Ovatko digitaidot hallussa Suomen yrityksissä ja yhteisöissä? Kartoitus digituen tarpeesta käynnistyy.

Digi- ja väestötietovirasto selvittää loppuvuoden aikana yrittäjien ja yhteisöjen digituen tarpeita ja sen tarjontaa valtakunnallisesti. Nykytiedot tuen tarpeesta digitaalisten palveluiden käyttöön ovat hajanaisia. Kokonaiskuvaa tarvitaan, jotta yrityksiä ja yhdistyksiä voidaan paremmin tukea digitaalisten palveluiden käytössä.

– Koronan myötä myös yhdistykset ja yritykset ovat tänä vuonna siirtyneet nopeasti digitaalisten palvelujen käyttöön, eikä kaikilla ole ollut siihen valmiuksia. Kansalaisten digituen tarvetta on selvitetty viimeksi tänä keväänä, mutta yritysten ja yhteisöjen digitaitojen kartoitustyö on ollut satunnaista eikä kattavaa kokonaiskuvaa ole syntynyt, kertoo projektipäällikkö Minna Piirainen Digi- ja väestötietovirastosta.

Elinkeinotoimintaa harjoittavien digivelvoite astuu voimaan 2023

Keväällä 2019 voimaan tullut digipalvelulaki (Laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta 306/2019) edellyttää elinkeinotoimintaa harjoittavia siirtymään sähköiseen viranomaisasiointiin vuoteen 2023 mennessä. Jatkossa kaikki viranomaisasiointi hoituu siten digitaalisten kanavien kautta.

– Tämä on suuri ponnistus kaikille osapuolille. Niin yrityksille, yhteisöille kuin digitaalisia palveluja tuottaville viranomaisillekin. Haluamme kuulla heitä, joita tämä muutos koskettaa ja selvittää yhdessä parhaat keinot digisiirtymässä tukemiseksi, Piirainen toteaa.

Yritysten ja yhteisöjen digituen tarpeen ja tarjonnan kartoittamisen jälkeen luodaan yksi tai useampi toimintamalli, joilla yrityksiä ja yhteisöjä palvelevaa digitukea voidaan kokeilla. Ensimmäiset toimintamallikokeilut nähdään vielä ennen ensi kesää. Kokeilujen pohjalta muodostuu alustava toimintamalli yritysten ja yhteisöjen tukemiseksi vuoden 2021 loppuun mennessä.

Tule mukaan kartoitustyöhön!

Nyt käynnistyvän projektin tärkein tavoite on elinkeinotoimintaa harjoittavien ja muiden sidosryhmien tavoittaminen ja kuuleminen. Digi- ja väestötietovirasto etsii laajasti yhteistyökumppaneita digituen tarpeiden ja tarjonnan kartoittamiseen.

– Toivomme yhteydenottoja erityisesti yrityksiin ja yhdistyksiin liittyviltä järjestöiltä. Tiedämme, että moni taho on tehnyt jo omia kartoituksiaan. Haluamme yhdistää tiedot ja tehdä lisäkartoituksia eri menetelmin saadaksemme kattavan kuvan elinkeinoharjoittajien digitalisaatioasteesta ja tuen tarpeesta, sanoo Piirainen.

Kartoitustyön tulokset ja siitä luotu tilannekuva julkaistaan vuoden 2020 loppuun mennessä ja ne tarjotaan kaikkien toimijoiden vapaasti hyödynnettäviksi.

Digi- ja väestötietoviraston Elinkeinotoimintaa harjoittavien digituki -projekti on osa valtiovarainministeriön Digitalisaation edistämisen ohjelmaa, joka toimeenpanee hallitusohjelmaa. Hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi, että Suomi tunnetaan edelläkävijänä, jossa digitalisaation ja teknisen kehityksen tuomia mahdollisuuksia kehitetään ja otetaan käyttöön yli hallinto- ja toimialarajojen.

Lisätietoja projektista dvv.fi:ssä 

Yhteyshenkilöt

Projektipäällikkö Minna Piirainen, Digi- ja väestötietovirasto, puh. 0295 535 280, minna.piirainen(at)dvv.fi