Kainuun liiton logo

Maakuntahallitus hyväksyi Kainuu-ohjelman lähetettäväksi maakuntavaltuuston käsittelyyn

Maakuntahallitus hyväksyi 29. marraskuuta pitämässään kokouksessa maakunnan kehittämistä ohjaavan Kainuu-ohjelman ja sen ympäristöselostuksen lähetettäväksi maakuntavaltuuston käsittelyyn ja hyväksyntään. Maakuntavaltuusto kokoontuu 22. joulukuuta kuluvaa vuotta.

Kainuun liitto on laatinut Kainuu-ohjelmaa yhteistyössä useiden tahojen kanssa. Ohjelmaluonnos oli kuukauden ajan julkisesti nähtävillä 15. marraskuuta saakka. Lausuntoja saatiin 27 organisaatiolta ja yhdistykseltä. Niissä kiitettiin muun muassa Kainuu-ohjelman kattavuutta sekä realistista kuvaa maakunnan tilanteesta ja kehittämishaasteista.

Kainuun kunnat olivat tyytyväisiä ohjelmaan. Ne katsovat, että voivat toteuttaa Kainuu-ohjelman tavoitteita omassa kehittämistyössään. Lausuntojen palaute on huomioitu ohjelman viimeistelyssä ja kokouksessaan maakuntahallitus linjasi lausuntojen huomioisen valtuuston käsittelyyn menevässä Kainuu-ohjelmassa.

Kainuu-ohjelma sisältää vuoteen 2040 ulottuvan maakuntasuunnitelman sekä maakuntaohjelman vuosille 2022–2025. Maakuntaohjelmassa on määritelty, millä toimenpiteillä Kainuuta kehitetään maakuntasuunnitelman ohjaamaan suuntaan. Kehittämistyötä ohjaavat Kainuu ohjelman arvot. Maakuntasuunnitelma ja -ohjelma ovat osa maakunnan liittojen lakisääteistä suunnittelutehtävää.

Maakuntahallitus käsitteli Kainuun liiton lausuntoa uudesta kaavoitus- ja rakennuslaista

Kainuun liitto katsoo, ettei hallituksen luonnos uudeksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi tue Kainuun ennakoivaa, tehokasta, osallistavaa ja yhteensovittavaa alueidenkäytön suunnittelua. Liiton näkemyksen mukaan maakuntakaavan yhteensovittavaa roolia tulisi vahvistaa. Lakiluonnoksen yhteensovittaminen muuhun lainsäädäntöön on myös vajavaista.

Toteutuessaan uusi kaavoitus- ja rakentamislaki heikentäisi muun muassa kulttuuriympäristön arvojen huomioimista. Se myös heikentäisi kuntien ja maakuntien tiedonsaantia.

Hallituksen esityksessä maakuntakaavan rooli muuta suunnittelua ohjaavana kaavana olisi nykyistä rajatumpi. Tämä merkitsisi isoja muutoksia muun muassa maakunnan liittojen ja kuntien tehtäviin. Maakuntajohtajat esittivät syksyllä antamassaan kannanotossa kaavoitus- ja rakennuslakia koskevan valmistelun keskeyttämistä.

Maakuntahallituksen seuraava kokous pidetään 14.12.2021.

Maakuntahallituksen kokouksen esityslista

https://kainuunliitto.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20212214

Maakuntahallituksen kokouksen 29.11.2021 päätökset:

* Kainuun edunajaminen: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.

* KaiCell Fibers Oy:n tilannekatsaus: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.

* Talousraportti 10/2021 ja tulosennuste vuodelle 2021: Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Selvitys vuoden 2020 tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen: Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Kainuun liiton hallintosäännön päivittäminen: Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Hankintapäätös Arctic Lakeland koordinaattorin työpanoksesta vuosille 2022-2024: Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Maakunnallisen vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston perustaminen (aloite): Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Tilannekatsaus Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tarkistamisesta: Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Lausunto ympäristöministeriön ehdotuksesta hallituksen esitysluonnokseksi uudeksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi: Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Kainuu-ohjelman (maakuntasuunnitelma 2040 ja maakuntaohjelma 2022-2025) hyväksyminen: Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti. Lisäksi annettiin oikeudet tehdä stilistiset korjaukset.

* Kainuun liiton lausunnot ajalla 09.11.-22.11.2021: Siirrettiin käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen.

* Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset: Siirrettiin käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen.

* Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus: Siirrettiin käsiteltäväksi seuraavan kokoukseen.

* Perehdyttäminen: Kainuun liiton mainetyö ja aluemarkkinointi: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.