Miten osaajatarpeet muuttuvat Kainuussa vuoteen 2030 mennessä? Vastaa osaamistarvekyselyyn!

Miten osaajatarpeet muuttuvat Kainuussa vuoteen 2030 mennessä? Miten erityisosaamiset tulevat kehittymään ja mitä uusia osaamistarpeita on tulossa? Mitä osaamista puuttuu ja millaisia toimenpiteitä vaadittaisiin? Vastaa osaamistarvekyselyyn!

Kyselyssä pyydetään arvioimaan ammattialakohtaisia osaamistarpeiden muutoksia Kainuussa vuoteen 2030 mennessä. Kyselyssä on mukana kaikkien Kainuun kärkitoimialojen ja sote-alan ammattialoja.

JOTPA:n (Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus) hallinnoima kysely täydentää Opetushallituksen valtakunnallisesti kesällä 2022 toteuttamaa osaamistarvekyselyä, jossa pyydettiin arvioita eri ammattialojen tulevaisuuden osaamisista. Tällä alueellisella kyselyllä tarkennetaan ammattialojen osaamistarpeita ja tarvittavia toimenpiteitä huomioiden alueiden elinkeinorakenne ja niiden erityispiirteet.

Voit valita kyselyssä yhden (1) ammattialan kerrallaan vastattavaksi. Jos haluat vastata useampaan ammattialaan liittyen, avaa sama linkki uudelleen ja lähetä uusi vastaus.

Kyselyyn vastaaminen vie noin 10 minuuttia. Kysely sisältää monivalintakenttiä sekä kolme kappaletta avovastauksia. Kaikkiin kysymyksiin ei ole pakko vastata.

Vastaa kyselyyn tästä linkistä 15.3. mennessä:

Avaa osaamistarvekysely tästä

Kyselyn vastauksia hyödynnetään alueellisten ja valtakunnallisten osaamispalveluiden tarjonnan kehittämiseen. Kyselyn vastaukset menevät suoraan JOTPA:lle ja Opetushallitukselle, jotka julkaisevat alueellisten kyselyjen tulokset keväällä 2023. Myös Kainuun ennakointi- ja seurantaryhmä työstää vastauksia kevättalvella.

 

Lisätietoja Kainuuta koskien:

Henna Sormunen, erityisasiantuntija, Kainuun liitto, p. 044 4100 733, henna.sormunen@kainuunliitto.fi

Jouni Ponnikas, aluekehitysjohtaja, Kainuun liitto, p. 040 5740 804, jouni.ponnikas@kainuunliitto.fi

 

Lisätietoja kyselystä:

Jarno Hakanen, kehittämispäällikkö, JOTPA, jarno.hakanen@jotpa.fi