Ohjeet opettajille ja kasvattajille disinformaation torjunnasta ja digilukutaidon edistämisestä

Komissio on julkaissut oppaan disinformaation torjumiseksi ja tunnistamiseksi erityisesti perusasteen ja 2. asteen kouluttajille. Samalla pyritään edistämään nuorten digilukutaitoa. Julkaisu on saatavissa kaikilla EU:n virallisilla kielillä.

Tällä hetkellä kolmasosalla 13-vuotiaista eurooppalaisista ei ole digitaalisia perustaitoja, ja OECD:n mukaan vain hieman yli puolet EU:n 15-vuotiaista ilmoittaa saaneensa opetusta siitä, miten tunnistaa subjektiivinen tai puolueellinen tieto. Koulutuksen roolia disinformaation torjunnassa ja digitaalisen lukutaidon edistämisessä on tarpeen vahvistaa, ja sen vuoksi komissio julkaisi lokakuussa perus- ja toisen asteen koulujen opettajille tarkoitetut aiheeseen liittyvät ohjeet.

Ohjepaketti kattaa kolme pääaihetta: digitaalisen lukutaidon kehittäminen, disinformaation torjunta ja digitaalisen lukutaidon arviointi. Ohjeet ovat osa digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelmaa (2021–2027) ja demokratiatoimintasuunnitelmaa.

Ohjeiden avulla pyritään saamaan laajempi käsitys koulutuksen avulla saadusta digitaalisesta lukutaidosta, edistämään digiteknologian vastuullista ja turvallista käyttöä ja lisäämään yleistä tietoisuutta ja tietämystä disinformaatiosta. Ohjeiden taustalla on pedagogista asiantuntemusta nuorten kriittisen ajattelun taitojen vahvistamisesta, jolla pyritään parantamaan heidän valmiuksiaan selviytyä digitaalisessa maailmassa. Lisäksi ohjeissa tarkastellaan sitä, miten oppitunneilla saadaan aikaan luottamus ja turvallinen ilmapiiri oppilaille ja opettajille, jotta keskustelu arkaluonteisista kysymyksistä olisi mahdollista. Ohjeet on tarkoitettu perus- ja toisen asteen koulujen opettajille ja kasvattajille, jotka opettavat eri aineita ja joilla on vaihteleva määrä kokemusta ja tietämystä opetusalalta.

Lataa opas tästä linkistä (pdf)

Linkki EU:n julkaisutoimiston sivustolle

Lähde: EU:n komission julkaisutoimiston sivut