Aluekehityspäällikön viransijaisuus

Kainuun liitto julistaa haettavaksi

ALUEKEHITYSPÄÄLLIKÖN viransijaisuuden, joka täytetään ajalle 01.01.-31.12.2022 (voi jatkua myöhemmin)

Tehtävänkuvaus

Aluekehityspäällikön päätehtävinä on vastata raja-alueyhteistyön kehittämisestä Kainuun liitossa ja osallistua kansainvälisten asioiden valmisteluun ja hoitoon sekä ohjelmatyöhön.

Aluekehityspäällikön tehtäviin kuuluvat:

  • EU:n raja-alueohjelmien suunnittelu ja toteuttaminen
  • Rajat ylittävien hankkeiden edistäminen ja aktivointi Kainuun maakunnassa
  • Euregio Karelia -toiminnasta vastaaminen
  • Kainuun Venäjä-strategian sekä Venäjä- ja Barents-yhteistyön toteutumisen edistäminen yhteistyössä viranomaisten, kuntien, oppilaitosten sekä yritysten ja kansalaisjärjestöjen kanssa.

Edellytettävä koulutus

Viran kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

Edellytettävä työkokemus ja muut edellytykset

Virkaan valittavalta edellytämme:

  •  kokemusta EU-hankkeiden toteuttamisesta
  •  aluekehityksen tuntemusta
  •  käytännön kokemusta raja-alueyhteistyöstä
  •  monialaista osaamista, neuvottelutaitoja sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn

Lisäksi viran täytössä arvostamme ja katsomme eduksi aktiivisuuden yhteistyö- ja suhdeverkostojen luomisessa ja viestinnässä

Kielitaito

Virkaan valitulla tulee olla hyvä suomen, englannin ja venäjän kielen suullinen ja kirjallinen taito. 

Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja

Aluekehityspäällikkö sijoittuu Elinkeinot ja aluekehitys vastuualueelle. Palkkaus ja muut virkasuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työ­eh­to­so­pi­muk­sen (KVTES) mukaisesti. Hakija voi esittää hakemuksessaan palkkatoivomuksen.

Aluekehityspäällikön viransijaisuus täytetään ajalle 01.01.-31.12.2022 (voi jatkua myöhemmin).

Virkaan sovelletaan neljän (4) kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja

Hakemukset ansioluetteloineen ja kelpoisuusehtojen täyttämisen osoit­ta­vi­ne todistuksineen toimitetaan 10.01.2022 klo 12.00 mennessä sähköisesti Kuntarekry-järjestelmässä.

Hakuilmoitus julkaistaan kokonaisuudessaan Kainuun liiton il­moi­tus­tau­lul­la ja kotisivuilla, Kuntarekryssä sekä te-palvelut.fi -sivuilla.

Lisätietoja toimesta antaa
maakuntajohtaja Pentti Malinen, puh. 044 797 0197,
aluekehitysjohtaja Jouni Ponnikas, puh. 040 574 0804 ja
hallintojohtaja Paula Halonen, puh. 044 410 0728.

Kajaanissa, 20.12.2021

Kainuun liitto