Tutustu Kainuuseen tilastojen kautta!

 

 

 

Tilastotietoa tarvitaan Kainuun yhteisen tilannekuvan muodostamisessa ja tiedolla johtamisessa. Tilannekuvaa tarvitsemme päätöksenteossa, asioiden suunnittelussa ja valmistelussa. Kainuun yhteinen tilannekuva muodostuu tilastojen, Kainuuta koskevien muiden faktojen ja alueen tuntemuksen pohjalta alueen toimijoiden välisenä yhteistyönä, myös tulevaisuutta ennakoiden. Kainuun toimijoilla, kehittäjillä ja päättäjillä on oltava kattavat ja ajantasaiset tilastotiedot käytössä, jotta voimme seurata, miten asiat ovat kehittyneet ja voimme ennakoida, mihin suuntaan olemme menossa. Myös Kainuun mainetyössä voimme hyödyntää visualisoituja tilastoja.

Kainuun liiton tilastot- ja tilannekuvasivusto pyrkii vastaamaan näihin tarpeisiin. Sivustoilla esitellään muun muassa Kainuun väestöön, muuttoliikkeeseen, kärkitoimialojen suhdanteisiin, työllisyyteen, liikenteeseen ja koulutukseen liittyviä tilastoja. Tilastot on visualisoitu infograafeiksi, joista saa helposti ja nopeasti yleiskäsityksen Kainuun kehityksen tilasta. Infograafit ovat visuaalisia kuvatiivistyksiä tilastodatasta. Infograafit ovat interaktiivisia kuvia, joten voit saada lisätietoa tai muokata kuvassa esitettävää tietosisältöä klikkailemalla kuvaa. Kuiskintaa -ennakointisivulla julkaisemme Kainuun tilannekuvan seurantaan ja ennakointiin liittyviä artikkeleita. Täältä löydät muun muassa kaksi kertaa vuodessa julkaistavat Kainuun kärkitoimialojen suhdannekatsaukset.

Tutustu Kainuun tilastoihin täällä: https://kainuunliitto.fi/tietopalvelut/tilastot/

Kuiskintaa -ennakointisivu löytyy täältä: https://kainuunliitto.fi/tietopalvelut/ennakointi-kuiskintaa/

Tilastosivujen sisältöjä täydennetään yhä. Mikäli sinulla on kysyttävää tilastoista tai tietotarpeita tilastoihin liittyen, ota yhteyttä!