VEKU VAKU -hankealueen kartassa näkyvät hanke alueen 16 voimalaitosta, joista peräti 9 on Kainuussa.

Vesivoiman kulttuuriperintö -iltapäivä Suomussalmella 20.9.2019

Tervetuloa Vesivoiman kulttuuriperintö -iltapäivään perjantaina 20.9.2019 klo 14–16:30 Teatteri Retikassa!

Suomussalmen kunta sekä Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan liitot kutsuvat Emäjokivarren asukkaita ja yrittäjiä sekä kaikkia kiinnostuneita tilaisuuteen, jossa keskustellaan asukkaiden arjesta Emäjoen varrella ja Ämmässä sekä vesivoima-arkkitehtuurista, mahdollisen maailmanperintöstatuksen vaikutuksista arkipäivään sekä muistellaan menneitä vuosia. Osallistujien toivotaan ottavan mukaan vanhoja voimalaitoksiin ja asuinalueisiin liittyviä valokuvia.

Vesivoiman kulttuuriperintö (VEKU VAKU) -hankkeeseen kuuluvia tilaisuuksia järjestetään jokaisella Oulujoen vesistön 10 voimalaitospaikkakunnalla vuonna 2019.

Hankkeelle on myönnetty EU-tukea Interreg Pohjoinen -ohjelmasta ja kansallista vastinrahaa Lapin liitolta. Hanketta rahoittavat myös Pohjois-Pohjanmaan liitto, Kainuun liitto ja energiayhtiöt Oulun Energia, Fortum Power and Heat Oy, Kainuun Voima Oy, Loiste Oy ja UPM-Kymmene Oyj.

Lisätietoja antaa tarvittaessa: maakunta-arkkitehti Kirsti Reskalenko, kirsti.reskalenko@pohjois-pohjanmaa.fi, puh. 040 685 4030 sekä aluesuunnitteluasiantuntija Sanna Schroderus, sanna.schroderus@kainuu.fi, puh. 0447100873