Viestintä- ja markkinointipäällikkö

Kainuun liitto julistaa haettavaksi viestintä- ja markkinointipäällikön toimen, joka täytetään toistaiseksi 01.02.2022 alkaen.

Tehtävänkuvaus

Etsimme Kainuuseen näkemyksellistä ja yhteistyökykyistä mainetyön koordinoijaa sekä aluemarkkinoinnin ja viestinnän kehittäjää. Viestintä- ja markkinointipäällikkönä vastaat Kainuun liiton sisäisen ja ulkoisen viestinnän suunnittelusta ja toteutuksesta sekä Kainuun mainetyön, markkinoinnin ja yhteiskuntasuhteiden koordinoinnista.

Tulevassa työssäsi vastaat Kainuun liiton viranomaisviestinnän toteuttamisesta sekä edunajamiseen liittyvästä viestinnästä. Yhteiskunta- ja sidosryhmäsuhteet sekä mediasuhteet ovat keskeinen osa tehtävääsi. Johdat ja koordinoit Kainuun mainetyöverkostoa, joten etsimme joukkoomme yhteistyökykyistä tiimipelaajaa. Kainuun liiton johtoryhmän jäsenenä viestintä- ja markkinointipäällikkö on tiiviisti mukana maakunnan kehittämisessä. Tukenasi sinulla on osaava viestintätiimi.

Koulutus

Toimen kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto sekä riittävä kokemus viestintätehtävistä ja yhteistyön johtamisesta.


Työkokemus ja muut edellytykset

Toimeen valittavalta edellytämme

  • monipuolista kokemusta vaativista viestinnän vastuullisista tehtävistä
  • kokemusta brändityöstä, markkinoinnista ja yhteiskuntasuhteiden hoitamisesta
  • hyvää viestinnän keskeisten välineiden hallintaa, erityisesti verkkoviestinnän ja sosiaalisen median osaamista
  • yhteistyöhakuista, kehittämisorientoitunutta ja ratkaisukeskeistä työskentelyotetta.

Lisäksi toimen täytössä arvostamme ja katsomme eduksi

  • yhteiskunnallisen päätöksenteon, media-alan, aluekehittämisen ja sidosryhmien tuntemuksen
  • kokonaisuuksien hahmottamisen ja muuttuvien tilanteiden hallinnan
  • luontevan esiintymistaidon sekä kyvyn erilaisten mediasisältöjen tuottamiseen
  • innovatiivisuuden ja luovuuden.

Kielitaito

Toimeen valitulla tulee olla erinomainen suomen kielen taito ja hyvä englannin kielen taito.

Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja

Viestintä- ja markkinointipäällikkö sijoittuu maakuntajohtajan alaisuuteen. Palkkaus ja muut virkasuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työ­eh­to­so­pi­muk­sen (KVTES) mukaisesti.

Viestintä- ja markkinointipäällikön toimi täytetään toistaiseksi 01.02.2022 alkaen.

Toimeen sovelletaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Ennen toimen vas­taan­ot­ta­mis­ta toimeen valitun tulee jättää lääkärintodistus ter­vey­den­ti­las­taan.

Lisätietoja

Hakemukset ansioluetteloineen ja kelpoisuusehtojen täyttämisen osoit­ta­vi­ne todistuksineen toimitetaan 08.12.2021 klo 12.00 mennessä sähköisesti Kuntarekry-järjestelmässä.

Hakuilmoitus julkaistaan kokonaisuudessaan Kainuun liiton il­moi­tus­tau­lul­la ja kotisivuilla, Kuntarekryssä, mol.fi –palvelussa sekä tiivistetysti Kun­ta­leh­des­sä, Helsingin Sanomissa ja Kainuun Sanomissa.

Lisätietoja toimesta antaa maakuntajohtaja Pentti Malinen, puh. 044 797 0197 ja hallintojohtaja Paula Halonen, puh. 044 410 0728.

Kajaanissa, 17.11.2021

Kainuun liitto

 

Vapauden valtatie
Vapauden valtatie