Mitä kuuluu Kainuun venäjänkielisille?

Kainuun liitto ja Kajaanin ammattikorkeakoulu toteuttavat yhteistyössä maahanmuuttajia palvelevien yhdistysten kanssa kyselyn venäjänkielisille kainuulaisille. Kyselyyn vastaamalla voit vaikuttaa työn alla olevan Kainuun liiton Venäjä-strategian suunnitteluun ja sen pohjalta tulevina vuosina suunniteltaviin toimenpiteisiin. Tervetuloa mukaan vaikuttamaan!

Kainuun Venäjä-strategiaa vuosille 2021–2027 työstetään parhaillaan. Strategian suunnittelussa kiinnitetään huomiota alueen asukkaiden arjen hyvinvointiin. Äidinkieleltään venäjänkieliset ovat suurin ja koko ajan kasvava vieraskielinen ryhmä Kainuussa. On kaikkien kannalta tärkeää edistää venäjänkielisten hyvinvointia, osallisuutta, viihtyvyyttä ja kotoutumista Kainuussa.

Kainuun elinvoimaisuuden kannalta yksi suurimmista haasteista on työvoiman saatavuus. Venäjä nähdään yhtenä suuntana, mistä työvoimaa voidaan rekrytoida, kun maakunnan väestöpohja ei riitä kattamaan nykyistä ja tulevaa työvoimantarvetta tietyillä aloilla. On tärkeää saada käyttöön myös täällä jo asuvan venäjänkielisen vähemmistön osaaminen.

Mutta mitä oikeastaan kuuluu Kainuun venäjänkielisille? Miten he viihtyvät Kainuussa ja miten heidän äänensä saataisiin kuulumaan päätöksenteossa? Tuoretta maakunnallista selvitystä ei ole olemassa, mutta esimerkiksi Kuhmossa asiaa on lähdetty lähestymään Sitran draamallisessa demokratiakokeilussa. Tässä prosessissa nousi esille samankaltaisia kehittämistarpeita mitä Kainuun Venäjä-strategiaprosessissakin; venäjänkieliset eivät aina tunne olevansa tasavertaisesti osa kainuulaista yhteiskuntaa tai hyväksyttyjä. Ennakkoluuloja esiintyy pinnan alla paljon.

Venäjänkielisiä kainuulaisia halutaan kuulla Kainuun Venäjä-strategian suunnittelussa. Kainuun liitto ja Kajaanin ammattikorkeakoulu toteuttavat yhteistyössä maahanmuuttajia palvelevien yhdistysten kanssa kaksikielisen kyselyn. Asiantuntemustaan prosessiin on tarjonnut myös Cultura-säätiö, jonka tehtävänä on edistää venäjänkielisten kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan.

Kyselyyn voi vastata toukokuun ajan. Kyselyyn vastaamalla pääsee vaikuttamaan Kainuun Venäjä-strategian tekemiseen ja strategian pohjalta toteutettaviin käytännön toimiin. Vastaukset käsitellään anonyymisti ja kyselyn päätyttyä järjestetään yhteinen tulosten purkutilaisuus.

 

Kyselyyn / к анкете

 

Yhteistyökumppanit

Maahanmuuttajia palveleva yhdistys Etnika-Kainuu ry
Etnika-Kainuu ry toimii vapaaehtoispohjalta ja tarkoituksena Kainuussa asuvien ulkomaalaisten auttaminen, neuvonta, ohjaaminen, kotoutumisen ja työllistymisen yleisten edellytysten edistäminen.

Maahanmuuttajien yhdistys Matushka ry
Yhdistys on toiminut Kajaanissa vuodesta 2011 alkaen. Päätoimintana on auttaa yksinhuoltajaäitejä, maahanmuuttajia ja muita yhteiskunnan jäseniä sopeutumaan suomalaiseen yhteiskuntaan.

Suomi-Venäjä-Seura ry
Suomi–Venäjä-seura tuo yhteen Venäjästä ja venäläisestä kulttuurista eri tavoin kiinnostuneita ihmisiä. Osastoja toimii ympäri Suomen.

Monikulttuurinen toimintakeskus Monika
Monika on STEA:n (sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus) rahoittamaa matalankynnyksen toimintaa. Kohtaamispaikka toiminta on kaikille avointa ja maksutonta. Tavoitteenamme on Kajaanissa asuvien maahanmuuttajataustaisten ihmisten monimuotoisten kohtaamisten ja osallistumisen edistäminen. Pyrimme vähentämään yksinäisyyttä sekä lisäämään tietoa ja ymmärrystä yhteiskunnasta.

Kainuun liitto
Kainuun liitto vastaa maakunnan yleisestä aluekehittämisestä, maakuntakaavoituksesta  ja edistää alueensa elinkeinoja EU-ohjelmien rahoitusviranomaisena. Kainuun liiton tehtävät liittyvät alueen suunnitelmalliseen kehittämiseen, edunajamiseen ja viestintään.

Kajaanin ammattikorkeakoulu
Kajaanin AMK kouluttaa tulevaisuuden työelämän asiantuntijoilta. Kajaanin ammattikorkeakoulussa arvostetaan koulutuksen sekä tutkimus- ja kehitystyön tekemistä paikallisissa, alueellisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä verkoissa.