Maakuntahallituksen päätöksiä 23.11.2020

Maakuntahallituksen kokous pidettiin tänään etäyhteydellä.

 

Esityslista

Maakuntahallituksen 23.11.2020 kokouksen esityslista

Päätökset lyhyesti:

* Kainuun edunajaminen: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.

* Kainuun liiton linjaus monialaisten maakuntien jatkovalmisteluun: Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Kainuun Etu Oy:n toiminnan päättymisen vaikutukset ja yhtiön hallinnoimien kansainvälisten hankkeiden uudelleen organisointi: Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti. Maakuntahallitus päätti myös, että pöytäkirjaan kirjataan listaus siirtyvistä hankkeista sekä niiden kokonaisrahoituksista ja omavastuuosuuksista.

* Talousarvio 2021 ja talous- ja toimintasuunnitelma 2021-2023: Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti muutamilla lisäyksillä. Lisäykset: talousarviokirja s. 35 Hallintopalvelut, tavoitteeksi lisättiin ”Käynnistetään kuntien talousvastaavien ennakointi- ja seurantatyöryhmän työ”, talousarviokirja s. 50 lisätään tekstiä AKKE-rahoituksesta ja lisätään talousarviokirjan liitteeksi nro 2 Hankeluettelo Kainuun liiton hallinnoimista hankkeista.

* Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tarkistamisen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä lähtökohdat ja tavoitteet: Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti muutamilla stilistisillä korjauksilla.

* Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Viraston antamat lausunnot ajalla 03.11.-16.11.2020: Merkittiin tiedoksi.

* Tiedoksi merkittävät asiat: Merkittiin tiedoksi.

* Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.

* Kainuun maakunnallisen järjestöasian neuvottelukunnan toiminnan käynnistäminen: Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Kainuu-ohjelman (maakuntasuunnitelma ja –ohjelma) valmistelu: Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

Kainuun Etu Oy:n toiminnan päättymisen vaikutukset ja yhtiön hallinnoimien kv-hankkeiden uudelleen organisointia koskevasta asiasta (esityslistan asia nro 5) lisätietoja antaa Kainuun liiton aluekehitysjohtaja Jouni Ponnikas, jouni.ponnikas@kainuu.fi.