Uusia valokuituhankkeita Kainuussa

Valtio ja EU ovat tukeneet, ja tukevat edelleen, valokuiturakentamista harvaan asutulla maaseudulla, missä liittymiä ei pystytä markkinaehtoisesti tarjoamaan. Kainuussa valokuituverkkoa on toteuttanut kansallisen laajakaistaohjelman tuella Kaisanet Oy jo Hyrynsalmen, Puolangan, Ristijärven, Sotkamon ja Suomussalmen kuntien kanssa. Kuhmossa valokuituverkkoa on rakentanut Luoteis-Kuhmon osuuskunta maaseuturahaston tuella. Viimeiset pari vuotta Kainuussa kuiduttamista on tehty edelleen ja pääasiassa EU:n maaseuturahaston tuella Paltamossa sekä nyt viimein myös Kajaanin haja-asutusalueilla. Valokuituyhteyksien kysyntää kartoitetaan edelleen laajemmin niin Paltamon kuin Kajaaninkin haja-asutusalueilla. 

Siikaverkko Osuuskunnan hankkeet Kajaanin länsi- ja eteläpuolella etenevät

Siikaverkko Osuuskunta selvitti tarpeet ja halukkuuden valokuituliittymien hankintaan Kajaanin kaupungin länsi- ja eteläpuolisissa osissa. Onnistuneen markkinointikampanjan ja maaseuturahastolta saadun rahoituspäätöksen jälkeen osuuskunta on käynnistänyt valokuituverkon rakentamisen. Hankkeen ensimmäisen vaiheen on määrä valmistua syyskuuhun 2022 mennessä. Toisen vaiheen hankkeen tukihakemus on vireillä ja verkon toteutusaikataulu varmistuu myöhemmin.

Rakennettavan alueen kartta löytyy Siikaverkko Osuuskunnan verkkosivuilta ja ja tarkemmat tiedot hankkeesta ja sen etenemisestä löytyvät osuuskunnan some-kanavista: https://siikaverkko.fi/

Valokuitua Paltamoon

Kansallisessa hankkeessa Kaisanet Oy on rakentanut pari vuotta kestäneellä, elokuun lopussa 2021 päättyneellä hankkeellaan kattavan valokuituverkon Paltamon taajamaan, Kiehimänvaaralle, Metelinniemen sekä Luhtaniemen alueille. Tukea hankkeelle operaattori on saanut maaseuturahastosta.

Paltamon Vaarankylällä valokuituyhteyksille on ollut pitkään jo tarvetta. Osuuskunta Vaaranvesi tiedotti ja kartoitti valokuidun kysynnän ja sai rahoituksen hankkeelleen samoin maaseuturahastosta. Valokuituverkon rakentamisen osuuskunta aloitti toukokuussa 2020 ja hankkeen on määrä valmistua marraskuussa 2021.

Lisää kuitua Paltamoon ja Kajaaniin – tarpeet ja kysyntä selville!

Siikaverkko Osuuskunta on käynnistänyt Valokuitua Paltamoon sekä Itä- ja Pohjois-Kajaaniin! -selvitys- ja tiedotushankkeen. Hankkeen aikana selvitetään yhteistyössä Paltamon kunnan kanssa kotitalouksien ja yritysten valokuidun kysyntä sekä mahdollisuudet valokuituverkon toteuttamiseksi. Hanke kattaa Paltamon kunnan rakentamattomien alueiden lisäksi Kajaanin kaupungin itäiset ja pohjoiset kylät sekä pieniä alueita Vaalan, Puolangan, Ristijärven ja Sotkamon raja-alueilta, joilla ei ole kiinteiden laajakaistayhteyksien saatavuutta.

Hankkeessa on tarkoitus järjestää kyläkohtaisia tiedotustilaisuuksia lähellä kohderyhmää koronarajoitukset huomioon ottaen. Tavoitteena on myös koota ja kouluttaa paikallisia kuituaktiiveja. Lisäksi järjestetään kuituklinikoita, joissa asiantuntijat vastaavat kysymyksiin valokuidusta. Kuituklinikoita voidaan järjestää niin Facebook-livenä kuin myös paikan päällä kokoontuen. Hankkeesta tiedotetaan paikallisissa sähköisissä ja paperisissa medioissa sekä Siikaverkon Facebook– ja nettisivuilla. Asukkaiden ja kesäasukkaiden saavuttamiseksi mahdollisimman laajasti avaintekijänä on tiivis yhteistyö alueen yhdistysten ja muiden paikallisten järjestöjen kanssa. Tiedotustilaisuudet aloitetaan tulevan talven aikana.

Valokuitua kansallisella tuella jo vuodesta  2010

Valtioneuvosto on linjannut, että valtion tulee nopeiden yhteyksien turvaamiseksi tuottaa budjettivaroin valokuituliittymiä harvaan asutulla maaseudulla, jossa liittymiä ei voi markkinaehtoisesti tuottaa. Valokuitu on ainoa kestävän kehityksen kriteerit täyttävä tietoliikenneinfra, jolla voidaan aikaansaada kahdensuuntaisesti hyvin toimia videovälitteisiä julkisia palveluja.

Kansallista ja maakunnallista työtä nopean laajakaistan eteen on Suomessa tehty jo vuodesta 2010 alkaen. Vuoden 2021 alusta voimaan tulleen lainsäädännön mukaan maakuntaliittojen tehtävänä on edelleen yhdessä kuntien kanssa suunnitella ja määrittää hankehakuun soveltuvat hankealueet ja kilpailuttaa hankkeille verkon rakentaja. Valtio on varannut edelleen vuodelle 2021-2023 laajakaistarakentamiseen 5 milj. euroa. Lisäksi  valtio esittää Suomen kestävän kasvun -ohjelman kautta kanavoituvaa EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen rahoitusta käytettävän 50 milj. euron verran (päätös tulossa syksyllä 2021) laajakaistarakentamiseen vuodesta 2022 eteenpäin.

Lisätietoja Kainuun valokuituhankkeista ja yhteyksien saatavuudesta

Siikaverkko Osuuskunnan sivut: https://siikaverkko.fi

Kaisanet Oy, valokuitu: https://www.kaisanet.fi/kotiin/liittymat-ja-netti/valokuitu/

Kiinteän verkon laajakaistasaatavuus, Traficom Monitor -palvelusta: https://eservices.traficom.fi/monitori/area

Kainuun liiton laajakaistasivut: https://kainuunliitto.fi/elinkeinot-ja-aluekehitys/kainuu-ohjelma-topsu/laajakaista-kainuussa

Suomen kansallisen laajakaistatoimiston sivusto: https://www.maaseutu.fi/laajakaistainfo