Maakuntahallituksen päätöksiä 24.8.2020

Tänään Kajaanissa ns hybridikokouksena kokoontuneen Kainuun maakuntahallituksen päätöksiä lyhyesti.

Esityslista ja lisälista

Lue Kainuun maakuntahallituksen kokouksen 24.8.2020 esityslista tästä. 

Päätökset lyhyesti

* Kainuun edunajaminen: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.

* KaiCell Fibers Oy:n tilannekatsaus: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.

* Kainuun liiton edustajan nimeäminen KaiCell Fibers Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 31.08.2020: Nimettiin maakuntahallituksen puheenjohtaja Timo Korhonen.

* Kainuu-ohjelman valmistelun osallistumis- ja arviointisuunnitelma: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Talousraportti 07/2020: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.

* Maakuntavaltuuston päätösten täytäntöönpano: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Viraston antamat lausunnot ajalla 11.6.-17.8.2020: Merkittiin tiedoksi.

* Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.

Lisälistalta:

*Lausunto Kainuun Etu Oy:n valitukseen koskien Kainuun liiton tekemää oikaisuvaatimuksen hylkäämispäätöstä 11.05.2020: Maakuntajohtajan kokouksessa muutettu ehdotus: ”Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi lausuntoluonnoksen Kainuun Etu Oy:n valitukseen koskien Kainuun liiton tekemää oikaisuvaatimuksen hylkäämispäätöstä 11.05.2020 ja valtuuttaa maakuntajohtajan viimeistelemään lausunnon Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle toimitettavaksi. Tämän asian osalta pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.” Käydyn keskustelun jälkeen maakuntahallitus hyväksyi maakuntajohtajan kokouksessa muutetun ehdotuksen. Lisäksi maakuntahallitus edellytti lisättäväksi lausuntoon seuraavan tekstin: ”Mikäli hallinto-oikeus katsoo Kainuun liiton lausunnossaan esittämistä perusteista huolimatta, että takaisinperittävän summan kohtuullistaminen olisi mahdollista, Kainuun liitto ei näe estettä takaisinperittävän summan kohtuullistamiselle.”

*Valtionavustuksen hakeminen Kainuun digituki –hankkeen jatkolle: Maakuntajohtajan kokouksessa muutettu ehdotus: ” Maakuntahallitus valtuuttaa Kainuun liiton hakemaan rahoitusta Digituki -hankkeen jatkolle siten, että Kainuun liiton omarahoitusosuus on max. 10 % hankkeen kustannuksista.” Käydyn keskustelun kuluessa Harri Peltola ehdotti, että Kainuun liitto ei osallistu hankkeeseen. Maarit Rauhala ja Juha Kortelainen kannattivat Harri Peltolan ehdotusta. Koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, tuli suorittaa äänestys. JAA = maakuntajohtajan muutettu ehdotus, EI = Harri Peltolan ehdotus. Äänestys suoritettiin nimenhuutoäänestyksenä. JAA ääniä annettiin 4 (Aavakare Eila, Varimo Pertti, Suutari Eero ja Korhonen Timo), EI ääniä annettiin 6 (Kortelainen Juha, Nieminen Markku, Ojavuo Maarit, Peltola Harri, Rauhala Maarit ja Räisänen Aki). 2 poissa. Puheenjohtaja totesi Harri Peltolan ehdotuksen tulleen päätökseksi. Käydyn keskustelun ja äänestyksen jälkeen maakuntahallitus päätti, että Kainuun liitto ei osallistu Kainuun digituki jatkohankkeeseen.