Kuvakaappaus NABL-webinaarista

Uutta tietoa ja näkökulmia NABL-hankkeen webinaarista

NABL-projektin järjestämässä webinaarissa 15.2.2022 esiteltiin uusia selvityksiä ja katsottiin yhteisillä kiikareilla rautatieliikenteen kehittämisen tulevaisuuteen Barentsin alueella. Kaikilla yhteistyön tasoilla käytävä dialogi nähtiin tärkeänä, jotta osataan nähdä isompi kuva mutta toteuttaa toimenpiteitä, jotka palvelevat alueita parhaalla mahdollisella tavalla.

Kainuun liitto ja Itä-Lapin kuntayhtymä järjestivät viime viikolla interaktiivisen webinaarin, jonka aiheena oli rautatieliikenteen ja infrastruktuurin kehittäminen Barentsin alueella. Tilaisuuden ensimmäisessä osiossa esiteltiin viisi vastikään julkaistua selvitystä, joiden aihealueet liittyvät rautatieliikenteen kehittämiseen ja rajanylittävään liikkuvuuteen.

  • Norjalaiset partnerit esittelivät Ofotbanen-Malmbanan-ratayhteyden parantuneen saavutettavuuden vaikutuksia.
  • Venäläiset partnerit esittelivät selvitystä venäläisten rautatiehankkeiden vaikutuksista Barentsin yhteistyöalueen liikennejärjestelmälle.
  • Suomalaiset osapuolet pitivät lyhyet esittelyt Kontiomäki-Kemijärvi-ratayhteyden kehittämiseen liittyvästä selvityksestä ja sen eri toteuttamisvaihtoehdoista, Oulu-Kontiomäki-ratayhteyden kunnostustarpeista sekä matkustaja- ja rahtiliikenteen monipuolistamistarpeista Vartius-Lytta rajanylityspaikalla.

Kaikki nämä selvitykset toteutettiin osana kansainvälistä Northern Axis – Barents Link -projektia, jonka tavoitteena on tunnistaa tämän Barentsin alueella sijaitsevan itä-länsisuuntaisen liikennekäytävän pullonkauloja ja vaikuttaa tätä kautta liikennekäytävän kehittämiseen. Projektissa on partnereita neljästä maasta; Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Venäjältä. Pian päättyvää hanketta on rahoitettu Kolarctic CBC-ohjelmasta.

Lapin kauppakamarin helmikuussa 2022 julkaiseman uuden selvityksen mukaan Barentsin alueen Barentsin alueen investointipotentiaali on noin 178 miljardia euroa. Saavutettavuuden merkitystä alueen liiketoiminnalle eri toimialoilla ja tuotteiden valmistamiseen ja kansainväliseen jakeluun liittyville kysymyksille ei tule aliarvioida. Liikenteen ja logistiikan toimivuudella on myös suuri merkitys Barentsin alueen asukkaiden arjen kannalta. Syrjäisten alueiden saavutettavuus ja tavaroiden ja ihmisten liikkuvuus on alueille elintärkeä asia.

Webinaarin jälkimmäisessä osiossa Suomen Ulkoministeriön nimittämä Barentsin ja pohjoisen ulottuvuuden suurlähettiläs Jari Vilén, Lapin ja Kainuun maakuntajohtajat Mika Riipi ja Pentti Malinen sekä Venäjän federaation rautatieliikenneviraston Nikita Kamenir keskustelivat Barentsin alueen rautatieverkoston tulevaisuudesta ja kehittämistoimista.

Kuuntele webinaarin inspiroivat puheenvuorot YouTubesta oheisten linkkien kautta. Tilaisuuden tallenne on tehty sekä englannin- että venäjänkielisenä.

YouTube-tallenne englanninkielisenä

YouTube-tallenne venäjänkielisenä

Puuttuvat yhteydet voidaan rakentaa, rautateitä sähköistää ja hallinnollisia esteitä voidaan poistaa vahvan yhteistyön ja selkeän yhteisen vision avulla. Tilaisuuden pääviesti on, että tarvitsemme dialogia kaikilla yhteistyön tasoilla, ja yhteistyö on tiemme eteenpäin. Katsottaessa samaa kysymystä eri perspektiiveistä avautuu mahdollisuus nähdä isompi kuva asiasta.

Millä tahansa yhteistyön tasolla; paikallisella, alueellisella, kansallisella tai rajan ylittävällä, täytyy aina katsoa asioita kokonaisvaltaisesti, ymmärtäen toimintaympäristön monimutkaisuus ja dynamiikka sekä ottaen huomioon eri sidosryhmät ja niiden tarpeet. Ajankohtaiset arktiset kysymykset heijastuvat Barentsin yhteistyöhön, mutta toisaalta jokin alueellisen tason hanke voi myös vaikuttaa arktisiin kysymyksiin. Ajattele siis laajasti, jopa maailmanlaajuisesti, mutta toimi käytännön tasolla ja alueellisesti!

 Webinaarissa pidetyt esitykset

Alta löydät webinaarin ensimmäisessä osiossa pidetyt esitykset pdf-tiedostoina.

1 Riku Ilomäki Ramboll ENG (pdf)

2 Kaisa-Liisa Tikka Proxion ENG (pdf)

3 Juha Hyvärinen Traficon ENG (pdf)

4 Victoria Kalinina InfraTerra ENG (pdf)

5 Jørn Eldby UiT ENG (pdf)