Ukrainaan tukea Kainuun liitolta

Maakuntahallitus tuomitsi yksimielisesti ja selkeäsanaisesti Venäjän Federaation hyökkäyssodan Ukrainaan sekä päätti avun antamisesta sodan uhreille

Kainuun maakuntahallitus päätti 14.3.2022 pidetyssä kokouksessaan Kainuun liiton osallistumisesta Ukrainan ja Ukrainasta paenneiden auttamiseen. Liiton osoittama 5000 euron määräraha käytetään täysimääräisesti sodan kaikkein haavoittuvampien uhrien, lapsien, auttamiseksi. Ukrainassa tuki kanavoidaan Unicefin kautta, ja paikallistasolla Kainuussa määrärahalla rahoitetaan mm. ukrainalaisten lasten koulutarvikkeiden hankintaa Mannerheimin lastensuojeluliiton aloitteesta.

Kainuulla on pitkä ja ainutlaatuinen historia porttina lännen ja idän välillä Kostamuksen rakentamisesta viime vuosien monipuoliseen rajan ylittävään yhteistyöhön. Kainuun liitto onkin suunnattoman pettynyt, että Venäjän Federaation valtionjohdon aloittaman laittoman hyökkäyssodan vuoksi hyvä ja vakiintunut yhteistyö nyt katkeaa. Ukraina ja ukrainalaiset ovat sodan suurimmat uhrit, mutta välilliset vahingot rajayhteistyön viitekehyksessä ovat myös mittavat, ja tästä vastuun kantaa yksin Venäjän valtionjohto.

 

Linkki uutiskirjeeseen (suomeksi): Kainuun liiton uutiskirje maaliskuu 2022 (emaileri.fi)