Maakuntajohtaja Pentti Malinen tapaa europarlamentaarikko Silvia Modigin

Maakuntajohtaja Pentti Malinen on Vuojen kaenuulaenen

Vuojen kaenuulaeseksi 2022 on valittu maakuntajohtaja Pentti Malinen. Tunnustus on myönnetty Maliselle hänen pitkäaikaisesta sitoutumisestaan Kainuun puolesta toimimiseen jo viidellä eri vuosikymmenellä.

Pentti Malinen syntyi kuhmolaiselle maatilalle, jolle 1950-luvulla kulkuyhteydetkin olivat vielä vesitse. Pentti asui Kuhmossa ylioppilaaksi tuloonsa saakka, jonka jälkeen vierähti vuosi armeijassa Kajaanissa ja Haminassa, ja tämän jälkeen alkoi opiskelut Oulun yliopistossa. Suku- ja muita siteitä on edelleen Kuhmoon, ja Pentti kertookin olevansa ulkokuhmolainen.

Pentti Malinen tuntee Kainuun syrjäseudut ja sen luonnon omakseen. Kuhmon Lentuankoski on yksi tärkeimmistä sielunmaisemista. Pentti arvostaa valtavasti sitä työtä ja sen kehityksen tuloksia, jolla Kainuu on kehittynyt hänen lapsuudestaan tähän päivään.

Aluekehittäjä on Pentin ammatti-identiteetti, ja se tulee hänen taustastaan.

Pentin sukujuuret ovat todella vahvat ja laajat. Isän kautta sukujuuret ulottuvat 1600-luvulla Kuhmon Iivantiiraan asettuneisiin Malisiin. Sama pätee kaikkiin muihin esi-isiin ja -äiteihin; kainuulaiset sukujuuret useiden sukupolvien taakse.

Pentin työt aluekehittämisen parissa ovat vaihdelleet tutkijasta suunnittelijaan, hankekehittäjästä evaluaattoriin ja moniin johtajatehtäviin. Paluumuutto Kainuuseen tapahtui pari vuotta Oulun yliopiston maantieteen laitoksesta valmistumisen jälkeen. Tällöin Pentti sai seutukaavatutkijan viran Kainuun seutukaavaliitossa. Tehtävät olivat silloin hyvin samanlaiset kuin tänään Kainuun liiton aluekehitysasiantuntijoilla. Oulun yliopiston Pohjois-Suomen tutkimuslaitoksen Kainuun yksikön johtajan sijaisuus vuosina 1989–1994 oli uran käännekohta. Tutkimuksen kohteena oli silloisen Euroopan unionin alue- ja maaseutupolitiikka.

Kun Suomi liittyi Euroopan unioniin, Pentti jatkoi yliopistolla maaseutuohjelmien arvioitsijana 1990-luvun loppuun saakka. Kajaanin kehittämiskeskuksen johtajana hän toimi vuodet 2000–2004 ja siitä aina vuoteen 2012 saakka Kajaanin yliopistokeskuksen kehitysjohtajana. Välillä hän oli virkavapaalla kolmisen vuotta työskennellessään Itä-Suomen ohjelmajohtajana.

Kainuun maakunta -kuntayhtymään paluu tapahtui 2011 aluekehitysjohtajaksi. Kun hallintokokeilu purkautui ja Kainuun liitto perustettiin uudelleen, Pentti Malinen aloitti nykyisen pestin Kainuun maakuntajohtajana.

Varsinkin maakuntajohtajan pestissä Pentti on saanut laittaa itsensä täysin likoon, ja jokainen päivä on ollut erilainen. Pentti on kiitollinen kaikista mielenkiintoisista ja merkityksellisistä tehtävistä vuosien saatossa. Mieleen on jäänyt niin tähtihetkiä kuin pettymyksiäkin. Suurimpina takaiskuina Pentti on kokenut Oulun yliopiston opettajakoulutuksen lopettamisen ja muun toiminnan supistumisen, samoin Kainuun hallintokokeilun sekä maakunta- ja soteuudistusten kaatuminen ovat olleet kovia paikkoja.

Menestykset eivät koskaan tule ilman työtä. Tämä pätee niihin muutamiin huippuhetkiinkin, jotka hän mainitsee: Kajaanin yliopistokeskuksen perustaminen, Suomi 100-vuosi Kainuussa ja sen huippuna Hossan kansallispuiston avajaiset sekä Kainuu Brysselin joulutapahtumassa 2018.

Liikunta eri muodoissaan on tärkeää työn vastapainoksi. Pentillä suosikkina on suunnistus, jossa yhdistyy ihanteellisella tavalla luonnossa liikkuminen, kunnon ylläpito sekä sosiaaliset ja henkiset tekijät. Osa vapaa-ajasta kuluu Kuhmossa, jossa Pentin ja hänen vaimonsa sukulaisia on. Kuhmosta löytyy myös suvun kesämökki ja metsäpalsta. Perheen parissa suureen osaan ovat tulleet lastenlapset; lasten- ja perhejuhlat, vierailut puolin ja toisin. Pentti toivoo, että hänen lapsenlapsillaan olisi – täysin erilaisista lähtökohdista huolimatta – mahdollisuus lapsuuteen, jossa sukulaisten ja läheisten kautta syntyy myönteisiä suhteita Kainuuseen. Hän uskoo, että entistä enemmän nykylasten tulee saada aitoja kontakteja luontoon, maaseutuun sekä erilaisiin ihmisiin ja olosuhteisiin. Kainuun luonto ja maisemat varmaan jäävät heillekin lähtemättömästi mieleen.

Pentti Malinen kommentoi vuoden kaenuulaeseksi valintaa yllättäväksi ja positiiviseksi.

Vuojen kaenuulaenen-nimitys viittaa siihen, että hänen toimintansa on nähty Kainuun ja erityisesti sen maaseudun ja kylien kehityksen edistäjänä.

Vuojen kaenuulaenen-tunnustus myönnetään maakuntajohtaja Pentti Maliselle hänen pitkäaikaisesta sitoutumisestaan Kainuun puolesta toimimiseen jo viidellä eri vuosikymmenellä. Konkreettista kylien kehittämistyötä Pentti Malinen on tehnyt 1980-luvulla, kun hän oli mukana kyläsuunnitelmien teossa ja ajastaan edellä olleessa etätyöhankkeessa. Lisäksi Vuojen kaenuulainen Pentti Malinen on toiminut Oulun yliopistonmaaseutututkijana ja valtakunnan tasolla maaseutupolitiikan kehittäjänä sekä 2000-luvulla yliopisto-opettajana syrjäisten alueiden kehittämistyössä.

2010- ja 2020-luvuilla Pentti Malinen on ollut pääosin maakuntajohtajan roolissa. Viimeisin erityistehtävä maaseudun kehittämisen saralla on jäsenyys Suomen Kylät ry:n hallituksessa.

Kuva: Sari Ekorre: Maakuntajohtaja Pentti Malinen ja europarlamentaarikko Silvia Modig sekä Kainuun maakuntasukat