Kajaanin lentokenttä

Neuvottelut kaupallisista lennoista Kajaanin lentokentälle on aloitettava pikaisesti

Kainuun lentoliikenteen kehittämissuunnitelmassa esitetään, että valmistautuminen neuvotteluihin kaupallisista lennoista Kajaanin lentokentälle aloitetaan mahdollisten lentoyhtiöiden kanssa pikaisesti. Toimenpidesuunnitelmaa esiteltiin maakuntahallituksen kokouksessa 29. maaliskuuta.

Tulevaisuudessa työperäisen matkustamisen tarve pienenee, joten Kainuuseen tarvitaan lisää vapaa-ajan matkustajia. Tämä edellyttää, että matkailun tuotteistamista, myyntiä ja markkinointia tehostetaan edelleen. Kajaanin lentoaseman saavutettavuus on varmistettava kehittämällä matkaketjuja ja hyödyntämällä tässä digitaalisia ratkaisuja. Lisäksi saapuvien ja lähtevien lentomatkustajien ”vuoto” naapurikentille on pyrittävä minimoimaan.

Toimenpidesuunnitelmassa suositellaan, että lentoliikenteen osalta tehostetaan liikenteellisen saavutettavuuden alueellisen työryhmän toimintaa ja jatketaan vahvaa edunvalvontatyötä yhteistyössä muiden maakuntien, maakuntakeskusten, yrittäjäjärjestöjen, kauppakamarien ja muiden sidosryhmien kanssa.

Laajakaistayhteyksiä tuettava jatkossakin EU:n alue- ja rakenneohjelmista

Maakuntahallitus pitää tärkeänä, että laajakaistayhteyksiä tuetaan jatkossakin Euroopan unionin alue- ja rakenneohjelmista. Maakuntahallitus evästi Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaehdotuksesta Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 annettavaa lausuntoa Kainuun osalta. Ohjelmaehdotus sisältää Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta tuettavat toimet.

Metsäpoliittisen päätösvallan säilyttävä jäsenvaltioilla

Maakuntahallitus evästi Euroopan unionin metsäpolitiikasta annettavaa kannanottoa. Maakuntahallitus pitää tärkeänä, että metsäpoliittinen päätösvalta ja ohjaus säilyy EU:ssa jäsenvaltioilla. Lisäksi on tärkeää, että metsänomistaja voi tehdä metsäänsä koskevat päätökset parhaan mahdollisen olemassa olevan tiedon perusteella.

Maakuntaliiton seuraava kokous pidetään 19.4.2021.

Linkki 29.3.2021 kokouksen esityslistaan Dynasty tietopalvelu : Kainuun liitto (oncloudos.com)

Lisätietoja:

Maakuntajohtaja Pentti Malinen, puh. 044 7970 197