Koivukoski I-II yövalaistuksessa

Maakuntahallituksen päätöksiä 26.10.2020

Kainuun maakuntahallituksen kokouksen 26.10.2020 esityslista (linkki) 

 

Päätöksiä lyhyesti:

* Kainuun edunajaminen: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.

* Talousraportti 09/2020: Merkittiin tiedoksi.

* Talousarvio 2021 ja talous- ja toimintasuunnitelma 2021-2023: Merkittiin tiedoksi.

* Kainuun Etu Oy:n toiminnan päättymisen vaikutukset ja yhtiön hallinnoimien kansainvälisten hankkeiden uudelleen organisointi: Maakuntajohtajan kokouksessa muutettu ehdotus: Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi Kainuun liiton viraston tekemän esityksen Kainuun liitolle hallinnoitavaksi siirrettävistä Kainuun Etu Oy:n kansainvälisistä hankkeista ja päättää jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa. Käydyn keskustelun jälkeen maakuntahallitus hyväksyi maakuntajohtajan kokouksessa muutetun ehdotuksen.

* Kainuun tulevaisuusrahaston toiminnan jatkolinjaukset: Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Suunnittelujohtajan viran julistaminen haettavaksi: Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti. Lisäksi maakuntahallitus päätti lisätä Viran täytössä arvostamme –kohtaan ”elinkeinoelämän ymmärrystä”.

* Euregio Karelian yhteistyöstrategialuonnos 2021-2027: Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Karelia CBC 2021-2027 –rahoitusohjelman valmistelun tilannekatsaus: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.

* Kajaanin lentoliikenteen kehittämisen toimintasuunnitelma: Merkittiin tiedoksi.

* Viraston antamat lausunnot ajalla 06.10.-19.10.2020: Merkittiin tiedoksi.

* Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.