Kainuun liiton logo

Maakuntahallitus 23.5.2022

Kainuun maakuntahallituksen kokous pidettiin tänään hybridikokouksena.

Esityslistan voit lukea täältä.

Toukokuun toisessa kokouksessaan Kainuun maakuntahallitus käsitteli useita hallinnollisia asioita ja mm. hyväksyi liiton tietoturva- ja tietosuojapolitiikan. Kainuun edunajamisen tilannekatsauksessa hallituksen jäsenet saivat lisätietoa mm. Itä- ja Pohjois-Suomen neuvottelukuntien kokousten asialistoista ja Kainuun hyvinvointialueen valmistelun ajankohtaisasioista. Kokouksessa maakuntahallitus hyväksyi koulutusasian neuvottelukunnan kannanoton koulukiusaamisen, syrjinnän, rasismin ja epäasiallisen kohtelun ehkäisemiseksi. Kannanotto sisältää toimintasuositukset, joissa kannustetaan mm. oppilas- ja opiskelijakuntien aktiiviseen osallistamiseen koulun yhteishengen ja hyvinvoinnin edistämiseksi, sekä huomioidaan koulutuksen ja verkostoitumisen merkitys ongelmien ehkäisemisessä.  

Ajankohtaiskatsauksessaan maakuntajohtaja Pentti Malinen esitteli Kainuun liiton kuntakierroksen yhteenvedon ja käytyjen keskustelujen tulokset.  

KAMK, SOKA-Sotealan kansainvälinen rekrytointi- ja koulutusmalli (Tutkinnosta tutkintoon ja töihin Kainuuseen) 

Maakuntahallitus päätti puoltaa Kajaanin ammattikorkeakoulun SOKA-Sotealan kansainvälinen rekrytointi- ja koulutusmalli -hankkeen rahoittamista.  Hankkeella tähdätään yhteisen toimintamallin ja prosessin luomiseen, jolla tuetaan laajamittaista ja työperäistä maahanmuuttoa koulutuslaitosten, viranomaisten ja työllistäjien yhteistyönä. Hanke keskittyy nimenomaisesti sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten saamiseen Kainuun alueelle.  

Hankkeen esitetty toteutusaika on 12.5.2022 – 31.12.2024 ja kokonaiskustannusarvio 375 000 euroa, josta työ- ja elinkeinoministeriön kohdentamaa kansallista rahoitusta (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määräraha) 300 000 euroa (80 %).  

Kainuun investointistrategia 2025 

Kainuun investointistrategia on yksi maakuntaohjelman toimenpiteistä. Strategiaehdotuksen valmistelu on toteutettu kilpailutettuna asiantuntijatyönä, ja se valmistui huhtikuussa 2022. Strategian kokoamisesta vastasi Finnish Consulting Group (FCG) ja työhön ovat myös osallistuneet mm. Kainuun kuntien, ELY-keskuksen, Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Kainuun Yrittäjien edustajat. Kantavana teemana on ollut yhteistyön tiivistäminen ja sitä kautta Kainuun mainetyön ja markkinoinnin tehostaminen uusien investointien saamiseksi alueelle.  

Investointistrategian valmistelun peruslinjauksia ovat olleet: 

  • Resurssien yhdistäminen ja päällekkäisyyksien välttäminen
  • Pitkäjänteinen toiminta ja jatkumo yli hanketoiminnan
  • Hyötyjen laajempi leviäminen yhteistyön avulla
  • Yhteinen koordinointiresurssi
  • Toimijoiden selkeät roolit ja pelisäännöt
  • Tiedonkeruun standardisointi

Strategian toteutus käynnistetään mahdollisimman pian. Sitä ennen liiton virasto viimeistelee strategiaehdotuksen ja pyytää siitä kuntien ja sidosryhmien lausunnot.  

Päätökset lyhyesti

* Kainuun edunajaminen: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.

* Kainuun investointistrategia 2025: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi ja hyväksyttiin esityslistan mukaisesti. Lisäksi ohjelmaan tehdään tarkennukset.

* Talousraportti 04/2022: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Kainuun liiton tietoturva- ja tietosuojapolitiikka: Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Paikallinen virka- ja työehtosopimus lomarahan maksuajankohdasta: Merkittiin tiedoksi.

* KAMK, SOKA-Sotealan kansainvälinen rekrytointi- ja koulutusmalli (Tutkinnosta tutkintoon ja töihin Kainuuseen): Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvaus (HVJ): Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Kainuun liiton lausunnot ajalla 26.04.-16.05.2022: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.

* Lisälistalta: Kainuun liiton edustajan nimeäminen Kuhmon kaupungin suurpetotyöryhmään: Maakuntahallituksen jäsen Salla Heikkinen ehdotti, että edustajaksi nimetään maakuntahallituksen jäsen Esa Kemppainen. Maakuntahallitus hyväksyi yksimielisesti Salla Heikkisen ehdotuksen.

* Valtuustoaloite: Toimenpide-esitysten, ohjeiden ja suositusten valmisteleminen lasten ja nuorten koulukiusaamisen kitkemiseksi: Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.

 

Lisätietoja

Maakuntahallituksen puheenjohtaja Sakari Seppänen, puh. 045 317 9050, sakari.seppanen@vuokatti.net