VEKU VAKU -hankealueen kartassa näkyvät hanke alueen 16 voimalaitosta, joista peräti 9 on Kainuussa.

Vesivoiman kulttuuriperintö –kyläilta Ontojoella to 26.9.

Tervetuloa Vesivoiman kulttuuriperintöiltaan Ontojoen kylätalolla, Kurikkalahdentie 2 b Sotkamo.

Ontojoen  Kyläyhdistys  ry  sekä  Kainuun  ja  Pohjois‐Pohjanmaan  liitot  kutsuvat  sotkamolaisia  ja  kuhmolaisia  Ontojoen varren asukkaita ja yrittäjiä sekä kaikkia kiinnostuneita kahvitilaisuuteen Ontojoen kylätalolle.

Kyläillassa muistellaan voimalaitosten rakentamista ja elämää niiden asuinalueilla sekä keskustellaan arjesta Ontojoen varrella ja vesivoima‐arkkitehtuurista. Osallistujien toivotaan ottavan mukaansa vanhoja Katerman ja Kallioisen voimalaitoksiin ja asuinalueisiin liittyviä valokuvia.

Tilaisuus on osa Interreg Pohjoinen –ohjelman ja Kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden 2018 Vesi‐voiman kulttuuriperintö (VEKU VAKU) –hankkeita sekä yksi Euroopan kulttuuriympäristöpäivien 2019 tapahtumista.

Pohjois-Pohjanmaan ja Region Norrbottenin hankkeessa nostetaan esiin Oulujoen ja Luulajajoen vesistöjen voimalaitokset ja niiden yhdyskunnat kulttuuriperintönä ja monipuolisena voimavarana. Kolmivuotisen hankkeen päätavoitteena on, että jatkossa rakennettujen jokien asukkaat ja toimijat tunnistavat arvot ja hyödyntävät niitä vetovoimatekijänä. H

Hankkeelle on myönnetty EU-tukea Interreg Pohjoinen -ohjelmasta ja kansallista vastinrahaa Lapin liitolta. Hanketta rahoittavat myös Pohjois-Pohjanmaan liitto, Kainuun liitto ja energiayhtiöt Oulun Energia, Fortum Power and Heat Oy, Kainuun Voima Oy, Loiste Oy ja UPM-Kymmene Oyj.

Ohjelma

‐ Oulujoen vesistön vesivoima‐arkkitehtuuri – projektipäällikkö Pekka Elomaa
‐ Muistoja ja asukasnäkökulmia Ontojoelta ‐ keskustelu

Lisätietoja

Maakunta‐arkkitehti  Kirsti  Reskalenko, kirsti.reskalenko@pohjois‐pohjanmaa.fi, puh. 040 685 4030