Puhe Euroopan unionin tilasta – suuntaviivat tulevalle vuodelle

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen piti 14.9.2022 unionin tilaa käsittelevän puheen, jossa hän esitteli komission lippulaivahankkeita tulevalle vuodelle. Monet niistä perustuvat ehdotuksiin, joita kansalaiset esittivät Euroopan tulevaisuuskonferenssin yhteydessä.

Komissio aikoo muun muassa

  • tukea edelleen vahvasti Ukrainaa ja sen kansaa muun muassa hyödyntämällä EU:n sisämarkkinoita niiden täydellä voimalla
  • toteuttaa toimenpiteitä, joilla autetaan eurooppalaisia selviämään energiakriisistä
  • varmistaa suotuisan liiketoimintaympäristön etenkin pk-yrityksille, jotta EU:n kilpailukyky vahvistuu tulevaisuudessa
  • vähentää EU:n riippuvuutta Venäjän fossiilisista polttoaineista ja tehdä tiivistä yhteistyötä luotettavien energiantoimittajien kanssa
  • investoida entistä enemmän uusiutuvaan energiaan, kuten vetyyn
  • olla globaali edelläkävijä toimissa, joilla sopeudutaan ilmastonmuutokseen ja suojellaan luontoa
  • puolustaa edelleen demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta sekä EU:n sisällä että koko muussa maailmassa.

Tutustu koko puheeseen tästä dokumentista SOTEU 2022 Address FI (pdf) tai katso puhe kokonaisuudessaan osoitteessa https://state-of-the-union.ec.europa.eu/index_fi