Nopeiden valokuituyhteyksien saatavuus Kainuussa paranee hiljalleen

Kainuu-ohjelmaan kirjatun tavoitteen mukaan vuoteen 2040 mennessä Kainuussa on kattavat, toimintavarmat ja eri toimijoiden tarpeita vastaavat nopeat tietoliikenneyhteydet. Kunnianhimoinen tavoite vaatii vielä paljon kirimistä. Kiinteän verkon laajakaistasaatavuus Kainuussa paranee vakaasti, muutamilla prosenteilla vuosittain. 

Saatavuus valtakunnan tasoa huonompi mutta paranee samassa suhteessa

Kiinteän verkon laajakaistasaatavuus Kainuussa paranee vakaasti, samoin koko Suomessa, muutamilla prosenteilla vuosittain. Vuoden 2022 lopussa kiinteän, 100 Mbit/s -nopeuden verkon laajakaistasaatavuus oli Kainuussa 62 prosentilla kotitalouksista, koko Suomessa puolestaan 73 prosentilla kotitalouksista. Kainuussa parannusta edellisen vuoden loppuun nähden oli neljä prosenttia. Valokuituyhteyksien saatavuus oli Kainuussa parantunut samassa suhteessa, nousten 35 prosenttiin kotitalouksista. Koko Suomessa valokuituyhteys oli saatavilla jo yli puoleen kotitalouksista. Kainuu-ohjelmaan kirjatun tavoitteen mukaan vuoteen 2040 mennessä Kainuussa on kattavat, toimintavarmat ja eri toimijoiden tarpeita vastaavat nopeat tietoliikenneyhteydet. Kunnianhimoinen tavoite vaatii vielä paljon kirimistä.

Kuva: Kiinteän verkon laajakaistasaatavuus Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaan Vaalan kunnassa vuosina 2021–2022.
Lähde: Traficom 2.5.2023 https://tieto.traficom.fi/fi/tilastot/kiintean-verkon-laajakaistasaatavuus

Kainuun laajakaistasaatavuus itäsuomalaista tasoa

Kainuussa haja-asutusalueiden valokuiturakentaminen kunnissa alkoi vauhdikkaasti markkinaehtoisen rakentamisen rinnalla vuoden 2011 alusta julkisen tuen turvin. Valokuitusaatavuus on Kainuussa tällä hetkellä samaa luokkaa itäisen Suomen naapurimaakuntien kanssa. Yhteyksien saatavuuden suhteen on kuitenkin jääty jälkeen erityisesti Pohjois-Pohjanmaasta, missä valokuiturakentaminen on viime vuosina edennyt kiivaaseen tahtiin, hitaamman alun jälkeen. Valokuitusaatavuus oli Pohjois-Pohjanmaalla vuoden 2022 lopussa 64 prosentilla kotitalouksista, mikä on kymmenkunta prosenttia enemmän kuin koko Suomen vastaava luku.

Kuva: Kiinteän verkon nopeiden laajakaistayhteyksien saatavuus maakunnittain vuoden 2022 lopussa.
Lähde: Traficom 2.5.2023 https://tieto.traficom.fi/fi/tilastot/kiintean-verkon-laajakaistasaatavuus

Verkkotyömaat vauhdissa tänäkin kesänä

Vaikka haja-asutusalueiden valokuiturakentaminen on vuosien myötä meillä vähän hiipunut, Kajaanin ja Kuhmon kaupunkien haja-asutusalueella kyläverkkoja rakennetaan tänäkin kesänä maaseuturahaston elpymisvaroilla. Kajaanin haja-asutusalueella verkon laajentamisesta vastaa Siikaverkko osuuskunta ja Kuhmossa Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunta. Tietoa valokuituyhteyksien eduista ja rakentamisen aktivointia on tehty Paltamon ja Kuhmon alueilla. Markkinaehtoinen rakentaminen etenee myös hyvin. Kaisanet Oy rakentaa erityisesti Kajaanin, Vuokatin ja Suomussalmen taajamissa. Puolangan taajamaan on myös tullut tarve uusille kiinteille yhteyksille.

Valtionrajalla heikot mobiiliyhteydet

Cinia Oy:n Kainuun liitolle tekemässä tietoliikenneyhteyksien saatavuusselvityksessä kartoitettiin, miten laadukkaita yhteyksiä alueen kunnissa tällä hetkellä on, millaisia yhteyksiä kuntalaiset eri alueilla voivat hankkia ja missä näyttäisi olevan suurimmat puutteet yhteyksissä. Analyysissä koottiin tietoa erityisesti niiltä alueilta, missä valokuituverkkoa ei vielä ole. Mobiiliyhteyksien kuuluvuus näyttää pääosin hyvältä, katveitakin on. Kuntien yhtenä huolena nousi esille muun muassa se, miten 3G-verkon alas ajaminen vaikuttaa valtakunnan rajalla sijaitsevien kuntien yhteyskuuluvuuksiin. Hyvinvointialueella on Kainuussakin tarpeita lisätä digitaalisten palvelujen käyttöönottoa merkittävästi. Tämä tarkoittaa sitä, että palvelujen saatavuuden näkökulmasta yhteyksien on oltava toimintavarmat.

Useissa Kainuun kunnissa myös vapaa-ajan asuminen sekä matkailu luovat paineita valokuitusaatavuuden parantumiselle. Matkailijat tarvitsevat kunnon yhteyksiä ja usein luovat sesonkeihin sellaista kausivaihtelua, mitä kunnissa oleva mobiiliyhteyksien peruskapasiteetti ei kestä. Yhtenä jatkoaskeleena olisikin tärkeää tutkia täydennysrakentamista erityisesti niillä alueilla, joissa kuidun runkoreitti kulkee jo lähellä, mutta tilaajaliittymiä ei ole vielä rakennettu tai otettu käyttöön.

Miten tästä eteenpäin?

Kunnille saatiin katsauksen ja yhteisten keskustelujen myötä näkymää siihen, mitä valokuituhankkeiden saralla tulisi tai kannattaisi tehdä ja miten niissä voisi edetä. Kansallisesti tarjolla oleva tuki rakentamiseen ei tällä erää osoittautunut korkeiden kuntaosuuksiensa vuoksi houkuttelevaksi rakentamisen tukimuodoksi. Myös Kainuussa jäädään odottamaan uuden kauden maaseuturahaston käynnistymistä. Suunnitelmien on syytä olla jo työn alla valokuitua vailla olevien alueiden rakentamiseksi. Maaseuturahaston laajakaistatuen haku avautuu viimeistään vuoden 2024 alussa.

Haja-asutusalueiden valokuituyhteyksien tarve ja jo rakennetun verkon täydennysrakentamisen mahdollisuudet tullaan selvittämään alueella vielä tarkemmin.  Siihen ja itse hankkeiden toteuttamiseen tullaan tarvitsemaan alueen toimijoiden tavoitteellista yhteistyötä. Yhteistyöllä voidaan vaikuttaa yhteyksien toteuttamisen kustannuksiin ja myös yhteyksien hintoihin.

Miksi siis valokuitu?

Kiinteän laajakaistan ja erityisesti valokuituyhteyden etuna on sen toimintavarmuus: sää, maastoesteet tai verkon ruuhkautuminen eivät vaikuta netin toimivuuteen. Vain valokuidulla voidaan toteuttaa teknisesti riittävän nopea ja laadukas yhteys. Valokuituverkko on toiminnaltaan energiatehokas energiasyöppöön mobiiliverkkoon nähden. Huippunopea ja luotettava internetyhteys tulee olemaan välttämätön peruspalvelu joka kodissa ja yrityksessä. Myös mobiiliverkot tarvitsevat tukiasemille menevän valokuidun.

Lisätietoa laajakaistan saatavuudesta ja valokuiturakentamisesta

Laajakaistainfo.fi: https://www.maaseutu.fi/laajakaistainfo

Traficom: https://tieto.traficom.fi/fi/tilastot/kiintean-verkon-laajakaistasaatavuus

Traficom –karttapalvelu: https://kartat-tieto.traficom.fi/Viestinta/LaajakaistaJaPuhelin