Venäjästrategiatyö vauhtiin toimijakyselyllä

Kainuuseen laaditaan uutta Venäjästrategiaa vuosille 2021-2027, tavoitteena on saada strategia valmiiksi kesään 2021 mennessä. Nyt tätä prosessia varten halutaan kuulla toimijoiden näkemyksiä Venäjäyhteistyön suuntaamisesta ja sen kehittämistarpeista. Tätä varten laadittu kysely on avoinna 28.2.2021 saakka ja avoinna kaikille kiinnostuneille.

Kainuun vuonna 2004 hyväksytyn Venäjästrategian voimassaolo päättyi vuoden 2020 lopussa. Venäjä-strategian päivitys vuosille 2021-2027 on aloitettu jo jokin aika sitten maakuntahallituksen nimeämässä Venäjätyöryhmässä. Tuolloin laadittiin Kainuun Venäjä-yhteistyön alustava SWOT-analyysi ja kirjattiin ylös mahdollisia painopisteitä yhteistyön kehittämiselle.

Nyt strategiatyö lähtee käyntiin täydellä vauhdilla. Tavoitteena on saada uusi strategia valmiiksi kesään mennessä. Koska onnistunutta strategiaa ei ole olemassa ilman sen toteuttamiseen sitoutunutta toimijakuntaa, haluamme heti aluksi kartoittaa eri osapuolten tarpeita Venäjä-yhteistyön edistämiseksi Kainuussa.

Olemme avanneet kyselyn osoitteessa https://webropol.com/s/venajastrategia.
Kysely on avoinna helmikuun 2021 loppuun saakka.

Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa kainuulaisten toimijoiden näkemyksiä siitä, millaista yhteistyötä heillä voisi tulevina vuosina Venäjän suuntaan olla, ja millaista tukea he toiminnalleen mahdollisesti tarvitsisivat. Strategiatyö etenee näiden tietojen perusteella ja tarkoituksena on järjestää kiinnostuneille toimijoille myös työpajoja esille nostettujen teemojen osalta vielä kevään kuluessa.

Henkilötietojen luovuttaminen ei kyselyssä ole pakollista, mutta voit antaa ne esimerkiksi jos toivot meiltä yhteydenottoa tai haluat saada kutsun tuleviin strategiatyöpajoihin.

Tervetuloa vastaamaan!

Vanhaan Venäjästrategiaan voit tutustua Kainuun liiton verkkosivuilla.