahtumia ja kasvattamalla niiden lukumäärää. Kerrannaisvaikutuksina hankkeella toivotaan olevan Kainuun tunnettuuden ja matkailuun sidoksissa olevien yritysten talouden kasvu. Hankkeen kautta toivotaan alueelle uutta yrittäjyyttä esimerkiksi tapahtumatuotantojen ympärille.

Hankkeen konkreettisina tuotoksina luodaan mm. vuoteen 2030 ulottuva Kainuun liikunta- ja urheilutapahtumien roadmap, digitaalinen tapahtumien toimijapankki sekä tapahtumahakuja helpottava materiaalipankki.

Hankkeen suunniteltu toteutusaika on 1.12.2022 – 31.12.2023 ja kokonaiskustannusarvio 65 191 €, johon haetaan AKKE-rahoitusta (alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen) 52 153 € (80 %).

Päätökset lyhyesti  

  • Kainuun edunajaminen: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi. 
  • Talousraportti 11/2022: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi. 
  • Aluekehittämisen keskustelut v. 2023: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi. 
  • Kainuun liikuntatapahtumat roadmap 2030 -liikuntamatkailun kehittämishanke: Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti. 
  • Kevään 2023 kokouspäivät: Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti. 
  • Viranhaltijapäätökset: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti. 
  • Kainuun liiton lausunnot ajalla 21.11.-09.12.2022: Merkittiin tiedoksi. 
  • Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi. 
  • Tiedoksi merkittävät asiat: Merkittiin tiedoksi. 

 

Lisätietoja

Maakuntahallituksen puheenjohtaja Sakari Seppänen
+358 45 317 9050, sakari.seppanen@vuokatti.net