Aluekehityspäällikön viransijaisuus 1.1. – 31.12.2023

Kainuun liitto julistaa haettavaksi aluekehityspäällikön viransijaisuuden, joka täytetään ajalle 1.1.-31.12.2023.

Aluekehityspäällikön päätehtävinä on vastata Kainuun liitossa alueiden välisen kansainvälisen yhteistyön kehittämisestä ja osallistua kansainvälisten asioiden valmisteluun ja toteutukseen sekä ohjelmatyöhön.

Aluekehityspäällikön tehtäviin kuuluvat:

  • EU:n Interreg-alueohjelmien suunnittelu ja toteuttaminen
  • kansainvälisten hankkeiden edistäminen ja aktivointi Kainuun maakunnassa
  • Kainuun liiton pohjoisesta lähialueyhteistyöstä vastaaminen ja NSPA-toimintaan osallistuminen
  • kansainvälisen toimintaympäristön muutosten seuranta, sekä
  • yhteistyön koordinointi Kainuun viranomaisten, kuntien, oppilaitosten sekä yritysten ja kansalaisjärjestöjen kanssa.

Edellytettävä koulutus

Viran kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

Edellytettävä työkokemus ja muut edellytykset:

  • kokemusta EU-hankkeiden toteuttamisesta
  • aluekehityksen tuntemusta
  • käytännön kokemusta kansainvälisestä alueyhteistyöstä
  • monialaista osaamista, neuvottelutaitoja sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn.

Lisäksi viransijaisuuden täytössä arvostamme ja katsomme eduksi aktiivisuuden yhteistyö- ja suhdeverkostojen luomisessa ja viestinnässä

Kielitaito

Virkaan valitulla tulee olla hyvä suomen, englannin ja venäjän kielen suullinen ja kirjallinen taito. 


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja

Aluekehityspäällikkö sijoittuu Elinkeinot ja aluekehitys vastuualueelle. Tehtäväkohtainen palkka on 4 305,42 eur/kk ja muut virkasuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työ­eh­to­so­pi­muk­sen (KVTES) mukaisesti.

Aluekehityspäällikön viransijaisuus täytetään ajalle 1.1. – 31.12.2023.

Virkaan sovelletaan neljän (4) kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja

Hakemus, ansioluettelo ja kelpoisuusehtojen täyttämisen osoit­ta­vat todistukset toimitetaan 24.11.2022 klo 12.00 mennessä sähköisesti Kuntarekry-järjestelmässä.

Hakuilmoitus julkaistaan kokonaisuudessaan Kainuun liiton il­moi­tus­tau­lul­la ja kotisivuilla, Kuntarekryssä sekä te-palvelut.fi -sivuilla.

Lisätietoja viransijaisuudesta antavat
maakuntajohtaja Pentti Malinen, puh. 044 797 0197,
aluekehitysjohtaja Jouni Ponnikas, puh. 040 574 0804 ja
hallintojohtaja Paula Halonen, puh. 044 410 0728.

Kajaanissa, 09.11.2022

Kainuun liitto