Nordplus-ohjelman logo

Nordplus 2023–2027-ohjelman ensimmäinen hankehaku käynnissä

Pohjoismaiden ministerineuvosto tukee koulutusyhteistyötä Pohjoismaissa, Baltiassa ja itsehallintoalueilla. Nordplus-alaohjelmat mahdollistavat kehittämistoimintaa varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen. Uuden ohjelmakauden 2023–2027 ensimmäinen hakukierros on parhaillaan avoinna. 

Voit hakea Nordplus-rahoitusta kansainväliseen opiskelijoiden, oppilaiden, oppijoiden tai opettajien liikkuvuuteen sekä yhteisiin projekti- ja verkostoitumistoimintoihin oppilaitosten ja organisaatioiden välillä. Osallistujia voi olla Tanskasta, Virosta, Färsaarilta, Suomessa, Grönlannista, Islannista, Latviasta, Liettuasta, Norjasta, Ruotsissa ja Ahvenanmaalta.

Käynnissä olevan hakukierroksen deadline on keskiviikko 1.2.2023 klo 23:59 (CET). Haettavissa on yhteensä 9,5 miljoonaa euroa.

Lue lisää ohjelman sivuilla julkaistusta tiedotteesta!

Nordplus-ohjelma järjestää myös maanantaina 9.1.2023 Nordplus Café -tapahtuman käynnissä olevalle hakukierrokselle osallistuville tahoille. Lyhyen esittelyosuuden jälkeen osallistujat jakautuvat teemaryhmiin sen mukaan, mistä alaohjelmasta ovat rahoitusta hakemassa. Viimeistään 6.1.2023 mukaan ilmoittautuneille lähetetään osallistumislinkki.

Mikä on Nordplus?

Vuosittain noin 10 000 asiantuntijaa, opettajaa ja oppijaa osallistuu Nordplus- hankkeisiin.

Nordplus-alaohjelmia on 5:

 • Nordplus Junior
 • Nordplus Korkeakoulutus
 • Nordplus Aikuiskoulutus
 • Nordplus Horisontal
 • Nordplus Pohjolan kielet

Yleiset tavoitteet vuosille 2023–2027:

 • vahvistaa Pohjoismaiden välistä koulutusyhteistyötä mukaan lukien varhaiskasvatus, ja luoda yhteinen koulutusalue Pohjoismaihin ja Baltian maihin,
 • tukea koulutuksen innovatiivisten tuotteiden, prosessien ja hyvien käytäntöjen kehittämistä ja levittämistä,
 • tukea koulutus- ja työelämäyhteistyön avulla elinikäisen oppimisen laadun ja innovaatioiden kehitystä,
 • edistää liikkuvuutta koulutustarkoituksessa ja laajentaa virtuaalista yhteistyötä,
 • edistää kaikkien osallistumista alueelliseen koulutusyhteistyöhön, riippumatta taustoista ja voimavaroista, ja kartuttaa uutta tietoa ja osaamista organisaatioiden välisessä yhteistyössä,
 • edistää pohjoismaisia kieliä ja kulttuuria sekä vastavuoroista Pohjoismaiden ja Baltian maiden kielten ja kulttuurin ymmärrystä,
 • lisätä pohjoismaisten kielten osaamista ja ymmärrystä (ensisijaisesti tanska, norja ja ruotsi), erityisesti lasten ja nuorten parissa,
 • innostaa kiinnostumaan, oppimaan ja ymmärtämään Pohjoismaiden kieliä, joilla on yhteiskuntaa ylläpitävä asema (fääri, grönlanti, islanti, norja, saame, suomi, ruotsi, tanska) ja pohjoismaisia viittomakieliä sekä
 • elvyttää kansallisia vähemmistökieliä kulttuurisesta ja inklusiivisesta näkökulmasta.

Lisätietoja

Nordplusonline.org -sivulta löydät muun muassa apua partnerinhakuun, ohjelman käsikirjan, Espresso-hakujärjestelmän sekä Espresso-manuaalin.

Nordplus | Opetushallitus (oph.fi)