Pro Kainuu tunnustuspalkinnot ovat uudistuneet 

Kainuun liitto on jakanut maakuntajuhlassa vuosittain maakunnallisen tunnustuspalkinnon, Pro Kainuun tieteen, taiteen tai elinkeinoelämän alalla ansioituneelle 1–3 kainuulaiselle. 

Palkintojen myöntämisperusteiden uudistamisesta on tullut toiveita viime vuosina. Tähän liittyen on saatu myös palautetta, että palkinnon myöntämisperusteita voisi muuttaa ja sitä kautta laajentaa potentiaalisten palkinnonsaajien joukkoa. 

 

Uudistetut palkitsemiskriteerit on hyväksytty 21.2.2022 maakuntahallituksen kokouksessa ja Pro Kainuu tunnustuspalkintoja jaetaan kolmessa eri kategoriassa, joilla on erilaiset kriteerit ja valintamekanismit.
 

Ensimmäisessä kategoriassa jatkuu aiemman kaltainen “elämänura”-palkinnon palkinnon myöntämisperinne kuitenkin niin, että palkittavan henkilön tai yhteisön päättää maakuntajuhlan järjestävä kunta.

Toinen, uusi kategoria, liittyy Kainuun mainetyöhön ja tunnetuksi tekemiseen. Tässä ryhmässä arviointiperusteena on henkilön tai tahon ansiot Kainuun tunnetuksi tekijänä. Ehdotukset Kainuun maakuntahallitukselle tekee Kainuun mainetiimi.

Kolmas kategoria on suunnattu nuorelle henkilölle ja toimijoille. Pro Kainuu Nuori tunnustuspalkinto myönnetään 13–29-vuotiaalle Kainuussa asuvalle tai Kainuusta kotoisin olevalle henkilölle tai nuorten yhteisölle, joka on opinnoissa, työssä tai harrastuksissa tuonut uudella ja modernilla tavalla Kainuuta esille. Ehdotuksia palkittavasta nuoresta tai nuorten yhteisöstä voi esittää 15.5.2022 asti Kainuun liiton verkkosivuilla https://kainuunliitto.fi/yhteistyo/viestinta-maakuntakuva-ja-mainetyo/maakuntajuhlat-ja-seminaarit/ehdota-pro-kainuu-nuorelle/

Asiantuntijaraati tekee ehdotusten pohjalta esityksen maakuntahallituksen päätettäväksi.
 

Pro Kainuu tunnustuspalkinnot jaetaan Kainuun maakuntajuhlassa, joka pidetään vuosittain Kainuun maakuntakukan Kanervan päivän tienoilla. Tänä vuonna juhlaa vietetään Ristijärvellä.