Kainuun liiton logo

Maakuntavaltuuston päätöksiä 14.12.2020

Kainuun maakuntavaltuuston kokous pidettiin tänään etäyhteydellä.

Esityslista löytyy täältä. 

Ohessa maakuntavaltuuston päätöksiä:

  • Sidonnaisuuksien ilmoittaminen: Merkittiin tiedoksi.
  • Selvitys vuoden 2019 tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen: Merkittiin tiedoksi.
  • Tilintarkastusyhteisön valinta vuosille 2021-2024: Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin tarkastuslautakunnan esitys, että Kainuun liiton tilintarkastusyhteisöksi valitaan vuosille 2021-2024 KPMG Oy Ab.
  • Talousraportti 09/2020: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.
  • Talousarvio 2021 ja talous- ja toimintasuunnitelma 2021-2023: Käydyn keskustelun kuluessa Keskustan valtuustoryhmä ehdotti, että talousarviokirjan sivulle 33 kohtaan Mittarit muutetaan teksti ”Kainuun kiinteän verkon laajakaistasaatavuus yli 60 % kotitalouksista (alueen tavoite)” seuraavaan muotoon: ”Kainuun liitto valmistelee toimintavuonna 2021 suunnitelman peittävän ja kiinteän laajakaistayhteyden rakentamiseksi koko Kainuun alueelle vuoteen 2025 mennessä. On tärkeää, että viestintäyhteyksien kehittäminen vastaa vähintään Euroopan komission tavoitteita gigabit-yhteiskunnasta, jonka mukaan vuonna 2025 kaikilla kotitalouksissa tulee olla mahdollisuus käyttää yhteyksiä, joiden siirtonopeus on vähintään 100 Mbit/s. Tavoitteena tulee olla symmetrinen ja ei jaettu yhteys.” Käydyn keskustelun jälkeen maakuntavaltuusto hyväksyi yksimielisesti Kainuun liiton talousarvion vuodelle 2021 ja talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2021-2023 erillisliitteen mukaisesti Keskustan valtuustoryhmän kokouksessa tekemän ehdotuksen mukaisella tekstimuutoksella talousarviokirjan sivulle 33.
  • Kainuun tuulivoimamaakuntakaavaan tarkistamisen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä lähtökohdat ja tavoitteet: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.
  • Kainuu-ohjelman (maakuntasuunnitelma ja -ohjelma) valmistelu: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.
  • Muut asiat: Merkittiin tiedoksi seuraava maakuntavaltuuston kokous (15.03.2021 klo 10.00) ja Vasemmistoliiton maakuntavaltuustoryhmän valtuustoaloite 14.12.2020.

Valtuustoaloite:

*******************

Kainuun maakuntavaltuusto 14.12.2020

 

Valtuustoaloite

Biopolttoainetuotanto maakuntaohjelmaan

Vasemmiston maakuntavaltuustoryhmä esittää, että Kainuun Liitto käynnistää kaksitasoisen biopolttoaineohjelman hiilidioksidipäästöjen rajoittamiseksi, työllisyyden ja huoltovarmuuden parantamiseksi koko Kainuussa.

Kainuussa on asetettu hyvät tavoitteet päästöjen vähentämiseksi, nyt tarvitaan käytännön toimia.

Biopolttoaineiden hajautettu tuotanto työllistää paikallisesti ja yksistään maatalousjätteiden hyödyntämisellä voidaan nykyinen metaanituotanto kymmenkertaistaa ja keräily tehostuu tilakoon kasvaessa.

Kainuusta viedään nyt muualle poltettavaksi yhdyskuntajätettä joka voitaisiin jalostaa täällä biopolttoaineeksi ja esimerkiksi sahausjätteitä poltetaan nyt lämmöksi vaikka niistä saataisiin arvokkaampia polttoaineita.

Turvetuotannon alasajo aiheuttaa työttömyyttä ja huoltovarmuusongelman, jos ollaan liiaksi sähköenergian varassa. Puu taas on liian arvokasta poltettavaksi, se tulee jalostaa.

Ohjelman ensimmäisenä vaiheena olisi biokaasun tankkausasemien eli jakeluverkon, saaminen Kainuuseen, markkinointitoimenpiteet raskaan ja julkisen liikenteen siirtymiseksi biokaasukäyttöön. Kainuussa jo olevan kehitystyön (ST1, biojalostusprofessuuri, MITY, Puolangan biokaasulaitos, e-MOPOLI-hanke) kokoaminen sekä biopolttoaineiden tuotantomahdollisuuksien kartoitus ja hankerahoitus.

Ohjelman toisena vaiheena olisi biopolttoaineiden tuotannon ja käytön, erityisesti niihin liittyvän tutkimuksen ja koulutuksen huomiointi painopisteenä Kainuun maakuntaohjelmatyössä.

Biopolttoaineohjelman edetessä siitä tulisi yksi Kainuun Liiton mainetyön ja brändäyksen keskeinen teema eli Kainuu – päästöjä leikkaava, ympäristöystävällinen luontomaakunta.

Kajaanissa 14.12.2020

Vasemmistoliiton maakuntavaltuustoryhmä