Pääteemoja Barentsin euroarktisen alueen liikennejohtoryhmän forumissa olivat tänä vuonna liikenneturvallisuus, älyliikennejärjestelmät ja vihreä liikenne 

Lokakuun lopussa 2020 Barentsin euroarktisen alueen liikennettä käsittelevä johtoryhmä (Steering Committee for the Barents Euro-Arctic Area, BEATA) ja sen nykyinen puheenjohtaja, Norjan liikenneministeriö, järjestivät online-tapahtuman aiheenaan Barentsin alueen turvallinen, älykäs ja vihreä tieliikenne.

Tapahtuma tarjoaa naapurimaiden maakunnille alustan kokemusten, saavutuksien ja suunnitelmien jakamiseksi. Barentsin alueella on pitkä yhteinen historia ja yhteistyö.

Foorumin ohjelma jaettiin kolmeen liikenneturvallisuutta, älyliikennejärjestelmiä ja vihreätä liikennettä käsittelevään pääistuntoon. Barents Region Transport and Logistics (BRTL) hanke esitti kaksi raporttia:  ITS Norway-yhdistystä edustava Jenny Simonsen kertoi “ ITS in the Barents Region” raportista ja Andreas Forsgen, Tyréns, kertoi Green Transport in the Barents Region -raportista.

Kahden yllämainitun raportin lisäksi, keväällä 2020 BRTL hankkeen puitteissa Kainuun liitto yhdessä Korkia Consalting Oy:n kanssa tekivät selvityksen “World Transport Market and Logistics”. Selvitysraportissa tarkastellaan Barentsin alueen erilaisten logistiikka- ja liikennevirtojen nykytilaa ja luodaan ymmärrystä alueen tulevasta kilpailukyvystä.

Kaikki raportit ovat julkisesti saatavilla englanniksi ja venäjäksi. Alla ovat englanninkieliset raportit. Venäjänkieliset raportit ovat saatavana venäjänkielisessä tiedotteessa ja –verkkosivulla.

ITS in the Barents Region

Green Transport in the Barents Region

World Transport Market and Logistics