Tiestö, pienkonelennot ja infrastruktuurin kehittäminen keskusteluissa NABL-webinaarissa

Kansainvälinen “Barents Region Transport and Logistics: Roads, Small Aviation and Infrastructure Development” -webinaari järjestettiin 21.9. projektipartneri Northern (Arctic) Federal Universityn tiloissa Arkangelissa. Ilmapiiri oli lämmin ja innostunut, kun projektipartnereilla oli mahdollisuus tavata toisensa pitkästä aikaa ja keskustella monista tärkeistä asioista sekä kasvokkain että verkon välityksellä.

Pitkästä aikaa kasvokkain

Kolarctic -ohjelmasta rahoitettava NABL-hanke (Northern Axis – Barents Link) käynnistyi vuosien 2019 ja 2020 vaihteessa. Nyt Arkangelissa järjestetty tilaisuus oli hankkeen järjestyksessään toinen, itä-länsisuuntaisen liikennekäytävän kehittämiseen ja rajan ylittävään liikkuvuuteen liittyvä webinaari. Tällä kertaa tunnelma oli kuitenkin  erilainen, kun pitkästä aikaa tilaisuus järjestettiin hybridimallilla. Mukaan NArFU:n lähitilaisuuteen kutsuttiin partnereita sekä Suomesta, Pietarista että Nenetsian itsehallintoalueelta. Tilaisuus tavata toisensa otettiin ilolla vastaan pandemiatilanteesta johtuneiden, pitkien tapaamisrajoitusten jälkeen. Tapahtumaan osallistui kiitettävä joukko asiantuntijoita, projektihenkilöstöä ja opiskelijoita, kaikkiaan 51 henkeä paikan päällä ja 60 etäyhteyksin.

Webinaarin ensimmäisessä osassa esiteltiin projektissa tuotettuja selvityksiä liittyen tieliikenteeseen ja pienkoneilla tapahtuvaan lentoliikenteeseen Pohjois-Suomen ja Venäjän federaation välillä. Toinen osa webinaarista omistettiin tuulienergian potentiaalille Barentsin alueen syrjäisillä seuduilla.

Sergei Aksenov, NArFU: n korkeamman teknillisen korkeakoulun johtaja, toivotti osallistujat tervetulleiksi ja toivotti heille hedelmällistä yhteistyötä, painottaen hankkeen tutkimusten käytännönläheistä merkitystä.

Juha Hyvärinen, Traficon Oy: n konsultti, esitteli Vartius/Lyttä-Arkangeli-tieyhteyden alustavat selvitystulokset. Tulevan oikoreitin edunsaajat ovat pääasiassa Venäjällä. Tie lyhentää automatkaa Arkangelista Murmanskiin 7 tuntia, Petroskoihin 4 tuntia ja Pietariin 3,5 tuntia. Automatka Arkangelista Vartiukseen lyhenee 8 tuntia ja matka lyhenee aina 495 kilometriin saakka. Mikhail Fomin, johtaja Nenetsin autonomisen alueen rakentamisen, asumisen ja kunnallisten palvelujen, energian ja liikenteen osastolla, jatkoi autoreittien kehittämisen aiheella Venäjän pohjoisimpiin alueisiin liittyen, esittelemällä raportin ”Talvitiet vaikeasti tavoitettavissa olevilla alueilla Nenetsin itsehallintoalueella”. Kollegat Nenetsin autonomiselta alueelta jakoivat kokemuksiaan pohjoisille alueille tyypillisten teiden rakentamisesta ja kunnossapidosta.

Ensimmäisen istunnon lopussa Juha Hyvärinen, Traficon Oy, esitteli myös Pohjois-Suomen ja Venäjän federaation välisen pienkoneliikenteen lentokäytävän alustavat selvitystulokset.

Olga Popova, NArFU: n korkeamman teknillisen korkeakoulun autoteiden ja rakennustuotannon osaston johtaja, selitti: ”Logistiikasta ja kuljetusjärjestelmän muutoksista on tullut erittäin ajankohtaisia kysymyksiä alueellamme. Tässä projektissa NArFU on kiinnostunut kouluttamaan opiskelijoita ja saamaan uutta ja asianmukaista tietoa, työskennellessään kaikkien venäläisten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Projektin tulokset sisällytetään koulutusprosessiin, jotta voimme tarjota opiskelijoille alan tietoa”.

Pavel Maryandyshev, NArFU: n strategisen kehityksen ja tieteen ensimmäinen vararehtori, avasi toisen istunnon, joka oli omistettu tuulienergian kehittämiselle Barentsin alueella, esittelemällä raportin pohjoisten alueiden tuulivoimasta. Mielenkiintoisia ja odottamattomia johtopäätöksiä tuulienergia-alan Kolarctic-hankkeiden 2012–2014 tuloksista esitteli myös Nenetsin itsehallintoalueen digitaalisen kehityksen, viestinnän ja joukkotiedotusosaston kansainvälisten ja alueiden välisten suhteiden komitean puheenjohtaja Sergey Kungurtsev. Useita kysymyksiä yleisön joukossa herätti esitys ”Tuulivoimalaitosten toiminta jäisissä olosuhteissa”, jonka piti tohtori Muhammad Shakeel Virk, Tromssan yliopiston – Norjan arktisen yliopiston professori. Kylmän ilmaston aiheuttaman ongelman merkityksen kaikille pohjoisille alueille vahvistaa sen ratkaisemiseen tähtäävien hankkeiden suuri lukumäärä. Kuten useiden tutkimusten ja kokeiden tulokset osoittavat, tehokkaita ratkaisuja näihin ongelmiin ei ole vielä kehitetty. Ehkäpä niitä kehittävät samat opiskelijat, jotka osallistuivat nyt webinaariin ja kuuntelivat vanhempien kollegoidensa raportteja.

Webinaarin esitykset englannin kielellä

01 Igor Pinayev Arkhavtodor ENG (pdf)

02 Juha Hyvärinen Arkhangelsk-Vartius Road Pre-Study ENG (pdf)

03 Pavel Masyukov Winter Roads ENG (pdf)

04 Juha Hyvärinen Flight Presentation ENG (pdf)

05 Pavel Maryandyshev Presentation NABL ENG (pdf)

07 Muhammad Virk NABL ENG (pdf)

Lyhyt video webinaarista

Yhteisymmärryksessä ja yhteisin tavoittein eteenpäin

Huomionarvoista tilaisuudessa oli myös nykyisten ja valmistuneiden opiskelijoiden aktiivisuus tilaisuudessa. Heillä oli harvinainen mahdollisuus oppia erimaalaisilta asiantuntijoilta liikennekäytävien kehittämiseen ja vaihtoehtoisten energialähteiden hyödyntämiseen liittyvistä näkökulmista.

NABL-projektin projektipäällikkö Tatiana Petrova Kainuun liitosta kertoi tilaisuuden herättämistä ajatuksista seuraavasti: