NABL paatoskokous Norja

NABL-Northern Axis – Barents Link -hanke päätökseen

  • Narvikissa pidetyssä loppukokouksessa keskusteltiin mm. arktisen alueen logistiikkaratkaisuista ja tuulivoiman potentiaalista

Kainuun liiton delegaatio osallistui Narvikissa, Norjassa 20-21.4.2022 välisenä aikana pidettyyn NABL-Northern Axis – Barents Link -hankkeen loppukokoukseen. Paikan päällä oli hankkeen partnereita mm. Itä-Lapin kuntayhtymästä, Väylävirastosta ja edustettuna myös  Arctic University of Norway ja Futurum AS (Norja). Etäyhteyksin tilaisuuteen osallistuivat kansainvälisen Barents-sihteeristön edustajia sekä toisen Kainuun liiton hallinnoiman ja Barentsin alueelle keskittyvän hankkeen, Barents Region Transport and Logistics (BRTL), toimijoita.   

Keskustelut kokouksessa keskittyivät arktisen alueen liikenne- ja logistiikkaratkaisuihin ja tuulivoiman potentiaaliin. NABL-hankkeen aikana on tehty mm. useita rataselvityksiä, joissa on kartoitettu arktisen alueen ja ns. Northen Axis -käytävän liikenteen pullonkauloja. Yksi niistä on Ofotbanen – Malmbanan radan kapasiteetti.  

Projektipartnerit Norjasta ovat tehneet selvityksen Norjan ja Ruotsin välisen Ofotbanen – Malmbanan kaksiraiteisen rautatien kannattavuudesta ja vaikutuksista. Ofotbanen/Malmbanan-rata on noin 500 km pitkä ja alkaa Luulajan kaupungista Ruotsista ja päättyy Narvikin satamaan. Norjan osuus radasta on nimeltään Ofotbanen ja Ruotsin Malmbanan. Nimi juontaa juurensa historiasta, sillä suurta osaa ratakapasiteetista on käytetty vuosia malmin vientiin. NABL:n selvityksen tuloksien mukaan radan kapasiteetin ja käytettävyyden lisääminen siirtäisi tavarat maanteiltä rautateille. Norjalaisten ja ruotsalaisen yrityksien lisäksi myös yritykset Pohjois-Suomesta voisivat mahdollisesti hyödyntää liikennekäyttävää omissa toimitusketjuissaan.  

Ruotsin ja Norjan rataleveydet ovat samat ja liikenne saumatonta, Suomen raideleveys on erilainen. Tähän haasteeseen haetaan ratkaisua mm. Laurila-Tornio-Haaparanta -projektin, kautta, joka pyrkii yhdenmukaistamaan Suomen ja Ruotsin rataverkostot.  Viime aikoina on ollut paljon keskusteluja TEN-T ydinverkkokäytävän laajentamisesta ja tämä hanke on yksi kaavailluista ydinverkkokäytävän laajennuksista. Alueen kautta kulkevat useat merkittävät Pohjois-Suomen ja -Ruotsin kansainväliset liikennekäytävät, jotka liittävät Barentsin alueen Keski-Euroopan liikennekäytävään sekä edelleen Kaukoitään. Ruotsin kautta kulkeva reitti on yksi vaihtoehto Suomen ulkomaankaupan kuljetuksille tulevaisuudessa.  

Tuulivoiman potentiaali arktisella alueella oli toinen kokouksen keskustelunaiheista. Pohjoisten harvaan asuttujen alueiden rooli voi tulevaisuudessa kasvaa tuulivoimatuotannossa. Tuulivoimatuotannon suunnittelu ja vaikutusten arviointi vaihtelevat eri maissa lainsäädännöstä ja erilaisista ohjeista riippuen. SafeWind -hankeessa, jossa Kainuun liitto on partnerina, selvitetään ympäristövaikutusten arviointiprosesseja eri maissa ja pyritään jakamaan hyviä käytäntöjä.  

Yksi tilaisuuden pääviesteistä oli, kuinka samanlaiset olosuhteet ovat arktisella alueella naapureidemme kesken. Tämä tarkoittaa myös samanlaisia haasteita, mikä edesauttaa yhteistyötä niiden ratkaisemiseksi.

Muut hankkeessa tehdyt selvitykset löydät Kainuun liiton sivuilta

Merkitty avainsanoilla: