Uuden NPA-ohjelman toinen hakukierros on avattu

Euroopan komission hyväksyi uuden Pohjoinen periferia ja Arktis 2021–2027 Interreg-ohjelman  8.9.2022 ja näin vahvisti lopullisesti ohjelman toimintalinjat ja tavoitteet. Tältä pohjalta seurantakomitea pystyi syyskuun lopussa päättämään ensimmäiset kahdeksan rahoitettavaa hanketta sekä avaamaan toisen varsinaisten hankkeiden hakukierroksen. Hakukierros on avoinna 5.10.-5.12.2022.  

 

Tässä haussa hankehakemuksia voi jättää kaikkiin toimintalinjoihin, joita ovat:

  • Toimintalinja 1: vahvistetaan muuntautumiskykyisten ja houkuttelevien NPA yhteisöjen innovaatiokapasiteettia,
  • Toimintalinja 2: vahvistetaan NPA yhteisöjen kykyä sopeutua ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja varmistaa raaka-aineiden riittävyys.
  • Toimintalinja 3: vahvistetaan NPA-alueen organisaatioiden kykyä hyödyntää alueen yhteistyömahdollisuuksia.

Toimintalinjojen 1 ja 2 hankkeiden tulee kehittää konkreettisia ja kestäviä tuloksia, joilla on myönteinen vaikutus ohjelma-alueen kohderyhmiin.

Toimintalinjalla 3 etsitään yhteistyökapasiteettia vahvistavia, pienimuotoisia hankkeita, jotka kehittävät alueen toimijoiden kykyä hyödyntää paremmin yhteistyön mahdollisuudet ja näin rakentaa muutoskykyisiä yhteisöjä NPA-alueelle. Hankkeet voivat tähdätä myös ohjelmassa aliedustettujen ryhmien (nuorten, alkuperäisyhteisöjen) osallistumisen lisäämiseen ja vahvistamiseen niin, että ne pystyvät jatkossa toimimaan kumppaneina myös varsinaisissa hankkeissa. Tässä haussa etsitään erityisesti hankkeita, jotka kehittävät nuorten kykyä osallistua ylikansalliseen yhteistyöhön.

Vuositapahtuman 2022 painotus nuorissa

NPA-ohjelman vuosikonferenssi järjestetään Norjan Bodössä 9.11.2022 teemalla ”Youth in the NPA”.
Tilaisuuden ilmoittautumisaika päättyy 14.10.2022. Tilaisuuteen voi osittain osallistua myös etänä.

Lisätietoja osoitteesta https://www.interreg-npa.eu/events/npa-annual-event-2022/

Lisätietoja

Tarkemmat hakuehdot, hakuohjeet, ohjelmakäsikirja ja ohjelma-asiakirja löytyvät ohjelman sivuilta:
https://www.interreg-npa.eu/for-applicants/main-project-calls/second-call-interreg-npa-2021-2027

Ohjelma järjestää How to Apply? webinaarin hankkeita suunnitteleville 19.10. klo 14–16.00 ja tarjoaa mahdollisuuden keskustella ohjelmasihteeristön edustajan kanssa hankeideasta (project clinic) 20. ja 21.10. maaliskuuta klo 12–16.00 välisenä aikana. Näistä löydät lisätietoja ja rekisteröitymislinkit ohjelman kotisivulta Events-otsikon alta: https://www.interreg-npa.eu/events/.

Voit ottaa yhteyttä NPA-ohjelman Suomen kansalliseen kontaktihenkilöön, Paula Mikkola (paula.mikkola(at)lapinliitto.fi) tai ohjelmasihteeristössä Christopher Parkeriin (christopher.parker(at)interreg-npa.eu), jos haluat keskustella hankeideastasi tai Sinulla on hakua koskevia kysymyksiä.