Kainuun liiton logo

Maakuntahallituksen päätöksiä 9.12.2020

Kainuun maakuntahallitus piti tänään etäkokouksen.

Esityslista

https://kainuunliitto.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20202181 

Päätökset lyhyesti

* Kainuun edunajaminen: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi ja maakuntahallitus hyväksyi erillisliitteen 2 mukaisen kannanoton Pohjoisen Interreg -ohjelmaan 2021-2027.

* Investoi Paltamoon: Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti. Maakuntahallituksen jäsen Markku Nieminen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

* Täsmä-hanke (Täsmäosaajia täsmätarpeeseen ulkomailta): Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti. Maakuntahallituksen jäsenet Eila Aavakare, Markku Oikarinen, Maarit Ojavuo ja Aki Räisänen ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

* Talousraportti 10/2020: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.

* Suunnittelujohtajan viran vaali: Esittelytekstiin korjattiin hakijan Tolonen Kai tutkinnoksi Arkkitehti (ei TkT). Käydyn keskustelun jälkeen maakuntahallitus päätti, että kaikki 5 suunnittelujohtajan virkaan hakenutta kutsutaan haastatteluun;

Kingelin-Zimmermann Pirkko, arkkitehti, Oulu/Bottmingen

Kiviniemi Olli, DI, Oulu

Rimpiläinen Maarit, DI, Kajaani

Schroderus Sanna, FM, Kajaani

Tolonen Kai, arkkitehti, Oulu

Haastatteluryhmään nimettiin maakuntahallituksen jäsenet Aki Räisänen, Eila Aavakare, Eero Suutari, Markku Oikarinen ja Timo Korhonen. Haastatteluryhmä päättää mahdollisiin soveltuvuustesteihin kutsuttavista henkilöistä.

* Osallistuminen Koillisväylän kaapelihankkeen kehitysvaiheeseen: Maakuntajohtajan kokouksessa muutettu ehdotus: Maakuntahallitus merkitsee Cinia Oy:n ehdotuksen tiedoksi ja käy asiasta linjauskeskustelun. Maakuntahallitus valtuuttaa maakuntahallituksen puheenjohtajan ja maakuntajohtajan neuvottelemaan asiasta Cinian ja kainuulaisten sidosryhmien kanssa sekä tekemään asiasta päätöksen Kainuun liiton osalta. Lisäksi maakuntahallitus päättää, että Kainuun liitto voi osallistua Cinia Alliance Oy:n hankkeeseen max 30 000 eurolla mikäli tarvittava 100 000 euron rahoitus ko. hankkeen osalta toteutuu yhdessä muiden kainuulaisten osapuolten kanssa. Kokonaisuudesta tulee neuvotella erillissopimus osapuolten kesken. Käydyn keskustelun jälkeen maakuntahallitus päätti hyväksyä maakuntajohtajan kokouksessa muutetun ehdotuksen.

* Kainuu-ohjelman (maakuntasuunnitelma ja -ohjelma) valmistelu: Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Biojalostuksen mittaukset –professuurin ajankohtaiskatsaus ja talousraportit: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.

* EU-ohjelmakauden 2021-2027 valmistelutilanne: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Päätös kansallisen kehittämisrahoituksen kohdentamisesta: Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Jatkosopimus rakennerahastotehtävien hoitamisesta, vastuunjaosta ja koordinoinnista Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 rakennerahasto-ohjelmassa vuosille 2021-2023: Maakuntahallitus päätti hyväksyä erillisliitteen 6 mukaisen yhteistyösopimuksen ja valtuutti maakuntajohtajan allekirjoittamaan sopimuksen.

* Kainuun ja valtioneuvoston aluekehittämisen keskustelut 2020: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.

* Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Viraston antamat lausunnot ajalla 17.11.-30.11.2020: Merkittiin tiedoksi.

* Tiedoksi merkittävät asiat: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi. Lisäksi tiedoksi merkittäviin lisättiin seuraavat:

2) Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 02.12.2020, päätösnumero 20/0760/2, diaarinumero 01034/20/7402 Kainuun Etu Oy:n valtionavustuksen takaisinperintää koskevassa valitusasiassa

3) Suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen kertoi Biokos EU-hankkeen tarkastuksesta. Asiasta annetaan selonteko maakuntahallitukselle seuraavassa maakuntahallituksen kokouksessa.

* Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.