Projektipäällikkö vihreän siirtymän aktivointihankkeeseen

Kainuun liitto on Kainuun kuntien muodostama kuntayhtymä ja yksi Suomen 18 maakunnan liitosta. Vastaamme mm. Kainuun ohjelmallisesta kehittämisestä, maakuntakaavoituksesta sekä kansallisten ja EU:n aluekehitysvarojen välittävän viranomaisen tehtävistä.

Haemme joukkoomme määräaikaiseen työsuhteeseen projektipäällikköä

Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -EU-ohjelma on käynnistynyt ja siihen sisältyvä Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF) sekä sen toteutukseen laaditut alueelliset siirtymäsuunnitelmat on hyväksytty komissiossa 2022. CAP27 eli maaseutuohjelman tuki on pian käytettävissä. Kullakin rahastolla on omanlaisensa rooli vihreän siirtymän toimien rahoituksessa.

Kainuun liitossa käynnistyy kansallisella AKKE-rahoituksella Kainuun vihreän ja oikeudenmukaisen siirtymän toimeenpanon aktivointihanke. Käynnistyvän aktivointihankkeen tavoitteena on lisätä tietoisuutta Kainuun alueellisen siirtymäsuunnitelman tavoitteista, uuden JTF-rahoitusmuodon sekä muiden rahoitusohjelmien mahdollisuuksista. Tavoitteena on edesauttaa vaikuttavien hankekokonaisuusien ja hyvien rahoitettavien hankkeiden syntyä maakunnassa ja ylimaakunnallisesti. Aktivointihankkeen toiminta painottuu viestintään, aktivointitoimiin ja verkostotyöhön. Lisäksi projektipäällikön tehtävänkuvaan kuuluu Interreg Europe -ohjelmasta rahoitettavan Zero Carbon Infrastructure  (ZCI) -hankkeen suunnittelutehtäviä. ZCI-hankkeen tavoitteena on liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentäminen nopeuttamalla siirtymistä pois fossiilisten polttoaineiden käytöstä liikenteessä.

Projektipäällikön tehtäviin kuuluu:

  • vastata vihreän siirtymän aktivointihankkeen toteuttamisesta hankehakemuksen ja rahoituspäätöksen mukaisesti
  • suunnitella ja järjestää hankkeen/hankkeiden toimintaa
  • tehdä yhteistyötä kollegoiden kanssa omassa organisaatiossa ja sen ulkopuolella hankkeiden tavoitteiden toteuttamiseksi
  • vastata hankkeiden viestinnästä ja hallinnosta.

Odotamme sinulta:

  • tehtävään soveltuvaa korkeakoulutusta
  • hyvää tuntemusta kainuulaisesta hanketoimijakentästä
  • kokemusta hanketyöskentelystä ja aktivointityöstä
  • aloitteellisuutta, tavoitteellista ja järjestelmällistä työotetta
  • hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutus- sekä viestintätaitoja
  • erinomaista suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa, hyvää englannin kielen taitoa.

Katsomme eduksi

kehittämisrahoituksen ja vihreään siirtymään kuuluvien teemojen tuntemuksen sekä alueellisen siirtymäsuunnitelman kehittämistoimiin liittyvän toimialaosaamisen.

Tarjoamme sinulle

tehtävän, jossa sinulla on erinomainen tilaisuus tulla tutuksi alueen rahoittajien kanssa, laajentaa osaamistasi ja verkostoitua kehityksen kärjessä olevien toimijoiden kanssa. Tarjoamme sinulle osaavan työyhteisön, joka antaa tehtävässäsi kaiken tukensa ja huolehtii hyvinvoinnistasi. Kainuun liitossa on käytössä liukuva työaika, laaja etätyömahdollisuus sekä hyvät henkilöstöetuudet.

Tehtävä alkaa

1.6.2023 tai sopimuksen mukaan ja kestää 31.5.2024 saakka.

Palvelussuhteen ehtoihin noudatetaan KVTES:ia. Projektipäällikön tehtäväkohtainen palkka on 3 900 euroa/kk. Lisäksi maksetaan työkokemuksen perusteella kokemuslisää Kainuun liiton palkkausjärjestelmän mukaisesti. Koeaika tehtävässä on kuusi (6) kuukautta.

Hae tehtävään kuntarekry.fi –palvelussa ti 2.5.2023 kello 12.00 mennessä.

Lisätietoja antavat:

Kajaanissa 12.4.2023

KAINUUN LIITTO