Kainuun liiton logo

Maakuntahallituksen päätöksiä 26.9.2022

Esityslista

Kainuun maakuntahallituksen kokous 26.9.2022

Kainuun maakuntahallitus kokoontui 26.9.2022. Esityslistalla olivat mm. aiemmin syyskuussa pidetyn maakuntavaltuustonseminaarin tulokset ja jatkotoimenpiteet, päätös uuden matkailuhankkeen rahoittamisesta sekä Kainuun edunvalvonnan tilannekatsaus. Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsauksessa käytiin läpi mm. kv-asioiden tilannekatsaus sekä Kainuun liiton raamineuvottelujen anti.

Maakuntavaltuustoseminaarin tulokset ja jatkotoimenpiteet

Kainuun maakuntavaltuuston seminaari pidettiin 8.9.2022 Kajaanissa. Teemoina valtuustoseminaarissa olivat Kainuun tilannekuvasta nousevat kehittämisen kohteet. Näitä ovat osaavan työvoiman riittävyys Kainuussa ja saavutettavuus alueen elinvoiman rakentajana. Osaavan työvoiman riittävyyden turvaamista pohdittiin mm. koulutustoimenpiteiden, mainetyön ja työnantajakuvan, työ- ja opiskeluperäisen maahanmuuton sekä kv-rekrytoinnin näkökulmasta. Saavutettavuutta käsiteltiin infrastruktuurin, matkaketjujen ja tietoliikenteen sekä eri liikennemuotojen kautta. Seminaariin oli kutsuttu maakuntavaltuuston ja -hallituksen jäsenet, maakunnan yhteistyöryhmän jäsenet, Kainuun kansanedustajat, ELY-keskuksen ja TE-toimiston johtajat sekä hyvinvointialueen valtuuston ja hallituksen puheenjohtajat, hyvinvointijohtaja ja valmistelujohtaja. Osallistujia oli yhteensä noin 60.

Hyvien alustusten ja erinomaisen keskustelun värittämän päivän antina nousi esille konkreettisia kehitysaihioita, jotka mahdollistavat uusia hankkeita ja tukevat maakunnan liiton toimintatavoitteita. Päivän tuloksia hyödynnetään myös Kainuun osaavan työvoiman riittävyyden turvaamisen toimenpideohjelman (Siltasopimus 2.0) ja maakuntaohjelman toteutussuunnitelman (TOPSU 2022–2023) päivittämisessä sekä edunvalvonnassa ja tulevaan hallitusohjelmaan vaikutettaessa.

Seminaarissa korostettiin työn ja opintojen vetovoiman vahvistamista yhteistyöhankkeilla, joihin osallistuvat niin työnantajat, oppilaitokset ja kunnat kuin Kainuun liitto ja rahoittajatkin. Yliopistokoulutustarjonnan kasvattamiseen Kainuussa on alkamassa kansallisesti rahoitettu kehittämishanke. Esille nousi myös yrittäjyyskasvatuksen tehostaminen Kainuussa, sillä merkittävä osa kainuulaisista yrittäjistä on eläköitymässä 5–10 vuoden sisällä, ja työn jatkajille on tarvetta. Seminaarin osallistujat toivoivat Kainuusta entistäkin vastaanottavaisempaa ja avoimempaa maakuntaa työ- ja opiskeluperäisen maahanmuuton lisääntyessä. Esille nousivat myös kielikoulutuksen tehostaminen ja Kainuun erityispiirteiden hyödyntäminen maakunnallisessa mainetyössä. Saavutettavuuden suhteen keskeiseksi asiaksi nousi lentomatkustamisen jatkuvuuden turvaaminen.

Kulttuurihistoriasta nostetta Suomussalmen ja Kainuun matkailuun -hanke

Maakuntahallitus valtuutti maakuntajohtajaa tekemään rahoituspäätöksen Kajaanin ammattikorkeakoulun uutta hanketta koskien. AKKE (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määräraha) – rahoitettavan ”Kulttuurihistoriasta nostetta Suomussalmen ja Kainuun matkailuun” -hankkeen tavoitteena on tuotteistaa ja nostaa esille Suomussalmen kirkonkylän alueelle sijoittuvia historiallisia tapahtumia digitaalisin keinoin. Näin tapahtumapaikoista saadaan niin matkailijaa kuin paikallisyhteisöjä kiinnostavia ja helposti löydettäviä sekä tarinallistettuja kohteita, joilla on positiivinen vaikutus koko alueen vetovoimaa ajatellen.

Hankkeen toteutusaika on 15.9.2022 – 31.12.2023 ja kokonaiskustannusarvio on 149 673 euroa. Haettu AKKE -rahoitus on 119 742 euroa.

Maakuntahallituksen päätökset lyhyesti

– Kainuun edunajaminen: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.

– Talousraportti 08/2022 ja tulosennuste vuodelle 2022: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.

– Selvitys vuoden 2021 tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen: Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

– Kulttuurihistoriasta nostetta Suomussalmen ja Kainuun matkailuun -hanke: Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

– Kevään 2023 kokouspäivät: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

– Maakuntavaltuustoseminaarin 08.09.2022 tulokset ja jatkotoimenpiteet: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.

– Viranhaltijapäätökset: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

– Kainuun liiton lausunnot ajalla 23.08.-16.09.2022: Merkittiin tiedoksi.

– Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.

– Tiedoksi merkittävät asiat: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.

 

Lisätietoja

Maakuntahallituksen puheenjohtaja Sakari Seppänen
+358 45 317 9050, sakari.seppanen@vuokatti.net