Puhe Euroopan unionin tilasta 2023

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen piti vuosittaisen unionin tilaa käsittelevän puheensa 13. syyskuuta 2023 Euroopan parlamentissa Strasbourgissa. Von der Leyen esitteli puheessaan tulevan vuoden tärkeimmät painopisteet sekä loi katsauksen kuluneen vuoden ja koko nykyisen komission aikaisiin saavutuksiin. Tämä oli kuluvan lainsäädäntökauden viimeinen puhe unionin tilasta ennen vuoden 2024 EU-vaaleja.

”Meidän on aika osoittaa nuorelle sukupolvelle, että pystymme rakentamaan maanosan, jossa kuka tahansa voi olla oma itsensä, rakastaa ketä haluaa ja asettaa tavoitteensa niin korkealle kuin tahtoo. Maanosan, joka on sopusoinnussa luonnon kanssa ja näyttää suuntaa uusille teknologioille. Maanosan, jota yhdistää vapaus ja rauha. Jälleen kerran Euroopan on aika vastata historian kutsuun.” Ursula von der Leyen

Puheessaan von der Leyen korosti EU:n vihreän siirtymän merkitystä Euroopan taloudelliselle kehitykselle. Kesän ennätyshelteet ovat johtaneet mm. Kreikan ja Espanjan tuhoisiin maastopaloihin ja niitä seuranneisiin tulviin. Vastaavia luonnonkatastrofeja on tulossa jatkuvasti lämpenevällä planeetallamme. EU:n vihreä siirtymä on keino vastata ilmastonmuutoksen asettamaan haasteeseen.

Ukrainan tukeminen ja Venäjän vastaiset toimet ovat tehneet unionista geopoliittisemman.

Euroopan kilpailukykyyn vaikuttavat puhtaat teknologiat kuten uusi hiilivapaa terästuotanto. Globaalissa kilpailussa reilujen pelisääntöjen merkitys on kansainvälisillä markkinoilla suuri, viitaten mm. Kiinan valtiontukiin kilpailua vääristävänä tekijänä. Von der Leyenin mukaan maaseutu ja luonto ja luonnon monimuotoisuus on säilytettävä ja siksi myös luonnonsuojelun ja maanviljelyn on toimittava yhdessä.

Von der Leyen nosti myös esille EU:n talouteen liittyvät huolet. Hänen mukaansa EU:n talouskasvulle on kolme keskeistä estettä: työ- ja osaamispula, inflaatio ja yritysten liiketoiminnan haasteet. Hän totesi Euroopan olevan lähellä täystyöllisyyttä ja miljoonat työt etsivät tekijäänsä.

Von der Leyenin mukaan EU:lla ei ole varaa hylätä eurooppalaisia kumppaneitaan. Hänen mukaansa on tärkeää valmistautua merkittävästi isompaan Euroopan unioniin. Myös sisämarkkinoiden ja vapaan liikkuvuuden laajentuminen Bulgarian ja Romanian Schengen -jäsenyyden kautta tulisi hyväksyä nopeasti.

”Meidän on laadittava visio onnistuneesta laajentumisesta. Täydellisestä unionista, jossa yli 500 miljoonaa ihmistä elää vapaassa, demokraattisessa ja vauraassa unionissa.” Von der Leyen puhui   jo yli 30 jäsenmaan EU:sta. Mahdollisina uusina jäseninä von hän mainitsi Ukrainan, Moldovan ja Serbian. Hän painotti kuitenkin talouden ja hallinnon merkitystä, kun laajennuksia pohditaan.

Tulevia aloitteita

Ennen unionin tila puhetta puheenjohtaja von der Leyen lähetti aiekirjeen Euroopan parlamentin puhemiehelle Roberta Metsolalle ja EU:n neuvoston tämänhetkisen puheenjohtajamaan Espanjan pääministerille Pedro Sánchezille. Aiekirje sisältää tarkempia tietoja komission ensi vuodelle suunnittelemista säädösaloitteista ja muista toimista.

Aiekirje sisältää mm. seuraavat aloitteet:

Euroopan vihreän kehityksen ohjelma

 • EU:n tuulivoimapaketti
 • Ilmastotavoite vuodeksi 2040
 • Vesivarojen resilienssiä koskeva aloite

Euroopan digitaalinen valmius

 • EU:n avaruuslainsäädäntö
 • Avaruusdatataloutta koskeva strategia
 • Aloite Euroopan supertietokonekapasiteetin avaamiseksi eettisille ja vastuullisille tekoälyalan startup-yrityksille

Ihmisten hyväksi toimiva talous

 • Bioteknologiaa ja biovalmistusta koskeva EU:n aloite
 • Val Duchessen huippukokouksen jatkotoimet
 • Kehittyneet materiaalit teollisuuden johtoaseman turvaamiseksi
 • Eurooppalaisen yritysneuvoston sääntöjä käsittelevä aloite

Vahvempi EU maailmannäyttämöllä

 • Vahvempi EU:n ja Afrikan välinen kumppanuus
 • Eurooppalainen puolustusteollisuusstrategia

Eurooppalaisen elämäntavan edistäminen

 • Ukrainasta paenneiden tilapäisen suojelun jatkaminen
 • Huumausaineiden laittoman kaupan torjuntasuunnitelma, mukaan lukien eurooppalainen satama-allianssi
 • Ihmissalakuljetuksen torjumista koskevan lainsäädäntökehyksen päivitys ja yhteistyön lujittaminen
 • Eurooppalainen yhteistutkinto

Uutta vauhtia eurooppalaiselle demokratialle

 • Tiedonanto laajentumista edeltävistä uudistuksista ja toimintapolitiikan uudelleentarkasteluista
 • Komission suositus yhdennetyistä lastensuojelujärjestelmistä

 

Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin puhe kokonaisuudessaan:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/speech_23_4426