Teuvo Hatva Euroopan neuvoston kunta- ja aluehallintokongressin jäseneksi

ajaanin kaupunginhallituksen puheenjohtaja Teuvo Hatva on nimetty Euroopan neuvoston kunta- ja aluehallintokongressin (CLRAE) jäseneksi. Uudessa tehtävässään Hatva pääsee vaikuttamaan moniin Kainuulle ja koko Suomelle tärkeisiin kysymyksiin. Samalla hän toimii kainuulaisille hyvänä linkkinä Eurooppaan. Ensimmäinen virallinen kokous, johon hän nimityksensä jälkeen osallistuu, järjestetään maaliskuun 2022 aikana etäyhteyksin.

Kunta- ja aluehallintokongressi on neuvoa-antava elin, joka edustaa jäsenvaltioiden kunta- ja aluehallinnon toimijoita. Sen tarkoituksena on edistää ja vahvistaa Euroopan kunta- ja alueviranomaisten poliittista, hallinnollista ja taloudellista yhteistyötä. Yhteistyötä tehdään myös muiden kansallisten ja kansainvälisten kunta- ja aluetason järjestöjen kanssa yhden yhteistyökumppanin ollessa Euroopan unionin alueiden komitea. Kongressi tuottaa myös maaraportteja, jotka käsittelevät kunta- ja aluehallinnon tilaa Euroopan neuvoston jäsenmaissa.

Lisätietoja

Teuvo Hatva
teuvo.hatva@kajaani.fi tai 050 536 7890