Kainuun liiton logo

Rahoitusta liikuntateknologian kansalliselle LIUKAS-verkostolle

Kuuden maakunnan toimijat ryhtyvät yhdessä jalostamaan huippu-urheiluun kehitettyjä teknologioita laajemman käyttäjäkunnan käyttöön. Työ- ja elinkeinoministeriö valitsi Liikuntateknologian osaajien ja urheiluseurojen yhteiskehittämisen kansallisen verkoston (LIUKAS) yhdeksi rahoitettavaksi hankkeeksi kesäkuussa. Rahoitus kanavoidaan maakuntaliittojen kautta. Maakuntahallitus valtuutti maakuntajohtaja Pentti Malisen myöntämään LIUKAS-verkostolle enintään 450 000 euron rahoituksen.

LIUKAS-verkostossa ovat mukana hanketta koordinoivan Kajaanin ammattikorkeakoulun lisäksi Oulun yliopisto, Centria-ammattikorkeakoulu, Jyväskylän yliopisto, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto (LUT). Lab-ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu ja Turun yliopisto.

LIUKAS tuo yhteen kansallisesti merkittävät liikuntateknologian tutkimus- ja kehitysorganisaatiot, ruohojuuritason urheiluseuratoiminnan sekä huippu-urheilun ja harrastajat. Verkosto pyrkii kehittämään tuotteita ja palveluja erityisesti lapsille ja nuorille sekä harrastajille, joilla on erityistarpeita. Teknologian avulla voidaan tukea terveyttä ja hyvinvointia edistävää harrastustoimintaa ja aktiivista liikuntaa. TEMin päätös löytyy osoitteesta https://tem.fi/paatos?decisionId=0900908f8073adeb

Maakuntahallituksen seuraava kokous pidetään 25.10.2021

Maakuntahallituksen kokouksen esityslista https://kainuunliitto.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20212208

Maakuntahallituksen kokouksen 11.10. päätöksiä

* Kainuun edunajaminen: Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Kainuu-ohjelman nähtäville asettaminen: Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti muutamilla stilistisillä korjauksilla ja lisäyksillä.

* Liikuntateknologian osaajien, urheiluseurojen ja liikuntatoimijoiden yhteiskehittämisen kansallinen verkosto -LIUKAS: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Lausunto Karelia rajanylittävän yhteistyön ohjelmasta 2021-2027: Hyväksyttiin esityslistan mukaan pienellä stilistisellä korjauksella.

* Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) jäsenten nimeäminen: Käydyn keskustelun jälkeen nimettiin MYR:n varsinaiset jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä asiantuntijajäsenet esityslistan mukaisesti lisättynä Kuhmon kaupungin nimeämisillä varsinaiseksi jäseneksi Mikko Polvinen ja hänen varajäseneksi Eija Komulainen. Maakuntahallitus nimesi maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtajaksi vuosille 2021-2025 maakuntahallituksen puheenjohtaja Kari Pääkkösen. Lisäksi hyväksyttiin mikäli jokin taho ei ole nimennyt jäsentä ja varajäsentä tai asiantuntijaa määräaikaan mennessä ja näistä saadaan ilmoitus myöhemmin, nämä myöhemmin ilmoitetut jäsenet ja varajäsenet sekä asiantuntijat hyväksytään maakunnan yhteistyöryhmään (MYR) ilman erillistä käsittelyä maakuntahallituksessa.

* Edustajien nimeäminen Kainuun Venäjä -strategiaryhmään toimikaudelle 2021-2025: Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin Kainuun Venäjä -strategiaryhmän kokoonpano eri tahojen ilmoittamien nimeämisten mukaisesti esityslistan mukaisesti seuraavilla muutoksilla tasa-arvolain pykälän täyttymiseksi Kainuun ammattiopisto varajäsen Anne Huotari varsinaiseksi jäseneksi ja varsinainen jäsen Risto Virkkunen varajäseneksi sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus varajäsen Hanna Määttä varsinaiseksi jäseneksi ja varsinainen jäsen Heino Heikkinen varajäseneksi. Maakuntahallitus nimesi edustajakseen Kainuun Venäjä -strategiaryhmään maakuntahallituksen jäsen Vesa Kaikkosen ja varajäseneksi maakuntahallituksen jäsen Terttu Huttu-Juntusen. Maakuntahallitus nimesi Kainuun Venäjä -strategiaryhmän puheenjohtajaksi maakuntavaltuuston puheenjohtaja Mikko Polvisen. Lisäksi hyväksyttiin mikäli jokin taho ei ole nimennyt jäsentä ja varajäsentä tai asiantuntijaa määräaikaan mennessä ja näistä saadaan ilmoitus myöhemmin, nämä myöhemmin ilmoitetut jäsenet ja varajäsenet sekä asiantuntijat hyväksytään Kainuun Venäjä -strategiaryhmään ilman erillistä käsittelyä maakuntahallituksessa.

* Edustajien nimeäminen Kainuun koulutusasiain neuvottelukuntaan toimikaudelle 2021-2025: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi eri tahojen ilmoittamat nimeämiset Kainuun koulutusasiain neuvottelukuntaan esityslistan mukaisesti lisättynä Hyrynsalmen kunnan nimeämisillä varsinaiseksi jäseneksi Veli-Pekka Mäkeläinen ja varajäseneksi Jussi Tolonen, Kajaanin kaupungin nimeämisillä varsinaiseksi jäseneksi Lucina Hänninen ja varajäseneksi Sirpa Kemppainen sekä Kaukametsän nimeämisellä varsinaiseksi jäseneksi Tarja Peitsaho. Maakuntahallitus nimesi edustajakseen Kainuun koulutusasiain neuvottelukuntaan maakuntahallituksen varajäsen Jani Komulaisen ja varajäseneksi maakuntahallituksen jäsen Anni Rimpiläisen. Lisäksi hyväksyttiin mikäli jokin taho ei ole nimennyt jäsentä ja varajäsentä tai asiantuntijaa määräaikaan mennessä ja näistä saadaan ilmoitus myöhemmin, nämä myöhemmin ilmoitetut jäsenet ja varajäsenet sekä asiantuntijat hyväksytään Kainuun koulutusasiain neuvottelukuntaan ilman erillistä käsittelyä maakuntahallituksessa.

* Maakunnallisen nuorisovaltuuston nimeäminen ajalle 09/2021-08/2022: Käydyn keskustelun jälkeen nimettiin Kainuun maakunnallisen nuorisovaltuuston jäsenet ja varajäsenet ajalle 09/2021-08/2022 saapuneiden esitysten mukaisesti esityslistan mukaan lisättynä KAO oppilaskunnan nimeämisillä varsinaiseksi jäseneksi Henna Kärkkäinen ja varajäseneksi Liinu Merjomaa. Lisäksi hyväksyttiin mikäli jokin taho ei ole nimennyt jäsentä ja varajäsentä tai asiantuntijaa määräaikaan mennessä ja näistä saadaan ilmoitus myöhemmin, nämä myöhemmin ilmoitetut jäsenet ja varajäsenet sekä asiantuntijat hyväksytään maakunnalliseen nuorisovaltuustoon ilman erillistä käsittelyä maakuntahallituksessa.

* Kummivaltuutettujen nimeäminen maakunnalliseen nuorisovaltuustoon: Käydyn keskustelun jälkeen maakuntahallitus nimesi kummivaltuutetuiksi maakunnalliseen nuorisovaltuuston seuraavat henkilöt: KESK Mari Korhonen, KOK Riikka Huotari, VIHR Silja Keränen, SDP Marjo Kangasharju, PS Tuukka Karjalainen, VAS Sari Kyllönen.

* Talven ja kevään 2022 kokouspäivät: Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Kainuun liiton lausunnot ajalla 21.09.-04.10.2021: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.

* Maakuntahallituksen perehdyttäminen: Alueidenkäyttö: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.

* Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.