Kainuun työllisyysluvut_16032021 (xlsx, 13,8 kt)

 

Työvoimalle kysyntää Kainuussa

Uusia avoimia työpaikkoja on ilmoitettu tammikuussa 2021 enemmän kuin kertaakaan aiemmin; 1 070. Myös kuukauden lopussa työpaikkoja oli avoinna ennätysmäärä; yhteensä 1 193. Koko maassa uusien avoimien työpaikkojen määrä väheni.

Monilla aloilla on ollut pitkään työvoimapula. Kainuun rekrytointiongelmat ovat koko maan vaikeimmat. Vuonna 2020 52 % työvoimaa etsineistä yrityksistä ilmoitti kokeneensa ongelmia työvoiman hankinnassa (koko maa 37 %).

Kainuussa oli tammikuun 2021 lopussa  3 675 työtöntä työnhakijaa. Vuoden takaisesta työttömyys on lisääntynyt 242 hengellä (+7 %), mikä on vähiten ELY-alueista. Vuoden 2019 tammikuun loppuun verrattuna työttömiä oli kuitenkin 72 vähemmän (-2 %).

Kainuun työttömyys oli koronaviruksen leviämisen jälkeen korkeimmillaan huhtikuun lopussa, jolloin työttömiä oli 5 123. Työttömyyden pienentyminen johtuu etenkin lomautettujen määrän vähenemisestä. Tammikuun lopun työttömistä työnhakijoista oli kokoaikaisesti lomautettuja 478.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Kainuussa tammikuun lopussa 11,6 % (koko maassa 12,7 %). Osuus oli Kainuuta pienempi vain kolmella ELY-alueella. Työttömyys on noussut vuoden takaisesta 3,1 prosenttiyksikköä.

Pitkäaikaistyöttömyys on ollut pitkän pienentymisen jälkeen korona-aikana kasvussa ja pitkäaikaistyöttömiä oli tammikuun 2021 lopussa 816. Vuoden takaisesta pitkäaikaistyöttömyys on noussut 217 hengellä (+36 %).

Työttömyys lisääntyi viime vuodesta naisilla 15 % ja miehillä 3 %. Nuorisotyöttömyys (alle 25 v) lisääntyi korona-ajan alussa, mutta tammikuun lopussa nuoria työttömiä oli saman verran kuin vuosi sitten. Nuorisotyöttömyys oli tammikuun lopussa 14,4 %.

(Lähde: Kainuun työllisyyskatsaus, Kainuun ELY-keskus)

 

Työpaikat toimialoittain

Kainuussa on 27 721 työpaikkaa (vuosi 2018). Suurin työllistäjä on terveys- ja sosiaalipalvelut (lähes 5 700 työpaikkaa), mikä on yli 20 prosenttia kaikista työpaikoista. Toiseksi eniten työpaikkoja on hallinto- ja tukipalvelutoimialalla ja kolmanneksi eniten tukku-ja vähittäiskaupan toimialalla. Kaivannaisalan koko maan työpaikoista reilu 13 prosenttia sijaitsee Kainuussa.

Työpaikkojen määrän kehitys on kääntynyt kasvuun viimeisten viiden vuoden aikana. Vuodesta 2015 vuoteen 2018 eniten työpaikat ovat kasvaneet hallinto- ja tukipalvelutoiminnassa, rakentamisessa, terveys- ja sosiaalipalveluissa sekä teollisuudessa. Supistuvia toimialoja ovat muu palvelutoiminta, tukku- ja vähittäiskauppa, maa- metsä- ja kalatalous sekä koulutus.

Suurin suhteellinen kasvu on kolmessa vuodessa ollut informaatio- ja viestintätoimialalla (+24,2 %). Rakentamisen toimiala on kasvanut 23,3 prosenttia.

Vuonna 2018 työpaikkojen määrä kasvoi lähes 540 työpaikalla verrattuna edellisvuoteen. Eniten kasvoivat hallinto- ja tukipalvelut (8,6 %) ja rakentaminen (8,1 %). Eniten väheni sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminnan työpaikat (-28,1 %).

Työpaikat toimialoittain 2007-2018 ja työpaikkojen määrän muutos (xlsx,15,9 kt)

Lisätietoja