Maakuntahallituksen päätöksiä 9.11.2020

Maakuntahallituksen kokous pidettiin tänään etäyhteydellä.

Esityslista

Kainuun maakuntahallituksen kokouksen esityslista 9.11.2020 (linkki)

Ohessa maakuntahallituksen kokouksen 09.11.2020 päätöksiä:

* Loiste-konsernin ja Kajave Oy:n johdon ajankohtaiskatsaus: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.

* Kainuun edunajaminen: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi ja lisäksi maakuntahallitus päätti, että kohdan 2 osalta asia valmistellaan seuraavaan kokoukseen omana asiakokonaisuutena.

* Talousarvio 2021 ja talous- ja toimintasuunnitelma 2021-2023: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.

* Kainuun liiton henkilöstön työyhteisökysely: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.

* Talven ja kevään 2021 kokouspäivät: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Hankintapäätös maanteiden esiselvityksestä Vartiuksen ja Arkangelin välillä liittyen Kolartic CBC ohjelman projektiin KO4159: Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Viraston antamat lausunnot ajalla 20.10.-02.11.2020: Merkittiin tiedoksi.

* Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Tiedoksi merkittävät asiat: Merkittiin tiedoksi.

* Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.