Finnairin lentokone taivaalla

Maakuntahallitus toivoo matkailutoimijoiden yhteistyötä liikenneoperaattoreiden suuntaan

Maakuntahallitus toivoo matkailutoimijoilta yhteistä tahtotilaa ja toiminnan tapaa Kainuun liikenteellisen saavutettavuuden parantamiseksi. Liikenteellisen saavutettavuuden parantaminen on maakunnalle tärkeää niin lento-, raide- kuin maantieliikenteessä.

”Esimerkiksi markkinaehtoisen lentoliikenteen saaminen Kajaanin  lentokentälle edellyttää kainuulaisten matkailutoimijoiden ja muiden tahojen tiiviitä ja omaehtoisia neuvotteluja matkailuoperaattoreiden kanssa.  On ehdottoman tärkeää, että tämänkaltainen yhteistyö käynnistetään välittömästi”, maakuntahallituksen puheenjohtaja
Timo Korhonen painottaa.

Lentoliikenteessä kansainvälinen matkailu on keskeinen tekijä markkinaehtoiselle liikennöinnille. Useissa maakunnissa tähän on jo havahduttu.

”Kainuussa tarvitaan johdettua matkailualan yhteistyötä, jolla pystytään  kokoamaan yhteen eri yritysten kansainväliset ja
kilpailukykyiset matkailutuotteet sekä neuvottelemaan lentoyhtiöiden kanssa yritysten yhteisellä mandaatilla. Operaattorit on pystyttävä vakuuttumaan siitä, että Kainuu on vetovoimainen matkailukohde pitkälle tulevaisuuteen”, maakuntajohtaja Pentti Malinen sanoo.

Maakuntahallitus näkee tarpeellisena toteuttaa turvetyöryhmän esitykset

Maakuntahallitus arvioi kansallisen turvetyöryhmän ehdotuksia ja näki niiden toteuttamisen kansallisin varoin kiireellisenä tehtävänä. Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston toimenpiteet eivät ole ajallisesti riittävän nopeita turvealan akuutissa muutostilanteessa, eikä niillä voida hoitaa syntyviä käytännön ongelmia.

Nämä seikat tulevat esiin myös Kainuun liiton antamassa lausunnossa, jonka se antoi Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston ohjelmaluonnoksesta.

Koronaelvytysrahalla edistetään matkailumarkkinointia ja rakennetaan puurakentamisen strategiaa

Kainuussa matkailualan toipumista koronasta pyritään elvyttämään kasvattamalla näkyvyyttä kotimaan matkailumarkkinoilla ja digitaalisilla kanavilla. Hankkeessa toteutetaan maakunnallinen kotimaan matkailun yhteismarkkinointimalli. Maakuntahallitus myönsi Kajaanin ammattikorkeakoulun johtamalle Kainuu yhdessä kotimaan matkailumarkkinoille -projektille 119 600 euron rahoituksen. Hankkeessa ovat mukana kaikki Kainuun matkailualueet ja kunnat.

Koronaelvytysrahalla rakennetaan Kainuun kunnille myös puurakentamisen strategia.

Maakuntahallitus myönsi tähän tarkoitukseen 108 640 euron rahoituksen Kuhmon kaupungin vetämälle Kainuun metsätalouden uusi ekosysteemi -hankkeelle. Hankkeessa pyritään tunnistamaan Kainuun metsäbiotalouden ekosysteemin kilpailuedut ja haasteet sekä perehdytetään yhteistyössä alan yritysten kanssa puurakentamisesta kiinnostuneita arkkitehteja ja muita toimijoita Kainuun alueeseen.

Kausityöntekijät halutaan juurruttaa Kainuuseen

Kajaanin kaupungin kansainvälisten palvelujen johtama KAUSI-hanke sai 60 000 eron rahoituksen. Hankkeessa selvitetään Kainuun alueella työskentelevien ulkomaisten kausityöntekijöiden kiinnostusta muuttaa maakuntaan  pysyvästi. Tavoitteena on parantaa osaavan työvoiman saatavuutta kainuulaisissa yrityksissä ja varmistaa niiden kilpailukyky.

Rahoitusta kansainvälistymiseen

Kajaanin ammattikorkeakoulun johtama hanke, jossa tuetaan yritysten kansainvälistymistä, sai 75 000 euron rahoituksen.
Hankkeessa vahvistetaan yrityskehittäjien ja ammattikorkeakoulun  opetus- ja tutkimushenkilöstön Teollisuus 4.0 -osaamista yhteistyössä kansainvälisten kumppanien kanssa.

Kajaanin yliopistokeskuksen mittausteknologian  yksikölle myönnettiin 51 600 euron rahoitus hankkeelle, jossa kehitetään sen toimintaa teknologiansiirtoyksikkönä. Hankkeessa vahvistetaan kansainvälistä yhteystyötä erityisesti biotalouden alan teknologiansiirrossa.

Vartiuksen tavaraliikenteen monipuolistamista selvitetään

Vartiuksen tavaraliikenteen monipuolistamista tarkasteleva selvitys päätettiin tilata Ramboll Oy:ltä. Selvityksessä tarkastellaan, mitä tavaroita rajanylityspaikan kautta voi viedä ja tuoda tällä hetkellä sekä millaisia esteitä tavaraliikenteen monipuolistamiselle on. Lisäksi selvitetään, miten infraa tulisi kehittää. Selvitystyö kattaa myös konttiliikenteen.

Esityslista verkossa https://kainuunliitto.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20212192

Maakuntahallituksen seuraava kokous pidetään 3.5.2021.

Maakuntahallituksen puheenjohtaja Timo Korhonen, puh. 050 512 2238

Maakuntajohtaja Pentti Malinen, puh. 044 7970 197