Rekisteröidyt yöpymiset 2010-luvun ennätystulokseen Kainuussa

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät heinäkuussa kuusi prosenttia vuoden takaisesta

Heinäkuussa 2019 Kainuussa kirjattiin yli 127 000 rekisteröityä yöpymistä, mikä on 2010-luvun korkein heinäkuun määrä. Näistä kirjattiin suomalaisille 119 000 (+8 %) ja ulkomaalaisille 8 300 (-20 %) yötä. Yhteensä yöpymiset lisääntyivät kuusi prosenttia viime vuoden heinäkuusta. Neljässä vuodessa heinäkuun yöpymiset ovat lisääntyneet lähes 16 prosenttia (heinäkuu 2015: 109 935 yöpymistä). Kainuun heinäkuun yöpymisistä noin 68 prosenttia on yövytty Sotkamossa, jossa kasvua edellisvuoteen oli 13 prosenttia. Vuokatin matkailun ympärivuotisuus näyttää edelleen vahvistuneen kesämatkailijoiden määrän kasvun myötä. Kuitenkin heinäkuussa matkailijoita käy tasaisemmin koko maakunnassa verrattuna koko vuoden tilanteeseen. Koko vuoden yöpymisistä Sotkamon osuus on ollut noin 75 prosenttia.

Eniten ulkomaalaisten yöpymisiä kirjattiin Kainuussa venäläisille: 2 000 yötä (vähennystä -18 %). Venäläisten matkailijoiden määrän vähentyminen veti koko ulkomaisten matkailijoiden määrän laskuun (ulkomaalaisten määrä heinäkuussa väheni 20 % vuoden takaisesta). Toiseksi eniten Kainuussa vieraili saksalaisia (1600, lisäystä +14,1 %) ja kolmanneksi eniten ranskalaisia (770, lisäystä +99,5 %). Heinäkuussa Kainuussa yöpyvistä matkailijoista jopa 93,4 % oli suomalaisia.

Koko maassa kotimaisten matkailijoiden yöpymiset kasvoivat 7 prosenttia viime vuodesta ja heille tilastoitiin 2,45 miljoonaa yöpymisvuorokautta. Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset pysyivät heinäkuussa edellisvuoden tasolla ollen 0,8 miljoonaa yöpymisvuorokautta.

Kainuussa heinäkuun yöpymisistä noin 119 000 (+5 %) oli vapaa-ajan matkailijoiden ja 7 600 (+15 %) työmatkailijoiden tekemiä. Heinäkuussa suomalaiset yöpyivät rekisteröidyissä majoitusliikkeissä Kainuussa keskimäärin 2,6 yötä (-0,0 yötä) ja ulkomaalaiset 2,1 yötä (-0,5 yötä).

 
Tammi-heinäkuussa venäläisten matkailijoiden määrä vähentyi – kiinalaisten ja keskieurooppalaisten kasvoi

Tammi-heinäkuussa 2019 Kainuun majoitusliikkeissä yövyttiin yhteensä 615 000 kertaa, matkailijoiden yöpymisten kokonaismäärän kasvaessa 3,9 % (koko maa 3,4 %). Myös tammi-heinäkuun rekisteröityjen yöpymisten määrä nousi 2010-luvun ennätyslukemiin. Suomalaisten osuus yöpymisistä oli 89,4 prosenttia. Kotimaiset yöpymiset kasvoivat tammi-heinäkuussa 3,6 %, ollen yhteensä 550 000 yötä ja ulkomaisten 5,8 %, ollen 65 100 yötä. Tammi-heinäkuussa 2019 eniten ulkomaisia yöpymisiä kirjattiin venäläisille (22 500, vähennystä -8,6 %), toiseksi eniten kiinalaisille (13 500, kasvua +99,2 %) ja kolmanneksi eniten saksalaisille (5 500, kasvua +23,5 %).

Luvut osoittavat, että viime vuodenvaihteessa Brysselin joulutorilla toteutetun Kainuun markkinoinnin kaltaisia ponnisteluja kannattaa jatkaa. Kansainvälisessä matkailussa on Kainuussa valtavat kasvun mahdollisuudet. Nykyisin ulkomaalaisten matkailijoiden osuus Kainuussa on vielä varsin vaatimaton.

Eniten tammi-heinäkuun yöpymiset kasvoivat Sotkamossa (8,4 %). Myös Kajaanissa oli kasvua 6,9 %. Koko maassa tammi-heinäkuussa 2019 yövyttiin yhteensä 13,84 miljoonaa kertaa, matkailijoiden yöpymisten kokonaismäärän kasvaessa 3,4 prosenttia.

Kajaanin seutukunnassa yöpyjien osuus kasvoi ─ Kehys-Kainuussa vähennystä

Kajaanin seutukunnassa (Kajaani, Paltamo, Ristijärvi, Sotkamo) yöpyjiä oli heinäkuussa 102 000, joista kotimaisia lähes 96 prosenttia. Yöpyjien osuus kasvoi kokonaisuudessaan 11,1 %. Kotimaisten yöpyjien osuus kasvoi 13,2 %, mutta ulkomaisten yöpyjien osuus väheni -24,5 % vuoden takaisesta. Kuitenkin ajanjaksolla tammi-heinäkuu ulkomaisten yöpyjien osuus kasvoi lähes 20 % vuoden takaisesta, eli kasvua on ollut talvikuukausina. Eniten ulkomaisia yöpyjiä Kajaanin seutukuntaan saapui heinäkuussa Venäjältä (1100). Heinäkuun yöpymisistä 94 700 (+11 %) oli vapaa-ajan matkailijoiden ja 6 900 (+16 %) työmatkailijoiden tekemiä. Heinäkuussa suomalaiset yöpyivät rekisteröidyissä majoitusliikkeissä Kajaanin seutukunnassa keskimäärin 2,9 yötä (-0,1 yötä) ja ulkomaalaiset 2,1 yötä (-1 yötä).

Kehys-Kainuussa (Hyrynsalmi, Kuhmo, Puolanka, Suomussalmi) yöpyjiä oli heinäkuussa 25 500, joista kotimaisia 82 %. Yöpyjien osuus väheni heinäkuussa -11,1 % verrattuna vuoden takaiseen ja jopa -21,2 % ajanjaksolla tammi-heinäkuu vuoden takaisesta. Heinäkuussa eniten ulkomaisia yöpyjiä Kehys-Kainuuseen saapui Saksasta (870). Saksalaisten osuus on kasvanut tammi-heinäkuussa yli 28 %. Heinäkuun yöpymisistä 24 800 (-12 %) oli vapaa-ajan matkailijoiden ja 740 (+12 %) työmatkailijoiden tekemiä. Heinäkuussa suomalaiset yöpyivät rekisteröidyissä majoitusliikkeissä Kehys-Kainuun seutukunnassa keskimäärin 1,9 yötä (-0,0 yötä) ja ulkomaalaiset 2,1 yötä (-0,2 yötä).

Majoitusmyynti oli Kainuussa heinäkuussa yhteensä 4,58 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin myynti oli 3,41 miljoonaa euroa. Huoneiden keskihinta oli 87,6 euroa (+13 euroa) ja käyttöaste 58,9 % (+3 prosenttiyksikköä).

Kainuun markkinaosuus koko maan yöpymisistä oli 3,9 % (+0,0 prosenttiyksikköä), suomalaisten yöpymisistä 4,8 % ja ulkomaalaisten yöpymisistä 1,0 %.

Koko maassa heinäkuussa kirjattiin yöpymisiä 3,26 miljoonaa (+5 %), joista suomalaisille 2,45 miljoonaa (+7 %) ja ulkomailla asuville 803 000 (+0,3 %).

Tulevalla talvikaudella Kainuuseen lentää kymmenen Charteria Venäjältä, Ukrainasta, Saksasta ja Turkista. Yöpymisten määrissä on siis odotettavissa mukavaa kasvua.

 

Majoitustietoja kerätään kuukausittain liikkeiltä, joissa on vähintään 20 vuodepaikkaa tai sähköliitäntäpisteellä varustettua matkailuvaunupaikkaa. Näin ollen mm. Airbnb-, B&B- ja pienimuotoista mökkimajoitusta tarjoavat majoittajat jäävät tietosuojasyistä tarkastelun ulkopuolelle. Tilastolain yksityisyydensuojakohdista johtuen vain Kajaanista ja Sotkamosta on saatavilla kunnittainen tarkastelu.

 

Kainuun matkailun tunnuslukuja –raportti on luettavissa Visiittori –palvelussa: https://visiittori.fi/kainuu