Työvoimalle kysyntää Kainuussa

Kriittinen kysymys Kainuulle on osaavan työvoiman saatavuus. Työvoiman eläköityminen, tulevat tuotannolliset investoinnit, yritysten kasvu sekä mahdolliset julkisen sektorin uudet tehtävät lisäävät työvoiman kysyntää. Nopea kasvu on johtanut vaikeisiin rekrytointiongelmiin ja työvoimapulaan. Kainuussa on uusia avoimia työpaikkoja ennätysmäärin.

Työmarkkinoille tulevien nuorten määrä on vuosittain noin 500 henkilöä eläköityviä pienempi, ja Tilastokeskuksen vuonna 2021 julkaiseman ennusteen mukaan Kainuun 15–64-vuotiaiden määrä vähenee vuoteen 2040 mennessä noin 20 prosenttia. KEVAn kunta-alan eläköitymisennuste vuoteen 2030 on Kainuussa yli 3000 henkilöä, joka on yli 38 prosenttia kuntatyöntekijöistä. Kainuu tarvitseekin lisää nuoria ja työikäisiä asukkaita pysyäkseen elinvoimaisena.

Kainuun työllisyyskatsaus luettavissa täällä: Kainuun työllisyyskatsaus

Työllistymisen näkymiä eri ammateissa voi tarkastella täällä: Ammattibarometri

 

Työttömät työnhakijat

 

Työllisyysaste

 

Työttömyysaste

 

Avoimet työpaikat ja työttömät työnhakijat

 

Uudet avoimet työpaikat

 

Rekrytointiongelmia kokeneiden toimipaikkojen osuus

 

Työvoima ja työvoiman ulkopuolella olevat

Työllinen työvoima koulutusasteen mukaan

 

Työmarkkinoille tulevat ja lähtevät

 

Eläkkeelle siirtyminen

 

Taloudellinen huoltosuhde

 

 

 

Työpaikat ja työpaikkojen määrän muutos

 

 

Lisätietoja