Riikka Pirkkalainen

Riikka Pirkkalainen on Kainuun uusi maakuntajohtaja

– Tuleva maakuntajohtaja pitää Kainuuta ainutlaatuisena maakuntana, jonka kulttuurihistoria ansaitsisi laajempaakin huomiota

Kainuun liiton vuoden yksi tärkeimmistä projekteista saatiin 11.9. päätökseen, kun Kainuun maakuntavaltuusto valitsi uuden maakuntajohtajan pitkään maakuntaa palvelleen ja vuoden vaihteessa eläköityvän Pentti Malisen tilalle. Riikka Pirkkalainen valittiin vahvalla äänienemmistöllä 12 hakijan joukosta Kainuun uudeksi maakuntajohtajaksi. Hän aloittaa tehtävässään virallisesti 1.1.2024. Perehtyminen uuteen tehtävään alkaa kuitenkin jo syksyllä.

  1. Mikä sai alun perin hakemaan Kainuun maakuntajohtajaksi?

Kiinnostuin Kainuun maakuntajohtajan tehtävästä välittömästi, kun se tuli auki. Kiinnostus johtuu kahdesta syystä. Ensinnäkin maakuntajohtajan tehtävässä yhdistyy ne vaikuttamisen tavoitteet, joiden parissa olen saanut työskennellä ja jotka minua henkilökohtaisesti motivoivat. Tarkoitan aluekehitystä laajassa mielessä ja erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomen yhteistä edunvalvontaa. Maakuntajohtajan rooli näissä kysymyksissä on erittäin keskeinen ja monitasoinen paikallisesta työstä omistajakuntien kanssa aina EU-tason edunvalvontaan saakka.

Toinen motivoiva tekijä oli Kainuu. Olin sellaisessa taitekohdassa työuraani lähes seitsemän vuoden Helsingissä työskentelyn jälkeen, että halusin kovasti palata kotiseuduilleni. Koen, että Kainuu on minulle laajaa kotiseutua, ja koin luontevana ajatuksen asettua Kainuuseen ja kainuulaistua. Kainuun maakuntajohtajan rooli maakuntaliittojen substanssikysymyksissä on myös poikkeuksellisen keskeinen. Se motivoi myös.

  1. Mitkä ovat ne asiat, joihin haluat ensimmäiseksi paneutua?

Koska valtakunnalliset ja EU-tasonkin verkostot minulla on valmiina, tärkeintä on paneutua ensimmäiseksi Kainuun liiton omistajakuntien tavoitteisiin ja toiveisiin ja tutustua keskeisiin kainuulaisiin kunta- ja maakuntapäättäjiin. Myös keskeisiin maakunnan verkostoihin mukaan pääseminen heti työn aluksi on tärkeää, tarkoitan siis kainuulaisia yrityksiä, maakunnallisia organisaatioita jne.

Itä- ja Pohjois-Suomen edunvalvonnassa olen ollut aiemminkin mukana, mutta korostetusti Itä-Suomen rakenteissa. Siksi pohjoisen Suomen yhteistyöhön paneutuminen on jo ensivaiheessa tärkeää, pyrin luomaan sinne omat verkostoni myös mahdollisimman nopeasti.

  1. Jatkokysymyksenä: Mikä on suunnitelmasi ensimmäiselle 100 päivälle maakuntajohtajana?

Maakuntajohtajan työssä ensimmäisenä haluan oppia tuntemaan läheisimmät työkaverini eli Kainuun liiton henkilöstön. Käytän aikaani ensimmäisenä siihen sekä omistajakuntien edustajien tapaamiseen. Sen jälkeen tärkeintä on tavata ja luoda sidosryhmäsuhteet muihin kainuulaisiin toimijoihin.

Käytännössä siis ensimmäisten sadan päivän aikana pitää syntyä tilannekuva Kainuun liitosta ja Kainuun edunvalvonnasta tavoitteineen. Samalla pitää luoda keskeisimmät verkostot työssä onnistumisen tueksi.

  1. Mikä on kokemuksesi Kainuusta? 

Minulla on todella paljon kokemuksia Kainuusta. Asuin lapsuuden ja nuoruuden Sonkajärvellä maakuntarajan eteläpuolella, ja kävimme usein Kajaanissa ja usein Sotkamossakin. Kajaanin linnanrauniot lienevät ensimmäinen konkreettinen muisto Kainuusta.

Työuralla olen saanut oikeastaan kaikissa työtehtävissäni tehdä kainuulaisten kanssa yhteistyötä. Erityisen mieleenpainuvaa oli yhteistyö Kainuun liiton toimijoiden kanssa, kun olin Euroopan parlamentin jäsen Riikka Pakarisen (ent. Manner) erityisavustajana vuosina 2009-2014. Pakarinen oli Euroopan parlamentin aluekehitysvaliokunnan jäsen, ja tuolloin valmisteltiin EU-ohjelmakautta vuosille 2014-2020. Tein yhteistyötä Kainuun ja muiden Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliittojen kanssa. Myös myöhemmissä työtehtävissä olen saanut tehdä paljon yhteistyötä kainuulaisten kanssa.

Työtehtävien lisäksi Kainuuseen liittyy runsaasti vapaa-ajan muistoja. Pieniä kaupunkilomia on tullut vietettyä Kajaanissa ja ulkoilureissuja Vuokatissa. Pojan kanssa lopetin laskettelemisen Vuokatin rinteissä, kun hän oli 8- tai 9-vuotias. Rinteet olivat minulle liian jyrkkiä, enkä pysynyt enää hänen perässään.

  1. Mikä Kainuussa on sellaista, jonka haluaisit kaikkien kokevan / tietävän? 

Kyllä Kainuun vaaramaisemat erityisesti talvella, kun puissa on tykkylunta, ovat satumaisen kauniita. Sen toivoisin kaikkien kokevan. Lisäksi toivoisin myös, että kainuulainen merkittävä kulttuurihistoria tunnettaisiin paremmin.

  1. Mikä on viestisi kainuulaisille uutena maakuntajohtajana? 

Haluan, että ryhdymme yhdessä puhumaan Kainuusta myönteinen edellä. Kainuussa on niin monet asiat ainutlaatuisia ja monella tavalla vahvuuksia, että ne kannattaa kertoa aina ennen haasteita. Ollaan yhdessä ylpeitä tästä mahtavasta maakunnasta! On vain yksi Kainuu.